Profile cover photo
Profile photo
TES s.r.o.
5 followers
5 followers
About
Posts

Post has attachment
Pracovníci TES nedávno provedli pravidelnou diagnostiku motorů hlavních cirkulačních čerpadel na JE Temelín. Při těchto zkouškách byla úspěšně aplikována metoda MCSA (Motor Current Signature Analysis), která umožňuje včasné odhalení poruchy vznikající na statoru a rotoru u indukčních motorů. Tato metoda vyžaduje pouze jednoduchá měření, která mohou být prováděna bez přerušení provozu zařízení. TES ve spolupráci s Technickou universitou v Brně vyvinula pokročilý software a měřicí zařízení, které zvyšuje přesnost a spolehlivost měření. Ačkoliv firma TES demonstrovala použití MCSA pro měření v rámci údržby jaderného zařízení, lze tuto metodu spolu se speciálním softwarem a měřicím zařízením aplikovat ve všech průmyslových oblastech s provozem indukčních motorů.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
V rámci projektu bude proveden transfer znalostí z oblasti neutronově-fyzikálních výpočtů z FEKT VUT Brno do firmy žadatele TES s.r.o., která se zabývá termo-hydraulickými bezpečnostními výpočty jaderných bloků. Cílem tohoto transferu je ve firmě TES urychlit inovační proces vytvořením a validací výpočtových programů a modelů umožňující provádění náročných kombinovaných termo-hydraulických a neutronově-fyzikálních výpočtů jaderných bloků a rozvinout další spolupráci mezi FEKT VUT a TES. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Ve dnech 15. až 16. listopadu 2016 se pracovníci společnosti TES s.r.o. zúčastnili jednání expertů elektrotechnického zařízení NAEK v m.Energodar, Ukrajina. Program jednání zahrnoval prezentace společnosti TES s.r.o. na téma: “Systémy monitoringu a diagnostiky”. Během setkání se rozvinula zajímavá diskuze, která nepochybně bude velmi přínosná pro rozvoj společnosti TES.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Mr Fadel Saif Al Kaabi, Chief Executive Officer of International Golden Group based in Abu Dhabi and Mr Martin Stajgl, general manager of TES company, have signed the Exclusive Distributorship Agreement. By signing the agreement both companies expressed their interest in close and creative cooperation in the area of energetics, radiation technology and security. Through oncoming projects TES aims to support the development of power industry and security in the UAE and extend its activities in the Arabian Gulf territory.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Ve dnech 18. až 20. října 2016 se pracovníci společnosti TES s.r.o. zúčastnili konference „Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách“ v Srní na Šumavě. Ústředním tématem bylo především hodnocení životnosti energetických zařízení (turbín, kotlů, parogenerátorů a dalších) v klasických a jaderných elektrárnách s cílem prodloužení životnosti za původně projektované parametry, s uplatněním moderních diagnostických metod a výsledků materiálového a konstrukčního výzkumu a vývoje
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Ve dnech 12. až 13. října 2016 se pracovníci společnosti TES s.r.o. zúčastnili jednání Elektrotechnické Rády Koncernu Rosenergoatom na téma: „Zvyšování spolehlivosti elektrotechnického zařízení“. Expert společnosti TES Aleksandr Bredykhin prezentoval příspěvek „Systémy monitoringu a diagnostiky“. Setkání bylo pro firmu velmi přínosné. TES měla možnost se obeznámit s moderními trendy zvyšování spolehlivosti elektrických zařízení pro jaderné elektrárny.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Firma TES se stala opět sponzorem "STUDENTSKÉHO MARATONU Biskupice 2016" pořádaného Rescue Team Vysočina. Během 24 hodinového maratonu si studenti lékařství při simulovaných úkolech vyzkoušeli své praktické schopnosti záchranářských zákroků při mimořádných situacích. Většinou své úkoly zvládli výborně, což je pro nás všechny příslibem, že v případě potřeby bude o nás v budoucnosti dobře postaráno.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
LETNÍ ŠKOLA JADERNÉHO INŽENÝRSTVÍ 2016
Firma TES s.r.o. společně s ČEZ, a.s. podpořila Letní školu jaderného inženýrství 2016, kterou v Počátkách na Vysočině organizuje Ústav elektroenergetiky FEKT VUT v Brně a Ústav energetiky Fakulty strojní ČVUT v Praze. Dne 9. září odstartoval sedmidenní intenzivní kurz, který se zaměřuje zejména na specializované oblasti jaderné energetiky, kterým není při klasické výuce věnován dostatečný prostor. Letošní ročník je věnovaný dlouhodobému provozu jaderných elektráren. Kromě nových poznatků a informací mají studenti možnost setkat se během kurzu s mnoha odborníky jako např. předsedkyní SÚJB Danou Drábovou, ředitelem JE Temelín Bohdanem Zronkem a dalšími. Zajímavý program je pro studenty připraven v jaderné elektrárně Temelín, kde budou na simulátoru demonstrovány abnormální a havarijní stavy bloku s reaktorem VVER-1000.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Prezentace TES na mezinárodní vědecké konferenci Diagnostika 16

Společnost TES se ve dnech 6. až 8. září 2016 zúčastnila mezinárodní vědeckotechnické konference Diagnostika '16 (CDEE 2016), která se konala pod záštitou elektrotechnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Program konference se věnoval především problematice diagnostiky a měření v oblastech elektrotechniky a elektrotechnologie. TES se ve svém příspěvku zaměřila na monitorovací a diagnostické systémy elektrického zařízení energetických bloků. V rámci prezentace byl představen nový monitorovací systém MOSAD®-6, který firma TES vyvinula za finanční spoluúčasti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v rámci projektu FR-TI3/016.
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded