Profile cover photo
Profile photo
KTheme. com
110 followers -
╔ღ═╗ ╚╗╔ღ ╔╝╚╗ ╚═ღ╝ ╔╗ ║║ღ═╦╦╦═ღ ღ╦╗ ღ╚╣║ღ║║╠╣ ║║║ ╚═╩═╩ღ╩═╝ ╚═ღ¨°♥°¨ (¯`♥´¯) .`• ¸•´ ¸.♥ '♥ ¸ .•*¨`*.♥ ...♥......☻/ ... ه ...../▌ .........../ \ What's love? (。◕‿◕。) (¯`v´¯) .`·.¸.· ♥ ¸.·´¸.·´¨) ¸.·*¨) (¸.·´ (¸.·´ .·´ ♥KA♥ ╭╮⎝⏠⏝⏠⎠╭╮ ........ ♥.. .♥ ……..♥..lovel…♥ …..♥..lovelovelo…♥ …♥..lovelovelove….♥ .. ♥.lovelovelovelove…♥……………♥….♥ .♥..lovelovelovelovelo…♥………♥..lovel….♥ ♥..lovelovelovelovelove…♥…..♥…lovelovelo♥ ♥.. lovelovelovelovelove…♥….♥…lovelovelo.♥ .♥..lovelovelovelovelove…♥..♥…lovelovelo…♥ ..♥…lovelovelovelovelove..♥…lovelovelo…♥ …♥….lovelovelovelovelovelovelovelo…..♥ …..♥….lovelovelovelovelovelovelov…♥ ……..♥….lovelovelovelovelovelo…♥ ………..♥….lovelovelovelove…♥ ……………♥…lovelovelo....♥ ………………♥..lovelo….♥ …………………♥…....♥ …………………..♥..♥ …………………….♥ ¨ ¨ ¨ ¨ ""@ "" - ""@ "" •. ¨ ¨ ¨.•´░ ¨ - @ _ ░ - ¨ -`•. ¨ ¨.• @ ¨ - _ ░ ¨ - @ - ░ - ¨•. ¨• - ¨ --- ¨ _ ¨ @ - ¨ ░ - @ ¨-¨ •. ...• ░ @ ¨ _ ¨ ░ ¨ ¨ - ¨ ░ • ░ - ¨•. ︶^︶^︶^︶^︶^︶^︶^︶^︶ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¶¨ ▒ ¶ ....(\_/).. ... ¶ ▒░¶ ... ( . .) `*♥¸¶ ▒░¶ ..(’). . (♥).. .̴̡ı̴̡c.('')('')̡ ̴̡ı̴̡ ̡͌l̡*̡̡ ̴̡ !.. ̴̡ı̴̡ ̡͌l̡*̡̡ı̴̡cı̴̡ ̡͌l̡ı̴̡cı̴̡ ̡͌l̡*̡̡.............♥.♥....♥.............. ..... ...... ………. . . .......♥...._(‾‾)_ . .♫. . . ._(‾‾)_ . .♫ . . . .(_,☻,_). . . . . . (_,☻,_). ♫ . (¯`v´¯). (_)(_). . (¯`v´¯) (_)(_) . .(¯`v´¯) (¯`(@)´¯) ♫.║ . . (¯`(@)´¯).║ . . (¯`(@)´¯)....... . (_.^._)(¯`v´¯) . .(_.^._).(¯`v´¯) (_.^._) . . . ║ . (¯`(♥)´¯). . . ║. . (¯`(♥)´¯). . ║ .♫ . ║ . .(_.^._) . .(\ ║. ♫ .(_.^._). . .║ /).♫ ¸.•*¨`*•.♥.•*¨*¨`*•.♥¸.•*¨`*•.♥*¨`*•.♥¸.•*¨.........♥.♥....♥.♥..... $ $$_____________________________________$$$ $$$$__________________________________$$$$ $$$$$$______________________________$$$$$$ *$$$$$$$$,*_____________________*,$$$$$$$$* *$$$$$$$$$$$,,_______________,,$$$$$$$$$$* __$$$$$$$$$$$$_ _._____.___$$$$$$$$$$$$ ___$$$$$$$$$$$$$,_'.____.'_,,$$$$$$$$$$$$$ ___$$$$$??????$$$,, '.__,'_$$$????????$$$$ ____$$$?????????$$$$..:..$$$$?????????$$$ _______***$$??????$$@@$$??????$$**** _________,,,$$*$????$$@????$$,,,,,, _____,,$$?????????$$*@@*$$???????$$$,,, ____*$$$????????$$$*@@*?????????$$ ___,,*$$$????????$$__.@.__*$?????????$$$,, _,,*___*$$??????$$$___*___*$???????$$*__ *',, *____,,*$$?????$$$_________$????????$*,,____ * ______,;$*$,$$**'____________**'$$***,, ____,;'*___'_.*__________________*___ '*,, ,,,,.;*____________---____________ _ ____ '**,,,, ...°* ....O .......°o O ° O* .................° .............. ° ............. O. .............o....o°o .................O....° ............o°°O.....o ...........O..........O ............° o o o O . ----------------------`•.¸ ) ----------------------¸.•)´ ----------------------(.•´ ----------------------`*.*´¨) ----------------------¸.•´¸.•*´¨) ¸.•*¨) ---------------------(¸.•´ (¸.•` (¯`v´¯) `·.¸.·´ ¸.·´¸.·´¨) ¸.·*¨) (¸.·´ (¸.·´ .·´ ¸¸.·¨¯`·....♥♥♥....
╔ღ═╗ ╚╗╔ღ ╔╝╚╗ ╚═ღ╝ ╔╗ ║║ღ═╦╦╦═ღ ღ╦╗ ღ╚╣║ღ║║╠╣ ║║║ ╚═╩═╩ღ╩═╝ ╚═ღ¨°♥°¨ (¯`♥´¯) .`• ¸•´ ¸.♥ '♥ ¸ .•*¨`*.♥ ...♥......☻/ ... ه ...../▌ .........../ \ What's love? (。◕‿◕。) (¯`v´¯) .`·.¸.· ♥ ¸.·´¸.·´¨) ¸.·*¨) (¸.·´ (¸.·´ .·´ ♥KA♥ ╭╮⎝⏠⏝⏠⎠╭╮ ........ ♥.. .♥ ……..♥..lovel…♥ …..♥..lovelovelo…♥ …♥..lovelovelove….♥ .. ♥.lovelovelovelove…♥……………♥….♥ .♥..lovelovelovelovelo…♥………♥..lovel….♥ ♥..lovelovelovelovelove…♥…..♥…lovelovelo♥ ♥.. lovelovelovelovelove…♥….♥…lovelovelo.♥ .♥..lovelovelovelovelove…♥..♥…lovelovelo…♥ ..♥…lovelovelovelovelove..♥…lovelovelo…♥ …♥….lovelovelovelovelovelovelovelo…..♥ …..♥….lovelovelovelovelovelovelov…♥ ……..♥….lovelovelovelovelovelo…♥ ………..♥….lovelovelovelove…♥ ……………♥…lovelovelo....♥ ………………♥..lovelo….♥ …………………♥…....♥ …………………..♥..♥ …………………….♥ ¨ ¨ ¨ ¨ ""@ "" - ""@ "" •. ¨ ¨ ¨.•´░ ¨ - @ _ ░ - ¨ -`•. ¨ ¨.• @ ¨ - _ ░ ¨ - @ - ░ - ¨•. ¨• - ¨ --- ¨ _ ¨ @ - ¨ ░ - @ ¨-¨ •. ...• ░ @ ¨ _ ¨ ░ ¨ ¨ - ¨ ░ • ░ - ¨•. ︶^︶^︶^︶^︶^︶^︶^︶^︶ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¶¨ ▒ ¶ ....(\_/).. ... ¶ ▒░¶ ... ( . .) `*♥¸¶ ▒░¶ ..(’). . (♥).. .̴̡ı̴̡c.('')('')̡ ̴̡ı̴̡ ̡͌l̡*̡̡ ̴̡ !.. ̴̡ı̴̡ ̡͌l̡*̡̡ı̴̡cı̴̡ ̡͌l̡ı̴̡cı̴̡ ̡͌l̡*̡̡.............♥.♥....♥.............. ..... ...... ………. . . .......♥...._(‾‾)_ . .♫. . . ._(‾‾)_ . .♫ . . . .(_,☻,_). . . . . . (_,☻,_). ♫ . (¯`v´¯). (_)(_). . (¯`v´¯) (_)(_) . .(¯`v´¯) (¯`(@)´¯) ♫.║ . . (¯`(@)´¯).║ . . (¯`(@)´¯)....... . (_.^._)(¯`v´¯) . .(_.^._).(¯`v´¯) (_.^._) . . . ║ . (¯`(♥)´¯). . . ║. . (¯`(♥)´¯). . ║ .♫ . ║ . .(_.^._) . .(\ ║. ♫ .(_.^._). . .║ /).♫ ¸.•*¨`*•.♥.•*¨*¨`*•.♥¸.•*¨`*•.♥*¨`*•.♥¸.•*¨.........♥.♥....♥.♥..... $ $$_____________________________________$$$ $$$$__________________________________$$$$ $$$$$$______________________________$$$$$$ *$$$$$$$$,*_____________________*,$$$$$$$$* *$$$$$$$$$$$,,_______________,,$$$$$$$$$$* __$$$$$$$$$$$$_ _._____.___$$$$$$$$$$$$ ___$$$$$$$$$$$$$,_'.____.'_,,$$$$$$$$$$$$$ ___$$$$$??????$$$,, '.__,'_$$$????????$$$$ ____$$$?????????$$$$..:..$$$$?????????$$$ _______***$$??????$$@@$$??????$$**** _________,,,$$*$????$$@????$$,,,,,, _____,,$$?????????$$*@@*$$???????$$$,,, ____*$$$????????$$$*@@*?????????$$ ___,,*$$$????????$$__.@.__*$?????????$$$,, _,,*___*$$??????$$$___*___*$???????$$*__ *',, *____,,*$$?????$$$_________$????????$*,,____ * ______,;$*$,$$**'____________**'$$***,, ____,;'*___'_.*__________________*___ '*,, ,,,,.;*____________---____________ _ ____ '**,,,, ...°* ....O .......°o O ° O* .................° .............. ° ............. O. .............o....o°o .................O....° ............o°°O.....o ...........O..........O ............° o o o O . ----------------------`•.¸ ) ----------------------¸.•)´ ----------------------(.•´ ----------------------`*.*´¨) ----------------------¸.•´¸.•*´¨) ¸.•*¨) ---------------------(¸.•´ (¸.•` (¯`v´¯) `·.¸.·´ ¸.·´¸.·´¨) ¸.·*¨) (¸.·´ (¸.·´ .·´ ¸¸.·¨¯`·....♥♥♥....

110 followers
About
KTheme.'s posts

Post has attachment
Hướng dẫn xem Pass Wifi máy chưa Root Android
Video hướng dẫn: CLICK >>> CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!

Post has attachment
Hướng dẫn kiếm voucher 50.000đ từ Lazada dễ dàng
Video hướng dẫn: CLICK *Ngoài ra có mã giảm giá 15%, 20% khác cập nhật: tại đây . #Chúc các bạn mua được hàng giá rẻ. @KTheme.com

Post has attachment
Hướng dẫn kiếm tiền 1 triệu 1 ngày


Post has attachment
[HOT] Hướng dẫn mua hàng Online giá rẻ chất lượng tốt


Post has attachment
Trên tay tai nghe bluetooth và pin dự phòng gen 2 của Xiaomi
Giới thiệu sản phẩm Tai nghe bluetooth Xiaomi (Youth version) Ngoại hình của tai nghe Bluetooth thế hệ mới hầu như không khác gì nhiều so với phiên bản trước đây. Vẫn đơn giản, nhỏ gọn, hướng đến sự tiện dụng và hiện đại. Thân tai nghe vẫn được làm từ chất ...

Post has attachment
Giải đáp thắc mắc - Review lại máy MP3 sau nhiều tháng sử dụng
Giới thiệu sản phẩm Máy nghe nhạc MP3 NVPro Minion (Xanh dương) Âm nhạc là một món ăn tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống ngày càng bận rộn, căng thẳng như ngày nay. Âm nhạc còn có tác dụng giúp bạn xua tan những muộn phiền trong cuộc sống và cảm thấy...

Post has attachment
Trên tay tai nghe Xiaomi Mi In-Ear Headphones Basic 2016
Giới thiệu sản phẩm Tai nghe nhét tai Xiaomi Mi In-Ear Headphones Basic 2016 (Đen) Xiaomi Piston 4.0 Lite hay còn gọi là Xiaomi Mi In-Ear Headphones Basic là phiên bản vỏ nhựa của chiếc tai nghe Xiaomi Piston 3.0 tên tuổi. Sở hữu mức giá thấp hơn chỉ bằng m...

Post has attachment
Trên tay tai nghe bluetooth s530 đẹp giá rẻ 51k
Giới thiệu sản phẩm Tai nghe bluetooth mini S530 (xanh) Giới thiệu sản phẩm Tai nghe bluetooth mini S530 (Đen)Tận hưởng sự tiện lợi mà công nghệ hiện đại mang tới cho cuộc sống của bạn với chiếc tai nghe Bluetooth Mini. Với tai nghe Mini bạn sẽ không chỉ đư...

Post has attachment
[SỐC] Trên tay tai nghe giá 1.000đ - Giá thực: 690k - Lỗi của Lazada
Giới thiệu sản phẩm Tai nghe cách âm Infinix XE02 (Đen) - Hãng phân phối chính thức Tai nghe cách âm  Infinix XE02  sử dụng công nghệ khử tiếng ồn tiên tiến giúp giảm tiếng ồn hiệu quả lên đến 95%. Với một phím tắt duy nhất, tai nghe sẽ tự động lọc tiếng ồn...

Post has attachment
Trên tay loa vi tính Microlab M108 nghe hay giá 350k
Giới thiệu sản phẩm Loa Microlab M108 2.1 (Đen) Loa Microlab M-108 hệ thống loa 2.1, bao gồm 1 loa Bass và 2 loa treble có công suất lên tới 11W, đáp ứng giải tần số từ 50 Hz đến 20000 kHz, có thể nghe được nhiều dòng nhạc khác nhau. Microlab M-108 cho âm t...
Wait while more posts are being loaded