Shared publicly  - 
 
Човекови права во Македонија. Видеото е производ од тренингот за видео активизам, организиран од HOPS Опции за здрав живот (Скопје) и WITNESS (New York) наменет за членките на Коалицијата за заштита и...
1
Add a comment...