Shared publicly  - 
 
Bài 3- Hưởng ứng cuộc thi chủ đề Formosa.
Fomosa và Trọng lũ Nội dung: Trọng lú ốm bác bằng vàng ròng Nghe lời Bác dạy rất thành công Cần kiệm liêm chính không tham nhũng Chỉ nhận quà biểu của mấy ông Ở đời Tiền tài là Cát Bụi Danh vọng là gió thổi bay xa Gió đưa hương thơm mát nước nhà gió đưa hơi...
Translate
1
Add a comment...