صهیونیست ها

مهم نیست صاحبان و موسسین اصلی گوگل دو یهودی دو آتیشه باشن.
مهم نیست خودشون چقدر به اصول یهودیت پایبندن. مهم اینه سیاست های کلی کشور و جامعشون اینه که بر خلاف اصول هر دین الهی ای چیزهایی رو ترویج کنن که بیشترین ضدیت رو با دین داره.
هر حرکتی که به مردم دنیا آزادی کاذب، جلوگیری از تفکر و کار ندشاتن با سیاست مدارها رو به ارمغان بیاره لو بر خلاف همه اصول اعتقادیت باشه باید ازش حمایت بشه.
ولو تبلیغ همجنس گرایی تحت لوای المپیک زمستانی.
Shared publiclyView activity