Profile cover photo
Profile photo
อภิวัฒน์ โคฮาด
About
Posts

Post has attachment
อุปกรณ์คอมผิวเตอร์
                                                   ชื่อสินค้า          เมาส์ (Mouse)                                                                                                    วิธีการใช้งาน    กองบรรณาธิการเว็บไซต์ arip.co.th และ thaimail.com. (25...

Post has attachment

Post has attachment
บันทึกประจำวัน
บันทึกประจำวันของฉัน ว /ด /ป                                                                กิจกรรม                                                      13  /  11  /56                              ตื่่นนอน    05 . 00   น.  ทำภารกิจส่วนตัว  -  06 . 30  น.  ...

Post has attachment
ประวัติส่วนตัวของฉัน
ส่ิงที่ประทับใจ                     สิ่งที่ประทับใจคือคุณครูที่ดีและคอยสั่งสอนให้ผมเป็นคนดี     และเพื่อนที่น่ารักทุกคน             และโร...

Post has attachment
ประวัติส่นตัวของฉัน
  เพื่อนสนิท          ภู        หลอด     ,    ,ฟลุค         กล็อฟ       สิ่งที่ต้องการ     ต้องการให้ครอบครัวมีความสุข            สิ่งที...
Wait while more posts are being loaded