Shared publicly  - 
 
Tân Phò Mã
Vào một buổi sáng đầu hè, một viên sếp của Trung Nam Group nhận được cú điện thoại. Một thanh niên trẻ giọng tự tin, giới thiệu là người nhà của anh Khoa bên uỷ ban TPHCM muốn trao đổi công việc với tập đoàn Trung Nam.  Viên sếp Trung Nam cáo bận và tắt máy...
Translate
1
Add a comment...