Profile cover photo
Profile photo
Kompensata
1 follower
1 follower
About
Posts

Wniosek o naprawę szkód górniczych

Procedura naprawienia szkód górniczych rozpoczyna się od złożenia wniosku na naprawę szkód górniczych, który kierowany jest do odpowiedzialnej za szkody kopalni. Wniosek wbrew przekonaniu niektórych może być złożowy w dowolnej formie i postaci, lecz dla pewności warto złożyć go w formie pisemnej. Nie ma też znaczenia czy sporządzimy go w postaci zredagowanego przez siebie pisma czy też na formularzu przedstawianym przez kopalnię, z racji braku przepisów w tym zakresie. Niemniej jednak jest szereg rzeczy na które należy zwrócić uwagę przy kierowaniu wniosku do kopalni.

Pierwszy i kluczowy z nich to data dowiedzenia się o szkodzie. Zgodnie z obecnie obowiązującym prawego górniczo-geologicznym obowiązuje 5-letni termin przedawnienia. Jednakże wyróżnić należy wyjątek od tej zasady, który został ukształtowany Uchwałą Sądu Najwyższego w sprawie o sygn. akt: III CZP 75/13. Wskazał on, iż w przypadku, gdy zdarzenie powodujące szkodę (wszelkie następstwa działalności kopalni – np. wstrząs, osiadanie terenu) czy też sama szkoda powstały przed 1 stycznia 2012 roku, stosować się będzie przepisy poprzedniej ustawy Prawo geologiczne i górnicze, która określała już tylko 3-letni termin przedawnienia. Rozumieć przez to należy, iż wszystkie szkody, które powstały przed 1 styczniem 2012 roku, mogą zostać uznane za przedawnione, skutkując tym, że kopalnia będzie mogła w świetle prawa uchylić się do naprawy szkody, nawet pomimo jej wyrządzenia.  Pamiętać należy, że szkody na terenach górniczych co do zasady nie powstają jednorazowo, lecz powstają w sposób systematyczny, pogłębiając zniszczenia.

Drugi to zakres szkód. Nie ma potrzeby aby w sposób dokładny inwentaryzować szkody powstałe na obiekcie, ponieważ wniosek o naprawę szkód ma na celu wyłącznie zainicjowanie całego postępowania. Warto jednak już przygotować na potrzeby oględzin dokładne zestawienie szkód, tak aby uniknąć przeoczenia zgłoszenia pełnego zakresu szkody.

Zgodnie z prawem geologicznym i górniczych zakład górniczych ma 30 dniowy termin od zgłoszenia wniosku na zawarcie ugody na naprawę szkód. W przypadku uchybienia temu terminowi, poszkodowany uzyskuje uprawnienie do wejścia na drogę postępowania sądowego. Tenże okres jest traktowany jako postępowanie ugodowe, który może być oczywiście przez poszkodowanego swobodnie przedłużany, np. poprzez wyznaczenie własnego terminu na zawarcie ugody.
Add a comment...

Post has attachment
PhotoPhotoPhoto
2014-08-03
3 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded