Profile

Scrapbook photo 1
ice vak
Worked at MY SHOP
Attended shy pnu
Lives in tehran
278,994 views
AboutPostsPhotosVideos

Stream

ice vak

Shared publicly  - 
 
 
ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ
ﺳﺎﻋﺖِ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﮐﻪ ﺭﺳﯿﺪ
ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ
ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻨﯽ
ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﻓﯽ
ﺑﺮﺍﯼِ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦِ ﺩﻭﺭِ ﮔﺮﺩﻥِ ﻟﺐ ﻫﺎﯾﺖ
ﺑﺮﺍﯼِ ﮔﺮﻡ ﮐﺮﺩﻥِ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﺎ ﺍﻭ
ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯽ
ﺳﻼﻡ !
ﻫﻤﻪ ﺍﺵ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﺯ ﻭ ﺑﺴﺘﻦِ ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﺖ
ﺑﺮﺍﯼِ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺩﺭ ﻧﺎﺑﺎﻭﺭﯼِ ﺁﻧﮑﻪ
ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﻭﯾﺶ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﯼ
ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻦ ﺩﯾﺪﺍﺭ
ﺩﺭ ﯾﮏ ﺟﻤﻊِ ﺷﻠﻮﻍ ﺑﺎﺷﺪ
ﻭ ﺍﻭ ﺍﺻﻼ ﺍﺯ ﻓﮑﺮﺵ ﻫﻢ ﻋﺒﻮﺭ ﻧﮑﻨﺪ
ﮐﻪ ﺗﻮ ﺁﻧﺠﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﯼ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻟﺖ
ﺭﺧﺖِ ﺁﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ
ﻣﯽ ﺷﻮﺭﯼ
ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮﮐﻪ ﺻﺪﺍﯾﺖ ﮐﺮﺩ
ﺑﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﻧﺎﻣﺖ ﺭﺍ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ
ﺣﻮﺍﺳﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﺍﻣﺎ ﺗﺎ ﻧﺎﻡِ ﺍﻭ ﺭﺍ ﮐﺴﯽ ﺻﺪﺍ ﮐﺮﺩ
ﺍﻧﮕﺎﺭ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺻﺪﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻫﻤﻪ ﯼ ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﺟﻤﻊِ ﺻﺪﺍ ﮐﻨﯽ
ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﺩ؛ ﭼﻪ ﮐﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ
ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ
ﺑﯿﭽﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﺷﻮﯼ
ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡِ ﭼﺎﺭﻩ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺎﻥِ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﻫﺎﯾﺶ
ﺁﻥ ﻃﺮﻑِ ﻣﯿﺰ ﻣﺤﮑﻢ ﻓﻨﺠﺎﻥِ ﻗﻬﻮﻩ ﺍﺵ ﺭﺍ ﭼﺴﺒﯿﺪﻩ !
ﻋﺸﻖ ﺳﻪ ﺣﺮﻑ
ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡِ ﻣﻌﺠﺰﺍﺕِ ﻣﻤﮑﻦ
ﮐﻪ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺍﯼ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﺩ
ﺳﺘﻮﺩﻧﯽ ... !


#عادل_دانتیسم
 ·  Translate
1
Add a comment...

ice vak

Shared publicly  - 
 
 
گرگ هر شب به شکار میرفت و بی آنکه چیزی شکار کند باز میگشت...

ﺷﺒﯽ ﮔــــﺮگ را ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺩﯾﺪﻡ...
بﺎ ﻻﺷﻪ ﯾﮏ ﺁﻫﻮ ﺩﺭ ﺩﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﮔﻠﻪ ﺁمد!
گرﮒﻫﺎﯼ ﮔﻠﻪ ﺷﺎﺩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺷﮑﺎﺭ ﺍو.
پرﺳﯿﺪند ﭼﺮﺍ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﮔــــــــﺮﮒ؟!!
ﮔﻔﺖ: شبی در ﺳﯿﺎﻫﯽ بیابان ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻡ؛ ﺩﻟﻢ ﺭﺍ ﺭﺑﻮد!
هر شب به خواست پایم که نه، به تمنای دلم میرفتم تا تماشایش کنم...

امشب محو او بودم که ﺷﻨﯿﺪﻡ ﺻﺪﺍﯼ ﺳﮕﺎﻥ ﻭﻟﮕﺮﺩ ﺭﺍ؛
دﻭﯾﺪﻡ…
پرﯾﺪﻡ…
زﯾﺮ ﮔﻠﻮﯾﺶ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻭ ﺩﺭﯾﺪمش!!

آنچنان
دﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺷﺘﻢ
که ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ
"سهم دلم"
نصﯿﺐ "ﺳﮕﺎﻥ ﻭﻟﮕﺮﺩ" ﺷﻮﺩ...

:-(
 ·  Translate
108 comments on original post
4
ELham حق نما's profile photo
 
ممنونم ازشیر کردنت
 ·  Translate
Add a comment...

ice vak

اخبار و تازه ها  - 
نفسهای عاشقانه
جای برای بهتر شدن رابطه های عاشقانه جای برای بهتر زندگی کردن
View community
1
Add a comment...

ice vak

Shared publicly  - 
 
پی نجوا ، برای شرکت در قرعه کشی و دریافت سورپرایز ویژه ما ثبت نام کنید . پنج گوشی سامسونگ اس 6 ، چهل پایه سلفی مونوپاد و جوایز ارزنده دیگر
1
Add a comment...

ice vak

Shared publicly  - 
 
✔وقتی که راه نمیروی و نمی دوی ؛ زمین هم نمیخوری واین" زمین نخوردن "محصول سکون است نه مهارت!
✔وقتی هم که تصمیمی نمیگیری و کاری نمیکنی ؛ اشتباه هم نمیکنی و این " اشتباه نکردن" محصول انفعال است نه انتخاب !
✔خوب بودن به این معنی نیست که درهای تجربه را بر خود ببندی و فقط پرهیز کنی...
✔خوب بودن در انتخابهای ماست که معنا پیدا میکند.

 ·  Translate
1
Add a comment...

ice vak

Shared publicly  - 
 
 
ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺒﺎﻟﻰ ﺯﺍﺩﻩٔ ۷ ﻣﻬﺮﻣﺎﻩ ۱۳۲۸ ﻣﺤﻠﻪ ﺩﻭﮔﺎﻫﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺑﺎﺯﺍﺭ ﺭﻭﺩﺑﺎﺭ ﮔﯿﻼﻥ ﺑﻮﺩ . ﺳﺮﮔﺮﺩ ﺍﻗﺒﺎﻟﻰ ﺩﺭ ۱ ﺁﺑﺎﻥ ۱۳۵۹ ﺩﺭ ﯾﮏ ﻣﺎﻣﻮﺭﯾﺖ ﺑﺮﻭﻥﻣﺮﺯﯼ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻟﯿﺪﺭ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺑﻤﺒﺎﺭﺍﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯼ ﺭﺍﺩﺍﺭ ﺷﻬﺮ ﻣﻮﺻﻞ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺷﺪ. ﺩﻭ ﻓﺮﻭﻧﺪ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﯼ ﺍﻑ - ۵ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻫﺪﻑ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻤﺒﺎﺭﺍﻥ ﭘﺎﺩﮔﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺮﻩ ﺩﺭ ﺣﻮﺍﻟﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﮐﺮﮐﻮﮎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻫﺪﻑ ﺩﻭﻡ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﺩﺍﺩﻧﺪ . ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﻤﺒﺎﺭﺍﻥ ﺍﯾﻦ ﭘﺎﺩﮔﺎﻥ، ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﯼ ﻭﻯ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺻﺎﺑﺖ ﻣﻮﺷﮏ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ۳۰ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﯼ ﺷﺮﻕ ﻣﻮﺻﻞ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺟﮑﺖ، ﺳﻘﻮﻁ ﮐﺮﺩ . ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﻘﻮﻁ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﯼ ﻭﯼ ﻭ
ﺩﺳﺘﮕﯿﺮﯼ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺧﻠﺒﺎﻥ ٣١ ﺳﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﻋﺮﺍﻕ، ﺑﺪﺳﺘﻮﺭ ﻣﻮﮐﺪ ﺻﺪﺍﻡ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﻠﺒﺎﻧﺎﻥ ﻭ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻟﯿﺴﺘﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﯿﺎﻩ ﺍﺭﺗﺶ ﻋﺮﺍﻕ ﺑﻮﺩ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺿﺮﺑﺎﺕ ﻣﺮﮔﺒﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺧﻠﺒﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﻋﺮﺍﻗﯽ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﻭﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮕﺎﻧﻬﺎﯼ ﺑﻌﺜﯽ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎ، ﺑﺎ ﻃﻨﺎﺏ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺟﯿﭗ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺪﻧﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻧﯿﻢ ﮐﺮﺩﻩ ﺁﻧﮕﺎﻩ ﻧﯿﻤﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮔﻮﺭﺳﺘﺎﻥ ﻣﺤﺎﻓﻈﯿﻪ ﺷﻬﺮ ﻧﯿﻨﻮﺍ ﻭ ﻧﯿﻤﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎﻥ ﺯﺑﯿﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﻮﺻﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﮎ ﺳﭙﺮﺩﻧﺪ . ﭘﺲ ﺍﺯ ۲۲ ﺳﺎﻝ ﻭ ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﺍﺳﺮﺍ ﻭ ﻣﻔﻘﻮﺩﯾﻦ ﻭ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻠﯿﺐ ﺳﺮﺥ، ﺩﺭ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺮﺩﺍﺩ ﺳﺎﻝ ۸۱ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻩ ﭘﯿﮑﺮ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺍﻗﺒﺎﻟﯽ ﺩﻭﮔﺎﻫﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻗﻄﻌﻪ ﺷﻬﺪﺍﯼ ﺟﻨﮓ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﻋﺮﺍﻕ ﺑﻬﺸﺖ ﺯﻫﺮﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﮎ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺷﺪ .
روحشون شاد ویادشون گرامی ...
 ·  Translate
44 comments on original post
5
Hamidreza Saadati's profile photo
 
لایک برادر
 ·  Translate
Add a comment...

ice vak

Shared publicly  - 
 
تاریخ انتشار: ۰۲ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۵:۲۷ - 24 August 2015. گزارش مشرق، مراسم بازگشایی و آغاز فعالیت سفارت ایران در لندن با حاشیه‌هایی همراه بوده‌است. یکی از این حاشیه‌ها نقض قانون حجاب در سفارت ایران بود. بازگشت به ابتدای صفحه. Bookmark and Share. X Share. Google Plus Stumble Upon Delicious Cloob ...
3
Add a comment...

ice vak

Shared publicly  - 
 
به گزارش بولتن نیوز،اگر شما از تمامی سرویس‌های گوگل استفاده می‌کنید و اگر از سرویس‌های‌ Google Now یا Gmail روی گوشی تلفن همراه‌تان استفاده می‌کنید؛ مطمئن باشید که گوگل تمام موقعیت‌های جغرافیایی شما را ردگیری می‌کند تا اطلاعات مفیدی در اختیارتان قرار دهد(به گفته خود گوگل).
2
Add a comment...

ice vak

Shared publicly  - 
 
پایگاه اینترنتی روسی نوشت: ایران قصد دارد در سوریه با خلافت اسلامی ( گروه تکفیری صهیونیستی داعش) بجنگد.
1
Add a comment...

ice vak

Shared publicly  - 
 
 
در طول دهه گذشته بر اثر گسترش روز افزون شبکه اینترنت و افزایش زمینه های حضور افراد مختلف در این شبکه هرروز شاهد افزایش تقاضای حضور در این شبکه بین المللی از چهار سوی جهان هستیم. ایرانیان نیز به عنوان ملتی فرهیخته به سهم خود بخش قابل توجهی از این تقاضاها را به خود اختصاص داده اند.
View original post
1
Add a comment...

ice vak

Shared publicly  - 
2
Add a comment...
Story
Tagline
انگار که نیستی چو هستی خوش باش
Introduction
         
  خیام اگر ز  باده  مستی   خوش  باش

با لاله رخی اگر نشستی   خوش  باش

چون عاقبت  کار  جهان  نیستی  است

انگار که نیستی چو هستی خوش باش

Education
  • shy pnu
    computer, 2013
Basic Information
Gender
Male
Work
Employment
  • MY SHOP
Places
Map of the places this user has livedMap of the places this user has livedMap of the places this user has lived
Currently
tehran
Links
YouTube
Other profiles
Contributor to