Shared publicly  - 
 
Luận bây giờ về đâu?
Luận ở đây là từ đầu tiên của cụm từ Dư Luận Viên. Trong bài viết này chỉ nhắc đến nhóm dư luận viên cờ đỏ thường xuất hiện ở Hồ Gươm, Hà Nội.  Cho đến giờ sự xuất hiện của nhóm này từ lúc đầu tiên và cho đến nay đã gần như tan rã là một câu hỏi khá hay mà ...
Translate
Luận ở đây là từ đầu tiên của cụm từ Dư Luận Viên. Trong bài viết này chỉ nhắc đến nhóm dư luận viên cờ đỏ thường xuất hiện ở Hồ Gươm, Hà Nội. Cho đến giờ sự xuất hiện của nhóm này từ lúc đầu tiên và cho đến nay đã gần như t...
1
Add a comment...