Οι 5 δημοφιλέστερες μέθοδοι αποτίμησης αξίας της επιχείρησης σε ένα ολοκληρωμένο λογισμικό! Χρησιμεύει παράλληλα για
Εξαγορές
Συγχωνεύσεις
Αποφάσεις σχετικά με το πώς πρέπει να κινηθεί η επιχείρηση για την αύξηση της αξίας της
Shared publiclyView activity