Profile cover photo
Profile photo
Akcja charytatywna L4
Wspieramy Stowarzyszenie MAJA
Wspieramy Stowarzyszenie MAJA
About
Posts

Post has attachment

Post has attachment
Poświęć nam tylko 40 sekund!
Add a comment...

Post has attachment
Zapraszamy do udziału w naszej akcji charytatywnej
Add a comment...

Post has attachment
Stowarzyszenie „Maja” im. Marii Delimaty w Tarnobrzegu zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 10 maja 2013 roku.
Powołując nasze Stowarzyszenie kierowaliśmy się myślą prowadzenia działalności na rzecz reintegracji osób wykluczonych, wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym oraz wspierania osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Szczególnie bliskie są nam osoby z doświadczeniem choroby psychicznej i dlatego właśnie w ich kierunku chcemy skierować nasze pierwsze działania.

W miesiącu październiku 2013 roku uruchomiliśmy Punkt wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych doświadczeniem kryzysu zdrowia psychicznego. W wymienionym Punkcie prowadzimy działalność interwencyjną dotyczącą pacjentów psychiatrycznych i ich rodzin, która koncentruje się głównie na:

minimalizowaniu następstw kryzysów psychicznych tj. łagodzeniu zachowania chorych, pomocy w rozumieniu tych zachowań oraz zapobieganiu trwałemu zerwaniu więzi chorego z jego naturalnym środowiskiem społecznym;
działaniu na rzecz wzmocnienia więzi chorego z lekarzem, terapeutą, rodziną;
współpracy z instytucjami oraz osobami mogącymi stanowić wsparcie w sytuacji kryzysu ( lekarz psychiatra, pracownik socjalny, rodzina, miejsce pracy, policja, zarząd spółdzielni mieszkaniowej itp.);
wsparciu osób samotnych i opuszczonych;
diagnozie źródeł kryzysu psychicznego;
poradnictwie specjalistycznym, głównie w zakresie dostępnych form pomocy i wsparcia dla pacjentów psychiatrycznych oraz ich rodzin.
Add a comment...

Post has attachment
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded