Profile cover photo
Profile photo
Město Mariánské Lázně
8 followers -
Město Mariánské Lázně
Město Mariánské Lázně

8 followers
About
Město's posts

Post is pinned.Post has attachment
Termíny zasedání komisí
Jednání komisí jsou veřejná, pokud máte pocit, že můžete svým názorem přispět do diskuze, navrhnout konstruktivní řešení, či městu a radě pomoci, jste na komisi vítáni.

Místo jednání
Jednání komisí probíhají v malé zasedací místnosti městského úřadu.

Post has attachment
Photo

Post has attachment
TDS informuje

V Mariánských Lázních, i když je ještě stále zimní období, začíná být zima na ústupu. TDS proto přistoupil k hrubému úklidu chodníků. Klasický jarní úklid může začít až po skončení zimního období, které oficiálně končí 31.3.
Jelikož Mariánské Lázně jsou lázeňským městem, pracovníci TDS začínají zametat chodníky od posypového materiálu. V minulém - sedmém týdnu zaměstnanci po roztání sněhu přistoupili k úklidu přechodů pro chodce, zastávek MHD a zametení schodů po městě, část zaměstnanců ještě v ranních hodinách prováděla zimní údržbu a cestou zpět sbírala odpadky, další část zaměstnanců se snažila odstranit zbylé zmrazky na okraji chodníků, jiní pracovníci již pracovali na opravě výtluků na komunikacích a další provádí prořezy městské zeleně.
V tomto osmém týdnu, v pondělí bylo nutné po roztání sněhu uklidit velké množství odpadků po celém městě. V úterý začali pracovníci z Úřadu práce zametat chodníky na Goethovo náměstí, Reitenbergerovi, Anglické, Poštovní a Ruské ulici. Strojně probíhá úklid na hlavních ulicích, čili části hlavních přilehlých chodníků směrem do Úšovic. V dalších dnech bude probíhat zametení posypového materiálu ve středu města kolem Chebské křižovatky směrem k nádraží a poté na sídlištích: Na Voře, Panských Polí, Plzeňské, zbytek v Úšovicích i v Hamrníkách. Tento úklid nahrubo je prováděn převážně ručně a z části i technikou, která je omezena, jelikož část technického vybavení musí zůstat v pohotovosti pro případ zhoršení zimního počasí.

Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment

Post has attachment
Kácení zeleně na území města

Jako každoročně v období vegetačního klidu bude probíhat na území města Mariánské Lázně kácení dřevin rostoucích mimo les (stromů). Stromy ke kácení byly v průběhu loňského roku vybrány správcem veřejné zeleně po vyhodnocení jejich funkčního a estetického stavu. Důvodem pro kácení dřevin je jejich špatný zdravotní stav, kdy se jedná převážně o poškození stromů různými houbovými patogeny (dřevokaznými houbami), samotný úhyn (uschnutí stromu), což činí stromy provozně nebezpečné. Cílem je zajistit či zmírnit ohrožení bezpečnosti osob a majetku a přiblížit se tak stavu kvalitní zeleně v Mariánských Lázních, která bude odolávat zhoršeným klimatickým vlivům (silný vítr, námraza, …).
Celkem bude tedy do 31.3.2017 pokáceno 92 ks stromů. Za pokácené stromy je předepsána adekvátní náhradní výsadba na území města. Samotné práce budou provádět na základě výběrových řízení firma Zahradní a parková spol. s r.o. a firma Miroslava Slepičková.

V případě dotazů se můžete obrátit na Ing. Zoru Rákosovou – správce veřejné zeleně (tel.: 354 922 120, e-mail: zora.rakosova@marianskelazne.cz)

Ing. Pavel Nečas
vedoucí odboru ŽP
Photo

Post has attachment
Město Mariánské Lázně zveřejnilo záměr pronajmout následující nebytové prostory v majetku města.

Další informace a podmínky pronájmu naleznete na úřední desce města:

NP v ul. Skalníkova, č.p. 471, o výměře 93,2 m2
NP v ul. Franze Kafky, č.p. 833 o výměře 78.16 m2
NP v ul. Franze Kafky, č.p. 831, o výměře 71,27 m2
NP v ul. Chebská, č.p. 492, o výměře 132 m2


S případnými dotazy se obracejte na Městský úřad, odbor majetku, Bc. Marta Löfflerová, tel. 354 922 139.
PhotoPhotoPhotoPhoto
08.02.17
4 Photos - View album

Post has attachment
Bruslení veřejnosti - ZMĚNA (úterý/pátek)
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Upozornění – padající rampouchy

Vydatná sněhová nadílka v posledních dnech sebou přináší i malé komplikace. Sněžení a mrazy mohou mít za následek vytvoření sněhových převisů a rampouchů, které mohou ohrozit chodce na chodníku. Upozorňujeme vlastníky objektů, že mají povinnost odstranit sníh a led ze střech. Jedná se především o bezpečnost občanů města Mariánské Lázně a lázeňských hostů, kdy by padající kus ledu mohl způsobit vážná zranění nebo majetkovou újmu. Tající kusy ledů jsou mnohdy velké a při pádu z výšky mohou způsobit vážná zranění.
Photo
Wait while more posts are being loaded