Profile cover photo
Profile photo
Dao Duc Hoc Tap
95 followers
95 followers
About
Dao Duc's posts

Post has attachment
TẬP ĐẾ LÀ GÌ?
CHÂN LÝ THỨ HAI “TẬP ĐẾ” Định Vô Lậu câu hữu với Tập Đế, tức là chúng ta quán xét nguyên nhân sanh khởi sự khổ đau của con người để thấu rõ nó, có thấu rõ nó, chúng ta mới cố gắng ngăn chặn diệt trừ và đoạn dứt. Vậy Tập Đế là gì? Chữ Tập có nghĩa là nơi tập...

Post has attachment
DIỆT ĐẾ LÀ GÌ?
  T rước khi muốn quán xét   Diệt Đế   để thực hiện Định Vô Lậu thì chúng ta phải hiểu   Diệt Đế là gì? Diệt tức là tiêu diệt, trừ diệt, diệt ở đây tức là diệt lòng tham muốn của mình và diệt các ác pháp. Đế có nghĩa là lý lẽ chắc thật, đúng đắn do trí tuệ ...

Post has attachment
CHÁNH ĐỊNH LÀ GÌ?
  C hánh Định là lớp thứ tám của Bát Chánh Đạo, đây cũng là lớp cuối cùng của Đạo Đế. Vậy Chánh Định là gì? Chánh Định ở đây có nghĩa là ngưng hoạt động, tịnh chỉ các hành trong thân và tâm. Đức Phật đã xác định Chánh Định là Bốn Thiền tức là Tứ Thánh Định....

Post has attachment
CHÁNH NIỆM LÀ GÌ?
  C hánh Niệm là lớp thứ bảy trong Bát Chánh Đạo. Vậy Chánh Niệm là gì? Chánh Niệm là niệm chân chánh không có tà niệm, niệm thiện, niệm không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh ,
đức Phật đã xác định Chánh Niệm là Tứ Niệm Xứ, Tứ Niệm Xứ là một tên ...

Post has attachment
CHÁNH TINH TẤN LÀ GÌ?
C hánh Tinh Tấn là lớp thứ sáu trong Bát Chánh Đạo. Vậy Chánh Tinh Tấn là gì? Chánh Tinh Tấn là sự siêng năng đúng với chánh pháp, có những sự siêng năng mà không đúng chánh pháp như những tu sĩ và cư sĩ siêng năng  “niệm Phật, trì chú, tụng kinh, bái sám, ...

Post has attachment

Post has attachment
Chánh Niệm trên Tứ Niệm Xứ
LỜI PHẬT DẠY: “Trên thân quán sát thân để khắc phục tham ưu; trên tâm quán tâm để khắc phục tham ưu ở đời; trên thọ quán thọ để khắc phục tham ưu; trên pháp quán pháp để khắc phục tham ưu”. (Trung Bộ 1, KINH NIỆM XỨ. 10, Satipatthàna Sutta, MN.10) CHÚ GIẢI:...

Post has attachment
**
LỜI PHẬT DẠY: “Trên thân quán sát thân để khắc phục tham ưu; trên tâm quán tâm để khắc phục tham ưu ở đời; trên thọ quán thọ để khắc phục tham ưu; trên pháp quán pháp để khắc phục tham ưu”. (Trung Bộ 1, KINH NIỆM XỨ. 10, Satipatthàna Sutta, MN.10) CHÚ GIẢI:...

Post has attachment

Post has attachment
Đối với đạo Phật được xem bốn sự ăn uống này là ác pháp, là bất tịnh, là khổ đau, là trói buộc. Người tu hành theo Phật giáo cần phải quán xét nhàm chán trên bốn sự ăn uống này. Người đời không biết tu tập nên chạy theo bốn sự ăn uống này, nên suốt đời thọ lấy biết bao nhiêu điều khổ đau, từ đời này sang đời khác.
Người tu sĩ đạo Phật cần phải cảnh giác, cần phải tu tập, cần phải quán xét và cần phải sanh tâm nhàm chán trong bốn sự ăn uống này.
Wait while more posts are being loaded