Shared publicly  - 
 
bài số 6 - cuộc thi chủ đề Formosa.
VỚI CÂU HỎI CỦA TƯƠNG LAI Năm hai mười sáu bố mẹ đã làm gì? Khi biền miền trung quê ta quằn quại Biển bị đầu độc xác cá tôm ngập bãi Formosa xả thải " Đúng quy trình"... Câu hỏi của tương lai đặt với hiện tình Ai thấy nhói tim không khi nhận ra mặt giặc? Nă...
Translate
1
Add a comment...