เนื้อเพลง+แปล Taeyeon - Bye [Ost. Mr.Go]

아무 준비도 하지 못한 채 떠나려는 너의 눈앞에 서서
อา มู จุน บีโด ฮา จี มช ทัน แจ ตอ นา รยอ นึน นอ เอ นุน อัพ เพ ซอ ซอ
ฉันกำลังยืนอยู่ตรงหน้าเธอ ที่กำลังจะเดินจากไป อย่างที่ฉันไม่เคยได้เตรียมใจ

그 어떤 말조차 하지 못해 그저 손만 흔들어
คือ ออ ตอน มัล โจ จา ฮา จี มช แท คือ จอ ซน มัน นึน ดึล รอ
ฉันนึกอะไรไม่ออก นอกจากโบกให้กับเธอ

잘 가 손 흔들어 반짝이는 너를 향해
จัล กา ซน ฮึน ดึล รอ บัน จัก กี นึน นอ รึล ฮยัง แง
ขอให้โชคดี ฉันโบกมือให้กับเธอผู้ส่องประกาย

** 안녕 내 사랑 내 소중한 사람아
อัน นยอง แน ซา ราง แน โซ จุง ฮัน ซา ราม มา
ลาก่อน เธอผู้เป็นดั่งความรักของฉัน ผู้เป็นดั่งคนสำคัญของฉัน

햇살처럼 뜨겁게만 날 안아준 그대여
แฮช ซัล ชอ รอม ดือ กบ เก มัน นัน รัน อา จุน คือ แด ยอ
คนที่คอยโอบกอดฉันเอาไว้อย่างอบอุ่นดั่งแสงอาทิตย์

두 눈 가득히 널 보며 안녕
ดู นุน กา ดึก คี นอล โบ มยอ อัน นยอง
สองตาของฉันมองเธอด้วยความรู้สึกเต็มเปี่ยม ลาก่อน

조금 더 널 보며 안녕
โจ กึม ดอ นอล โบ มยอ อัน นยอง
ฉันมองเธออีกเพียงครู่เดียว ลาก่อน..

부디 행복하길
บู ดี แฮง บก คา กิล
ฉันขอให้เธอมีแต่ความสุข

언제나 그댄 늘 빛이 나는 사람이기를
ออน เจ นา คือ แดน นึล บิช จี นา นึน ซา ราม มี กี รึล
ขอให้เธอเป็นคนที่เปล่งประกายได้เสมอไม่ว่าเวลาไหน

미소로 안녕 조금 더
มี โซ โร อัน นยอง โจ กึม ดอ
ฉันกล่าวลาด้วยรอยยิ้ม

힘을 내 이제는 안녕 잘 가 우리 이제
ฮิม มึล แน อี เจ นึน อัน นยอง ชัล กา อู รี อี เจ
ฉันรวบรวมกำลังขึ้นอีกนิด ตอนนี้ต้องจากกันแล้วนะ ขอให้โชคดี ตอนนี้ เราต่างต้อง..

**안녕 내 사랑 내 소중한 사람아
อัน นยอง แน ซา ราง แน โซ จุง ฮัน ซา ราม มา
ลาก่อน เธอผู้เป็นดั่งความรักของฉัน ผู้เป็นดั่งคนสำคัญของฉัน

햇살처럼 뜨겁게만 날 안아준 그대여
แฮช ซัล ชอ รอม ดือ กบ เก มัน นัน รัน อา จุน คือ แด ยอ
คนที่คอยโอบกอดฉันเอาไว้อย่างอบอุ่นดั่งแสงอาทิตย์

두 눈 가득히 널 보며 안녕
ดู นุน กา ดึก คี นอล โบ มยอ อัน นยอง
สองตาของฉันมองเธอด้วยความรู้สึกเต็มเปี่ยม ลาก่อน

환하게 웃으며 Oh
ฮวัน นา เก อุช ซือ มยอ oh
ฉันยิ้มให้เธออย่างสดใส

안녕 잘 가 소중한 사람아
อัน นยอง ชัล กา โซ จุง ฮัน ซา ราม มา
ลาก่อนขอให้โชคดี คนสำคัญของฉัน

아름답게 반짝이며 날 비춰준 그대여
อา รึม ดับ เก บัน จัก คี มยอ นัล บี จวอ จุน คือ แด มยอ
คนที่งดงามและสดใส คนที่คอยมอบแสงสว่างให้กับฉันเสมอ

안녕 내 사랑
อัน นยอง แน ซา ราง
ลาก่อน ความรักของฉัน

널 보며 안녕
นอล โบ มยอ อัน นยอง
ฉันมองเธอแล้วกล่าวอำลา

조금 더 널 보며 안녕
โจ กึม ดอ นอล โบ มยอ อัน นยอง
ฉันมองเธออีกเพียงครู่เดียว ลาก่อน...

Lyrics : Fang'Goo
Trans : jwesty21 @soshifanclub
Shared publiclyView activity