Shared publicly  - 
 
Trọng thịt Quang -7
Một điều rất lạ lùng, từ khi lớp lãnh đạo mới sau đại hội 12 cầm quyền, đất nước có nhiều biến cố thảm hoạ về môi trường. Những biến cố này có nhiều phần còn di chính con người gây ra thêm.  Ngày nay đa phần trong số chúng ta không đặt vấn đề tâm linh gắn v...
Translate
1
Add a comment...