Shared publicly  - 
 
Bài số 7 - cuộc thi chủ đề Formosa
Thể loại Tranh biếm hoạ.
Translate
1
Add a comment...