+ ขอเริ่มใหม่ +
ใครมองฉันอย่างไรฉันไม่สน
เธอเพียงคนเดียวที่ฉันอยากให้เห็น
ประทับใจในสิ่งที่ฉันเป็น
ไม่ซ่อนเร้นขอให้รู้ดูอีกที
ขอเพียงแต่เธอเห็นฉันเป็นสุข
ถึงมีทุกข์ผ่านพ้นจนล้นปรี่
ได้มาพบยอดชู้ผู้แสนดี
ขออีกที ขอเริ่มใหม่ กับใจเธอ
(สมควร สมควร)
Shared publiclyView activity