Profile

Cover photo
ชยพัทธ์ ไชยเดช
5 followers|137,192 views
AboutPostsPhotosVideos

Stream

Story
Introduction

ทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยการเลือกและลงมือทำและมีเพียงคุณเท่านั้นที่เลือกเส้นทางของคุณเองแม้เราเลือกสถานการณ์ไม่ได้ แต่เราเลือกที่จะทำอะไรๆ ในสถานการณ์นั้นๆ ได้เพียงเราเท่านั้นที่เป็นผู้เลือกในการกระทำหรือเส้นทางที่จะเดิน .....ฉันเชื่อเช่นนั้น 

Basic Information
Gender
Male