Profile cover photo
Profile photo
Vogel Speciaalclub
50 followers -
Een speciaalclub van de N.B.v.V. Opgericht op 24 april 1971 en wil de houders en fokkers van zachtvoeretende vogels binnen de Bond verenigen. Beschrijving Tot de doelgroep van de speciaalclub behoren alle vogels, welke als hoofdvoedsel fruit, nectar en/of insecten gebruiken. Mutanten, bastaarden en zaadetende vogels behoren derhalve niet tot de doelgroepen van de speciaalclub. De speciaalclub tracht niet alleen het houden van deze vogels te bevorderen, maar juist het fokken met deze vogels. Door de toenemende beperking op de import van de vogelsoorten, vallend onder de speciaalclub, is het behalen van nafok van het grootste belang. Het voortbestaan van de liefhebberij voor deze vogels hangt van de resultaten van de nafok af. Buiten persoonlijke contacten ontmoeten wij elkaar 4x per jaar in Clubverband. Voor locatie van activiteiten kunt u terecht op de 'Activiteiten Agenda'. LID WORDEN ? Hebt u na het lezen van dit verhaal interesse om lid te worden? Als u ons nu e-mailt dan zorgen wij dat u zo spoedig mogelijk een proefnummer van ons clubblad de "Vogelexpresse" ontvangt.
Een speciaalclub van de N.B.v.V. Opgericht op 24 april 1971 en wil de houders en fokkers van zachtvoeretende vogels binnen de Bond verenigen. Beschrijving Tot de doelgroep van de speciaalclub behoren alle vogels, welke als hoofdvoedsel fruit, nectar en/of insecten gebruiken. Mutanten, bastaarden en zaadetende vogels behoren derhalve niet tot de doelgroepen van de speciaalclub. De speciaalclub tracht niet alleen het houden van deze vogels te bevorderen, maar juist het fokken met deze vogels. Door de toenemende beperking op de import van de vogelsoorten, vallend onder de speciaalclub, is het behalen van nafok van het grootste belang. Het voortbestaan van de liefhebberij voor deze vogels hangt van de resultaten van de nafok af. Buiten persoonlijke contacten ontmoeten wij elkaar 4x per jaar in Clubverband. Voor locatie van activiteiten kunt u terecht op de 'Activiteiten Agenda'. LID WORDEN ? Hebt u na het lezen van dit verhaal interesse om lid te worden? Als u ons nu e-mailt dan zorgen wij dat u zo spoedig mogelijk een proefnummer van ons clubblad de "Vogelexpresse" ontvangt.

50 followers
About
Communities and Collections
View all
Posts

In Vogelexpresse 3 - 2018 is dit keer aandacht voor:

- Van de bestuurstafel.

- Mijn fok met de Europese scharrelaar.

- Niet een soort, maar twee verschillende soorten!

- Fokverslag Groene Kitta.

- Een nectar zelf maken.

- Een klein fok verslag en een groot dankwoord.

- Ervaringen en succes met Tangara’s.

- De Witkapbijeneter.

- Pestvogels.

- Shama Chai.

Kopij blijft een noodzaak.
Deze kunt u sturen naar de redactie redactie@vogelspeciaalclub.nl
Add a comment...

In Vogelexpresse 2 - 2018 is dit keer aandacht voor:


- Van de bestuurstafel ...

- Gemelde eerste eigen fok 2017

- Mabula Ground-Hornbill Project

- Belgische ornithologen fotograferen nieuwe vogelsoort

- De Roodoorbuulbuul

- Fokverslag van de winterkoning

- Vergeten geluiden

- Zoals de ouden zongen, piepen de jongen!

- De fok met de Emeraldspreeuw

- Even voorstellen; Hedwig van der HorstKopij blijft een noodzaak.
Deze kunt u sturen naar de redactie redactie@vogelspeciaalclub.nl
Add a comment...

Post has attachment
Roodsnaveltok - Tockus erythrorhynchus - Northern Red-billed Hornbill
Rein: één van mijn favorieten! Grappig, leuk en prachtig.

Nog een filmpje van Rein Schoonderwoerd

Northern Red-billed Hornbill - Tockus erythrorhynchus - Roodsnaveltok
Rein: one of my favorites! Funny and beautiful.

Another video of Rein Schoonderwoerd
Add a comment...

Post has attachment
De Geelkraagbuulbuul - Chlorocichla flavicollis is een algemeen voorkomende vogel in Gambia, leuk dat hij zij zichzelf even lieten filmen.

Filmpje van Rein Schoonderwoerd

The Yellow throated bulbul - Chlorocichla flavicollis is a common bird in Gambia, nice that he let himself be filmed.

Video by Rein Schoonderwoerd
Add a comment...

Post has attachment
Naast de Purper glansspreeuw - Lamprotornis purpureus, was ook de Groene langstaartglansspreeuw - Lamprotornis caudatus te zien in Gambia.

Filmpje van Rein Schoonderwoerd

In addition to the Purple starling - Lamprotornis purpureus, the De Long-tailed Glossy Starling - Lamprotornis caudatus was also seen in Gambia.

Video by Rein Schoonderwoerd
Add a comment...

Post has attachment
Mooi Filmpje van Rein Schoonderwoerd.

Purperglansspreeuwen - Lamprotornis purpureus in Gambia. Vlak bij ons verblijf
(AbCa's Creek) was het een komen en gaan van deze prachtige spreeuwen.

Beautiful movie by Rein Schoonderwoerd.

Purple Glossy-Starling - Lamprotornis purpureus in Gambia. Close to our stay
(AbCa's Creek) was a coming and going of these beautiful starlings.
Add a comment...

Post has attachment
Oorkonde van bijzondere kweek Jo Penders

Jo Penders heeft met zijn 1e eigen fok 2017 voor de Briltangara niet alleen ons certificaat ontvangen maar van de NBvV een oorkonde van bijzondere kweek. Deze oorkonde heeft hij gekregen omdat het de eerste kweek in Nederland zou zijn.
Photo
Add a comment...

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING ZONDAG 25 FEBRUARI

Aanvang 10.30 uur in Café-Zaal ’t Vrijthof, Molenstraat 6, 5688 AD Oirschot. (Alleen voor leden.)

Lunchpauze: 12.30-13.30 uur.

Om 13.30 uur: start lezing verzorgd door Luc Gielen en Wim Eleveld. (Openbaar)
Luc wordt ook wel Schama Luc genoemd. Hij zal zijn ervaringen met de schamalijster delen.
Wim is de man van de toks. Hij zal tijdens de lezing zijn ervaringen delen over deze fascinerende vogels en over andere soorten vogels die hij heeft.

AGENDA JAARVERGADERING (ALV)

1. Opening

2. Goedkeuring notulen jaarvergadering van 19 maart 2017

3. Jaarverslag secretaris

4. Jaarverslag penningmeester

5. Verslag kascontrole commissie

6. Benoeming nieuw lid kascontrole commissie

7. Begroting 2018

8. Bestuursbenoeming:

Aftredend en herkiesbaar voor een periode van 3 jaar, Frans Metsers (coordinator BEO) en Sytse Andringa (secretaris).
Nieuw bestuurslid per 25 februari 2018: Hedwig van de Horst.

9. Vaststelling contributie 2019

10. Vaststelling activiteiten 2018

11. Korte terugblik op BEO 2017

12. Rondvraag

13. Uitreiking fokcertificaten 2017

14. Sluiting
Add a comment...

In Vogelexpresse 1 - 2018 is dit keer aandacht voor:


- Van de bestuurstafel ...

- Nationale A.O.B.- kampioenschappen

- Fokverslag van de Guira koekoek

- Silent Songbird Campaign 26 De IJsvogel

- Vogel 2018 te Zwolle


Kopij blijft een noodzaak.
Deze kunt u sturen naar de redactie redactie@vogelspeciaalclub.nl
Add a comment...

Post has attachment
De Speciaalclub van Insecten- en Vruchtenetende Vogels
wenst iedereen een fijne kerst en een geweldig, gezond en broedzaam 2018!!

The Special Club of Insect and Fruit-eating Birds wishes everyone a nice Christmas and a great, healthy and a good breeding 2018 !!
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded