Shared publicly  - 
 
Bài số 5 - Hưởng ứng cuộc thi chủ đề về Formosa.
FORMOSA, KỆ CHA CHÚNG MÀY! Thảm họa môi trường 4 tỉnh  miền Trung năm qua tưởng chừng là cái hố chôn Cộng sản mà đến giờ “Đảng ta” vẫn  vững như bàn thạch còn Formosa vẫn sản xuất phà phà. Sao kỳ vậy ta? PHONG TRÀO DÂN CHỦ Các hoạt động phê phán  nhà cầm qu...
Translate
1
Add a comment...