Shared publicly  - 
 
Đố ai định nghĩa được chữ "YÊU"
Có khó gì đâu một buổi chiều
Kề dao vào cổ:"YÊU HAY CHẾT !?"
Gật đầu cái rụp thế là "YÊU"
Translate
7
trangan an's profile photoToàn Nguyễn's profile photo
Add a comment...