זו היא קריאת השכמה לאלו מביניכם שטרם רשמו את זכויותיהם בנחלה בטאבו.
הגיע הזמן לעשות מעשה ולקבל הסכם חכירה ארוך טווח, בטרם ישתנו החלטות רשות מקרקעי ישראל!
Shared publicly