เนี้ยแหละที่มาของลูกหมาเปียกน้ำ แต่นางไม่เคยกลัวน้ำเลย ชอบขอร้องลงไปเล่นน้ำตลอด ความสุขของนางเลยแหละ #ยอร์คเชียร์เทอร์เรีย #YorkshireTerrier #ยูนิ  
Photo
Shared publicly