Profile cover photo
Profile photo
เทพีสันติภาพ พลังเหนือกาลเวลา
24 followers
24 followers
About
เทพีสันติภาพ's posts

Post is pinned.Post has shared content
Today we spent with our good friends in Santa Cruze and seen a beautiful evening and sunset. 
Sony a7RII with Canon 24-70mm F2.8L lens; I already get use to Matabones adapter that works really well in most cases (review is here: https://goo.gl/atLDKG).
Enjoy - and happy Monday:-)!
Photo

Post has shared content
ค่ำนี้เข้านอนพักผ่อนฝรรดีนะคะ ขอให้นางฟ้าดูแล
เทวดาปกป้อง ฝันดีและสวยงามค่ะ..🌇🌌🌌
Photo

Post has shared content

Post has shared content
ใครไปเที่ยว เขาใหญ่ ระวังกันด้วยนะคะ

Post has shared content
คำบอกเล่าของดร.สุเมธ เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาที่กล่าวถึงในหลวงระหว่างเสด็จประพาสเยี่ยมเยือนประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาล...ทรงพระเจริญ

Post has shared content
😀ใบบัวบก…ช่วยรักษาเส้นเลือดขอด👍

เส้นเลือดขอดเป็นภาวะที่หลอดเลือดดำ หรือลิ้นหลอดเลือดดำบริเวณขาอ่อนแอ ทำให้การไหลเวียนเลือดบริเวณขากลับไปเลี้ยงหัวใจได้ไม่ดี เลือดจึงถูกย้อนกลับมาคั่งบริเวณที่ขาทำให้เกิดอาการเส้นเลือดปูดโป่งพอง เป็นปัญหาด้านความสวยงามที่ผู้หญิงเราไม่อยากให้เกิด แม้ว่าเส้นเลือดขอดจะไม่ใช่โรคร้าย แต่ก็สร้างความรำคาญใจให้ผู้หญิงไม่น้อย บางคนอาจจะหาทางออกด้วยการผ่าตัด ใช้เลเซอร์ เพื่อให้ขากลับมาเรียวงามเหมือนเดิม นอกจากการผ่าตัดแล้วการรับประทานใบบัวบกเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ที่มีปัญหากับเส้นเลือดขอด

ผลงานวิจัยหลายชิ้นได้ทำการใช้ใบบัวบกทดลองรักษาผู้ที่มีอาการเส้นเลือดขอด พบว่า 8 ใน 10 คนมีอาการดีขึ้น เส้นเลือดที่โป่งพองนั้นยุบตัวลง เนื่องจากสารไตรเตอรพีนอยด์ (Triterpenoid) ช่วยลดการอุดตันของเส้นเลือด ทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตทำงานดีขึ้น และอีกหนึ่งงานวิจัยที่สนับสนุนของ ดร. แดเนียล มาวรีย์ กล่าวว่า ใบบัวบกมีส่วนช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพในการไหลเวียนของเส้นเลือดดำ ป้องกันและลดการเกิดเส้นเลือดขอด นอกจากนี้ยังช่วยเชื่อมต่อเนื้อเยื่อที่ถูกทำลายด้วย
ความสำคัญของใบบัวบกที่มีต่อระบบประสาทจึงเป็นผลให้นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และแพทย์หลายสถาบันวิจัยเกี่ยวกับการต่อชีวิตมนุษย์ให้ยืนยาว เพื่อเพิ่มความเป็นหนุ่มสาว แต่ผลงานวิจัยกำลังอยู่ในขั้นตอนการทดลอง ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามชาวเอเชียส่วนหนึ่งก็ยังคงรับประทานใบบัวบกอย่างน้อยวันละ 1-2 ใบ เพียงเชื่อว่าจะทำให้สุขภาพแข็งแรงและมีอายุยืนขึ้น 😀😀ส่วนผสม👍👍👍

😊ใบบัวบก 2 ถ้วย
😊น้ำสะอาด 2 ถ้วย
😊น้ำเชื่อม 1/2 ถ้วย

😉วิธีทำ
นำใบบัวบกสดล้างน้ำให้สะอาด จากนั้นนำไปใส่เครื่องปั่นผสมกับน้ำสะอาด ปั่นให้เนื้อเข้ากันและกรองด้วยผ้าขาวบาง เทกากทิ้งเอาเฉพาะน้ำเท่านั้น
นำน้ำใบบัวบกที่ได้เติมน้ำเชื่อม ชิมรสตาใจชอบ หรือจะเติมน้ำแข็งเพื่อเพิ่มความสดชื่น

😀สรรพคุณ
เป็นความโชคดีของชาวไทยที่สมุนไพรชนิดนี้หารับประทานได้ง่าย ซึ่งมีทั้งในรูปของเครื่องดื่ม หรือใบสด โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งในรูปของอาหารเสริม ใบบัวบกมีสรรพคุณช่วยแก้ช้ำใน แก้ร้อนใน กระหายน้ำ ช่วยกระตุ้นในการไหลเวียนโลหิต ช่วยบรรเทาอาการเส้นเลือดขอด👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏😉
Photo

Post has shared content
♡♡♡เรารักพระเจ้าอยู่หัว♡♡♡
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของคนไทย
พระองค์ท่านทรงห่วงใยพสกนิกรของพระองค์
ยิ่งกว่าความสะดวกสบายของพระองค์เอง
ทรงศึกษาค้นคว้าหาวิธีต่างๆตามหลักวิชาการ
เพื่อบรรเทาทุกข์บำรุงสุขและเพื่อความอยู่ดีกินดี
ของพสกนิกรคนไทยของพระองค์ทุกๆภูมิภาค
เสมอมา

ขอให้พระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะฯ

Photo

Post has shared content
💛ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน💛

๑๙ ตุลาคม วันเทคโนโลยีของไทย

๑๙ ตุลาคม ของทุกปี วันเทคโนโลยีของไทย เป็นวันเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโล
ยี เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงาน และกิจกรร
มเกี่ยวกับ การเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ ในฐานะที่ทรงเป็น.."พระบิดา
แห่งเทคโนโลยีของไทย"โดยมีการเริ่มจัดงาน
ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๔

จากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ ธันว
าคม พ.ศ.๒๕๔๓ ได้มีมติว่า ให้ความเห็นชอบ
ในการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะทรงเป็น"พระบิดาแห่งเทคโนโล
ยีของไทย" และให้วันที่ ๑๙ ตุลาคมของทุกปี
เป็น "วันเทคโนโลยีของไทย" เนื่องจากวันที่
๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๕..พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯได้ทรงอำนวยการสาธิตฝนเทียมสูต
รใหม่ ครั้งแรกของโลก ด้วยพระองค์เอง ณ.เ
ขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และทรงพร
ะปรีชาสามารถทำให้ฝนตกลงมาตรงเป้าหมาย
ท่ามกลางสายตาของคณะผู้แทนของรัฐบาลจากต่างประเทศ เป็นครั้งแรก

โดยมอบหมายให้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงาน
"พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย"และ" วัน
เทคโนโลยีของไทย"รวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นการแสดง
ความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุ
ณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่
อพสกนิกรชาวไทย มาโดยตลอด

โดยศึกษาค้นคว้าวิจัย และทรงนำเทคโนโลยีส
มัยใหม่มาประยุกต์ใช้แก้ปัญหา ความเดือดร้อ
นของประชาชน ตลอดจนเป็นการแสดงเทคโน
โลยีที่คิดค้นประดิษฐ์ และพัฒนาโดยคนไทย เ
พื่อเป็นการกระตุ้น ให้สาธารณชนเกิดความเชื่อ
มั่น และเข้าร่วมพัฒนาเทคโนโลยีของไทย

ขอบคุณข้อมูลจาก วิกิพีเดีย
Photo

Post has shared content
#ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

20 ตุลาคม 2015 โดย แคน ไทเมือง

ต่างชาติลงข่าว
#ประเทศไทยคือประเทศที่โชคดีที่สุดในโลก

9 สิ่งที่บอกว่าประเทศไทยโชคดีที่สุดในโลก มีดังต่อไปนี้

1. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางครัวโลก ไม่ต้องกลัวอดตาย มีอาหารกินตลอดเวลา และส่งออกไปทั่วโลก
2. ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์มาก มีป่าไม้ ภูเขา ทะเล ทองคำ จนได้ชื่อว่าดินแดนสุวรรณภูมิ
3.ประเทศไทยไม่ได้อยู่ในเขตแผ่นดินไหวโดยตรง แนวแผ่นดินไหวอ้อมประเทศไทยทั้งประเทศ ในขณะที่เกือบทั้งโลกอยู่ในเขตแผ่นดินไหวรุนแรง
4. ประเทศไทยไม่ได้อยู่ในเขตพายุรุนแรง นานๆจะเจอสักครั้ง เพราะพายุไต้ฝุ่นส่วนใหญ่เกิดในทะเลจีนใต้ บริเวณประเทศฟิลิปปินส์ มาถล่มหนักเวียดนาม ลาว เขมรและอ่อนตัวลง กลายเป็นพายุธรรมดาเมื่อเข้าประเทศไทย
5. ประเทศไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตก ในขณะที่ทุกประเทศในอาเซียนตกเป็นอาณานิคม
6. ประเทศไทยไม่ได้เป็นผู้พ่ายแพ้ในเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2
7. คนทุกชนชาติ และทุกศาสนาในประเทศไทยมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันและรักกัน มากที่สุดประเทศหนึ่งในโลก
8. ประเทศไทย มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนัก เพื่อพสกนิกรชาวไทย ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ ทรงมีโครงการในพระราชดำริกว่า 3,000 โครงการ โครงการส่วนพระองค์ส่วนจิตรลดาทรงก่อตั้งมูลนิธิต่างๆมากมาย เช่น มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มูลนิธิพระดาบส มูลนิธิชัยพัฒนา เป็นต้น
ทรงอุปถัมถ์พระศาสนา ภาษาไทย วัฒนธรรม ประเพณี พระราชพิธี งานช่างหลวง การศึกษา การแพทย์ การคมนาคม การอนุรักษ์ดินและน้ำ ทรัพยากรป่าไม้ ป่าชายเลน เกษตรทฤษฎีใหม่ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ
9. พระพุทธศาสนา เจริญที่สุดในโลกในประเทศไทย เพราะประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก และ ทรงเป็นพุทธมามกะ
สยามเมืองยิ้มเราน่าอยู่สุดๆแล้วค่ะ รักษาไว้ให้ดี…
Cr. โลกมหัศจรรย์
Photo

Post has shared content
        วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล เสด็จสวรรคตอย่างกะทันหัน โดยต้องพระแสงปืนที่พระกระหม่อม ณ พระที่นั่งบรมพิมาน สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช ได้ตัดสินพระทัยรับตำแหน่งพระมหากษัตริย์ เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ สืบราชสันตติวงศ์ในวันเดียวกันนั้น แต่เนื่องจากยังมีพระราชกิจด้านการศึกษา จึงทรงอำลาประชาชนชาวไทย เสด็จพระราชดำเนินไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยแห่งเดิม แต่เปลี่ยนสาขาจากวิทยาศาสตร์ ไปเป็นสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ ซึ่งจำเป็นสำหรับตำแหน่งประมุขของประเทศ การตัดสินพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไม่เพียงแต่ทำให้ประเทศไทยและคนไทยคลายความโศกเศร้าจากการที่ต้องเสียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเท่านั้น แต่ยังทำให้ประเทศไทยได้พระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ ที่ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

     เดิมทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งพระราชหฤทัยว่าจะทรงครองราชสมบัติเฉพาะในช่วงการจัดงานพระบรมศพของพระบรมเชษฐาเท่านั้น เพราะยังทรงพระเยาว์และไม่เคยเตรียมพระองค์ในการเป็นพระมหากษัตริย์มาก่อน เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับรถพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามบินดอนเมือง เพื่อทรงศึกษาเพิ่มเติมที่สวิตเซอร์แลนด์ ทรงได้ยินเสียงราษฎรคนหนึ่งตะโกนลั่นว่า  "ในหลวงอย่าทิ้งประชาชน"ทำให้ทรงนึกตอบบุคคลผู้นั้นในพระราชหฤทัยว่า "ถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าจะทิ้งประชาชนอย่างไรได้" เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ใจว่าต่อมาอีกประมาณ ๒๐ ปี ขณะทรงเยี่ยมราษฎรในต่างจังหวัด ทรงได้พบชายผู้ร้องตะโกนคนนั้น ชายผู้นั้นกราบบังคมทูลว่าที่เขาร้องตะโกนออกไปเช่นนั้นเพราะรู้สึกว้าเหว่และใจหาย เขาเห็นพระพักตร์เศร้ามากจึงร้องไปเหมือนคนบ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตอบว่า "นั่นแหละ ทำให้เรานึกถึงหน้าที่ จึงต้องกลับมา"

แหล่งที่มาข้อมูลและภาพ : http://www.dek-d.com/board/view.php?id=997173
Photo
Wait while more posts are being loaded