Profile cover photo
Profile photo
Profi vzdelávanie
Odborné školenia pre účtovníkov, mzdárov, personalistov a daniarov.
Odborné školenia pre účtovníkov, mzdárov, personalistov a daniarov.
About
Profi vzdelávanie's posts

Post has attachment
Strašia aj vás elektronické schránky? Vďaka nášmu školeniu s lektorom Michalom Kočišom už nemusia! Predstaví vám ich zákonnú úpravu i účel zriadenia, vymedzí základné pojmy a poradí ako na aktiváciu či deaktiváciu elektronickej schránky. Zaoberať sa bude i samotným výkonom vytvorenia elektronickej schránky vrátane praktickej ukážky jej jednotlivých funkcií a metodiky (kto má záujem, si môže priamo na školenie priniesť vlastný notebook, eID kartu a čítačku). >> http://www.profivzdelavanie.sk/vzdelavanie/elektronicke-schranky-v-zmysle-zakona-o-e-governmente.htm 
Photo

Post has attachment
Posledná novela zákona o archívoch a registratúrach a nová vyhláška MV SR o výkone správy registratúry orgánov verejnej moci priniesli do oblasti správy dokumentov na Slovensku niekoľko podstatných zmien. Informácie o platných právnych predpisoch týkajúcich sa správy registratúry vrátane posledných noviel a nových právnych predpisov získate aj na školení s Máriou Munkovou v Bratislave>> http://www.profivzdelavanie.sk/vzdelavanie/sprava-registratury-a-archiv-organizacie--aktualne-zmeny-4-4-2017.htm alebo Janou Bauerovou v Trenčíne >> http://www.profivzdelavanie.sk/vzdelavanie/sprava-registratury-a-archiv-organizacie--aktualne-zmeny-5-4-2017.htm 
Photo

Post has attachment
Počas dvoch dní prakticky orientovaného seminára s Dr. Milanom Veščičíkom sa zdokonalíte v dôležitých finančno-ekonomických pojmoch, takže Vaše analýzy, návrhy i rozhodnutia budú prinášať vyšší ekonomický efekt pre Vašu firmu. >> http://www.profivzdelavanie.sk/vzdelavanie/financna-analyza-v-kontrolingu-kalkulacia-a-cenotvorba.htm 
Photo

Post has attachment
Všetci daňovníci majú možnosť aj tento rok darovať 2 % alebo 3 % zo svojich daní subjektom uvedeným v zozname prijímateľov. Fyzické a právnické osoby ktoré podávajú daňové priznanie tak urobia prostredníctvom vyhlásenia v daňovom priznaní. Zamestnanci, ktorým zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, predložia daňovému úradu vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. >>http://www.profivzdelavanie.sk/clanok-kaviaren/ako-darovat-2-percenta.htm 
Photo

Post has attachment
Dlhoočakávané videoškolenie k daňovému priznaniu je tu! Praktický návod na vyplnenie DP k dani z príjmov právnických osôb za rok 2016 na aktuálnom tlačive nájdete v podaní Ing. Vladimíra Ozimého tu>> http://www.profivzdelavanie.sk/vzdelavanie/danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-pravnickych-osob-za-rok-2016-prakticky-priklad-na-tlacive.htm 
Photo

Posledných pár dní ostáva zamestnancom na požiadanie svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. Inak pre nich platí povinnosť podať daňové priznanie do konca marca. >> http://www.profivzdelavanie.sk/clanok-kaviaren/posledne-dva-tyzdne.htm 

Post has attachment
Na dvojdňovom prakticky orientovanom školení s Dr. Milanom Veščičíkom si ozrejmíte základné ekonomické pojmy i to, ako ich zohľadniť pri rozhodovaní. Naučíte sa čítať hlavné výkazy ako Súvaha a Výkaz ziskov a strát. Osvojíte si členenie nákladov a spoznáte benefity jednotlivých členení, ako aj základné kalkulačné metódy, ich výhody a obmedzenia. >> http://www.profivzdelavanie.sk/vzdelavanie/prakticka-ekonomika-pre-neekonomov.htm 
Photo

Post has attachment
Máte e-shop? Nakupujete tovar, objednávate služby či poskytujete tovary a služby cez internet? Obchodujete so zahraničnými subjektmi v SR aj v zahraničí? Viete, aké sú vaše povinnosti z pohľadu dane z príjmov a DPH v tuzemsku alebo v inom štáte? Máte v tom zmätok? Už nemusíte! Vladimír Ozimý vám na školení poradí, ako sa správať pri obchodovaní cez internet vo vzťahu k daňovým povinnostiam na účely DZP aj DPH. >> http://www.profivzdelavanie.sk/vzdelavanie/obchodovanie-cez-internet-z-pohladu-dph-a-dane-z-prijmov.htm 
Photo

Post has attachment
MF SR navyše vydalo v júli 2016 nové usmernenie k dokumentačnej povinnosti, ktoré prináša viaceré zmeny v obsahu a spôsobe spracovania transferovej dokumentácie. Tieto zmeny a špeciálne pravidlá sa týkajú predovšetkým daňovníkov, ktorí majú závislý vzťah s obcou, vyšším územným celkom alebo štátom. Školenie poskytne účastníkom informácie „z prvej ruky“ od lektorky Silvie Karelovej, ktorá pôsobí na oddelení medzinárodného zdaňovania na Finančnom riaditeľstve SR. Postará sa o výklad o definíciách závislých osôb po novele zákona o DZP, vysvetlí aktuálne povinnosti závislých osôb, uplatňovanie princípu nezávislého vzťahu a tiež požiadavky na spracovanie dokumentácie o transferovom oceňovaní na praktických príkladoch pre rôzne skupiny daňovníkov. Súčasťou budú najčastejšie chyby daňových subjektov. >> http://www.profivzdelavanie.sk/vzdelavanie/transferove-ocenovanie---zmeny-v-roku-2017-.htm 
Photo

Post has attachment
Zmeny v zákone o DPH od 1. januára 2017 vám objasní charizmatický odborník Ing. Vladimír Ozimý. Zasvätí vás do zmien v kontrolnom výkaze, do noviniek pri stavebných prácach, ako aj do aktualít v oblasti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu. Chýbať nebudú ani zmeny v oblasti odpočítania dane verzus refundácia u zahraničných osôb. Lektor rozoberie i problematiku vzniku daňovej povinnosti, práva na odpočítanie DPH, investičného majetku, faktúry a jej podstatu v oblasti DPH. >> http://www.profivzdelavanie.sk/vzdelavanie/dph-v-praxi---zmeny-od-1--1--2017-a-ich-aplikacia-do-praxe.htm 
Photo
Wait while more posts are being loaded