.เข็มไมใจ.
ความรักเธอที่ให้พี่ไม่ม่หยุด
เข็มไมใจไม่สะดุดเดินเสมอ
เริ่มจาก 0 มากขึ้นเรื่อยแล้วใจเธอ
คงได้เจอที่ปลายทางระหว่างกัน
ความรักพี่ก็มีให้ไม่เคยหยุด
เข็มไมใจไม่ชำรุดเลยจอมขวัญ
จาก 0 ขึ้นถึง 100 เท่าเท่ากัน
ความสำพันคงดีมีเหมือนเดิม
แต่ตอนนี้เข็มใจพี่ขึ้นสูงกว่า
เกินร้อยมาต้องหาไมเอาไปเสริม
แต่ใจน้องเริ่มหมดลดกว่าเดิม
จนมาถึงจุดเริ่มแล้วใจเธอ
(สมควร สมควร)
Photo
Shared publiclyView activity