Profile cover photo
Profile photo
Akcja charytatywna L4
Wspieramy Stowarzyszenie MAJA
Wspieramy Stowarzyszenie MAJA
About
Akcja charytatywna L4's posts

Post has attachment

Post has attachment
Poświęć nam tylko 40 sekund!

Post has attachment
Zapraszamy do udziału w naszej akcji charytatywnej

Post has attachment
Stowarzyszenie „Maja” im. Marii Delimaty w Tarnobrzegu zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 10 maja 2013 roku.
Powołując nasze Stowarzyszenie kierowaliśmy się myślą prowadzenia działalności na rzecz reintegracji osób wykluczonych, wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym oraz wspierania osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Szczególnie bliskie są nam osoby z doświadczeniem choroby psychicznej i dlatego właśnie w ich kierunku chcemy skierować nasze pierwsze działania.

W miesiącu październiku 2013 roku uruchomiliśmy Punkt wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych doświadczeniem kryzysu zdrowia psychicznego. W wymienionym Punkcie prowadzimy działalność interwencyjną dotyczącą pacjentów psychiatrycznych i ich rodzin, która koncentruje się głównie na:

minimalizowaniu następstw kryzysów psychicznych tj. łagodzeniu zachowania chorych, pomocy w rozumieniu tych zachowań oraz zapobieganiu trwałemu zerwaniu więzi chorego z jego naturalnym środowiskiem społecznym;
działaniu na rzecz wzmocnienia więzi chorego z lekarzem, terapeutą, rodziną;
współpracy z instytucjami oraz osobami mogącymi stanowić wsparcie w sytuacji kryzysu ( lekarz psychiatra, pracownik socjalny, rodzina, miejsce pracy, policja, zarząd spółdzielni mieszkaniowej itp.);
wsparciu osób samotnych i opuszczonych;
diagnozie źródeł kryzysu psychicznego;
poradnictwie specjalistycznym, głównie w zakresie dostępnych form pomocy i wsparcia dla pacjentów psychiatrycznych oraz ich rodzin.

Post has attachment
Photo
Wait while more posts are being loaded