Profile cover photo
Profile photo
Cat Tuong Quan Zen House - Tịnh cư Cát Tường Quân
31 followers
31 followers
About
Posts

Post has shared content
"I arranged a day at the Zen House for my boy friend's Birthday, as a surprise.
The email contact before visiting was professional, helpful and overal good.
The tour, lunch and service are all of high quality. I have no negative feedback at all!
The fact that we received a cake and flowers as a Birthday gift, was amazing!
We both feel spoiled and special.
Being allowed to enjoy the pool for the rest of the afternoon is also a great bonus.
Thank you for your care and service and keep up the great worth."
Love - Petra
___

"Tôi đã xếp lịch một ngày tại Tịnh cư Cát Tường Quân mừng sinh nhật của bạn trai tôi, như một sự ngạc nhiên.
Email thông tin kết nối với Tịnh cư trước khi chúng tôi đến thăm thật sự chuyên nghiệp, luôn sẵn sàng giúp đỡ và thật trọn vẹn.
Chương trình tham quan, ăn trưa và dịch vụ ở đây rất chất lượng. Chúng tôi hoàn toàn không có phản hồi tiêu cực nào!
Thực tế là chúng tôi đã nhận được bánh Sinh nhật và lẵng hoa như một món quà Sinh nhật, thật tuyệt vời!
Cả hai chúng tôi đều cảm thấy được riêng tư và thật đặc biệt.
Việc được tận hưởng hồ bơi cho buổi chiều thư giãn cũng là một phần thưởng tuyệt vời.
Cảm ơn sự chăm sóc và dịch vụ chu đáo của các bạn cùng với những giá trị tuyệt vời."
Thân ái! - Petra
___

#cattuongquan #zen #tathingocthao #meditation #relax
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
8/22/17
9 Photos - View album

Post has shared content
"I arranged a day at the Zen House for my boy friend's Birthday, as a surprise.
The email contact before visiting was professional, helpful and overal good.
The tour, lunch and service are all of high quality. I have no negative feedback at all!
The fact that we received a cake and flowers as a Birthday gift, was amazing!
We both feel spoiled and special.
Being allowed to enjoy the pool for the rest of the afternoon is also a great bonus.
Thank you for your care and service and keep up the great worth."
Love - Petra
___

"Tôi đã xếp lịch một ngày tại Tịnh cư Cát Tường Quân mừng sinh nhật của bạn trai tôi, như một sự ngạc nhiên.
Email thông tin kết nối với Tịnh cư trước khi chúng tôi đến thăm thật sự chuyên nghiệp, luôn sẵn sàng giúp đỡ và thật trọn vẹn.
Chương trình tham quan, ăn trưa và dịch vụ ở đây rất chất lượng. Chúng tôi hoàn toàn không có phản hồi tiêu cực nào!
Thực tế là chúng tôi đã nhận được bánh Sinh nhật và lẵng hoa như một món quà Sinh nhật, thật tuyệt vời!
Cả hai chúng tôi đều cảm thấy được riêng tư và thật đặc biệt.
Việc được tận hưởng hồ bơi cho buổi chiều thư giãn cũng là một phần thưởng tuyệt vời.
Cảm ơn sự chăm sóc và dịch vụ chu đáo của các bạn cùng với những giá trị tuyệt vời."
Thân ái! - Petra
___

#cattuongquan #zen #tathingocthao #meditation #relax
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
8/22/17
9 Photos - View album

Post has shared content
"I arranged a day at the Zen House for my boy friend's Birthday, as a surprise.
The email contact before visiting was professional, helpful and overal good.
The tour, lunch and service are all of high quality. I have no negative feedback at all!
The fact that we received a cake and flowers as a Birthday gift, was amazing!
We both feel spoiled and special.
Being allowed to enjoy the pool for the rest of the afternoon is also a great bonus.
Thank you for your care and service and keep up the great worth."
Love - Petra
___

"Tôi đã xếp lịch một ngày tại Tịnh cư Cát Tường Quân mừng sinh nhật của bạn trai tôi, như một sự ngạc nhiên.
Email thông tin kết nối với Tịnh cư trước khi chúng tôi đến thăm thật sự chuyên nghiệp, luôn sẵn sàng giúp đỡ và thật trọn vẹn.
Chương trình tham quan, ăn trưa và dịch vụ ở đây rất chất lượng. Chúng tôi hoàn toàn không có phản hồi tiêu cực nào!
Thực tế là chúng tôi đã nhận được bánh Sinh nhật và lẵng hoa như một món quà Sinh nhật, thật tuyệt vời!
Cả hai chúng tôi đều cảm thấy được riêng tư và thật đặc biệt.
Việc được tận hưởng hồ bơi cho buổi chiều thư giãn cũng là một phần thưởng tuyệt vời.
Cảm ơn sự chăm sóc và dịch vụ chu đáo của các bạn cùng với những giá trị tuyệt vời."
Thân ái! - Petra
___

#cattuongquan #zen #tathingocthao #meditation #relax
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
8/22/17
9 Photos - View album

Post has shared content
"I arranged a day at the Zen House for my boy friend's Birthday, as a surprise.
The email contact before visiting was professional, helpful and overal good.
The tour, lunch and service are all of high quality. I have no negative feedback at all!
The fact that we received a cake and flowers as a Birthday gift, was amazing!
We both feel spoiled and special.
Being allowed to enjoy the pool for the rest of the afternoon is also a great bonus.
Thank you for your care and service and keep up the great worth."
Love - Petra
___

"Tôi đã xếp lịch một ngày tại Tịnh cư Cát Tường Quân mừng sinh nhật của bạn trai tôi, như một sự ngạc nhiên.
Email thông tin kết nối với Tịnh cư trước khi chúng tôi đến thăm thật sự chuyên nghiệp, luôn sẵn sàng giúp đỡ và thật trọn vẹn.
Chương trình tham quan, ăn trưa và dịch vụ ở đây rất chất lượng. Chúng tôi hoàn toàn không có phản hồi tiêu cực nào!
Thực tế là chúng tôi đã nhận được bánh Sinh nhật và lẵng hoa như một món quà Sinh nhật, thật tuyệt vời!
Cả hai chúng tôi đều cảm thấy được riêng tư và thật đặc biệt.
Việc được tận hưởng hồ bơi cho buổi chiều thư giãn cũng là một phần thưởng tuyệt vời.
Cảm ơn sự chăm sóc và dịch vụ chu đáo của các bạn cùng với những giá trị tuyệt vời."
Thân ái! - Petra
___

#cattuongquan #zen #tathingocthao #meditation #relax
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
8/22/17
9 Photos - View album

Post has shared content
"I arranged a day at the Zen House for my boy friend's Birthday, as a surprise.
The email contact before visiting was professional, helpful and overal good.
The tour, lunch and service are all of high quality. I have no negative feedback at all!
The fact that we received a cake and flowers as a Birthday gift, was amazing!
We both feel spoiled and special.
Being allowed to enjoy the pool for the rest of the afternoon is also a great bonus.
Thank you for your care and service and keep up the great worth."
Love - Petra
___

"Tôi đã xếp lịch một ngày tại Tịnh cư Cát Tường Quân mừng sinh nhật của bạn trai tôi, như một sự ngạc nhiên.
Email thông tin kết nối với Tịnh cư trước khi chúng tôi đến thăm thật sự chuyên nghiệp, luôn sẵn sàng giúp đỡ và thật trọn vẹn.
Chương trình tham quan, ăn trưa và dịch vụ ở đây rất chất lượng. Chúng tôi hoàn toàn không có phản hồi tiêu cực nào!
Thực tế là chúng tôi đã nhận được bánh Sinh nhật và lẵng hoa như một món quà Sinh nhật, thật tuyệt vời!
Cả hai chúng tôi đều cảm thấy được riêng tư và thật đặc biệt.
Việc được tận hưởng hồ bơi cho buổi chiều thư giãn cũng là một phần thưởng tuyệt vời.
Cảm ơn sự chăm sóc và dịch vụ chu đáo của các bạn cùng với những giá trị tuyệt vời."
Thân ái! - Petra
___

#cattuongquan #zen #tathingocthao #meditation #relax
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
8/22/17
9 Photos - View album

Post has shared content
"I arranged a day at the Zen House for my boy friend's Birthday, as a surprise.
The email contact before visiting was professional, helpful and overal good.
The tour, lunch and service are all of high quality. I have no negative feedback at all!
The fact that we received a cake and flowers as a Birthday gift, was amazing!
We both feel spoiled and special.
Being allowed to enjoy the pool for the rest of the afternoon is also a great bonus.
Thank you for your care and service and keep up the great worth."
Love - Petra
___

"Tôi đã xếp lịch một ngày tại Tịnh cư Cát Tường Quân mừng sinh nhật của bạn trai tôi, như một sự ngạc nhiên.
Email thông tin kết nối với Tịnh cư trước khi chúng tôi đến thăm thật sự chuyên nghiệp, luôn sẵn sàng giúp đỡ và thật trọn vẹn.
Chương trình tham quan, ăn trưa và dịch vụ ở đây rất chất lượng. Chúng tôi hoàn toàn không có phản hồi tiêu cực nào!
Thực tế là chúng tôi đã nhận được bánh Sinh nhật và lẵng hoa như một món quà Sinh nhật, thật tuyệt vời!
Cả hai chúng tôi đều cảm thấy được riêng tư và thật đặc biệt.
Việc được tận hưởng hồ bơi cho buổi chiều thư giãn cũng là một phần thưởng tuyệt vời.
Cảm ơn sự chăm sóc và dịch vụ chu đáo của các bạn cùng với những giá trị tuyệt vời."
Thân ái! - Petra
___

#cattuongquan #zen #tathingocthao #meditation #relax
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
8/22/17
9 Photos - View album

Post has attachment
"I arranged a day at the Zen House for my boy friend's Birthday, as a surprise.
The email contact before visiting was professional, helpful and overal good.
The tour, lunch and service are all of high quality. I have no negative feedback at all!
The fact that we received a cake and flowers as a Birthday gift, was amazing!
We both feel spoiled and special.
Being allowed to enjoy the pool for the rest of the afternoon is also a great bonus.
Thank you for your care and service and keep up the great worth."
Love - Petra
___

"Tôi đã xếp lịch một ngày tại Tịnh cư Cát Tường Quân mừng sinh nhật của bạn trai tôi, như một sự ngạc nhiên.
Email thông tin kết nối với Tịnh cư trước khi chúng tôi đến thăm thật sự chuyên nghiệp, luôn sẵn sàng giúp đỡ và thật trọn vẹn.
Chương trình tham quan, ăn trưa và dịch vụ ở đây rất chất lượng. Chúng tôi hoàn toàn không có phản hồi tiêu cực nào!
Thực tế là chúng tôi đã nhận được bánh Sinh nhật và lẵng hoa như một món quà Sinh nhật, thật tuyệt vời!
Cả hai chúng tôi đều cảm thấy được riêng tư và thật đặc biệt.
Việc được tận hưởng hồ bơi cho buổi chiều thư giãn cũng là một phần thưởng tuyệt vời.
Cảm ơn sự chăm sóc và dịch vụ chu đáo của các bạn cùng với những giá trị tuyệt vời."
Thân ái! - Petra
___

#cattuongquan #zen #tathingocthao #meditation #relax
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
8/22/17
9 Photos - View album

Post has shared content
What a great experience we had.
Very calming and relaxing.
Would love to visit Zen House again :)
Group from Agribank

#cattuongquan #meditation #zen #relax #peace
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
8/18/17
37 Photos - View album

Post has shared content
What a great experience we had.
Very calming and relaxing.
Would love to visit Zen House again :)
Group from Agribank

#cattuongquan #meditation #zen #relax #peace
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
8/18/17
37 Photos - View album

Post has shared content
What a great experience we had.
Very calming and relaxing.
Would love to visit Zen House again :)
Group from Agribank

#cattuongquan #meditation #zen #relax #peace
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
8/18/17
37 Photos - View album
Wait while more posts are being loaded