Profile cover photo
Profile photo
سایه ء معشوق
About
Posts

امشب
به زیارت نواحی فریاد تو آمده ام 
ولبانم سربلند 
اعتراف میکنند : 
اگر گلوی تو نبود 
عقل این حنجره 
هرگز
به فریادهای بلند 
قد نمیداد 
            اگر گلوی تو نبود ...
باید برخیزم 
و رو به اقیانوس انتظار 
شمایل امروزینت را 
از دیوار بوسه بیاویزم 
شاید دلم _  این دعای قدیمی   _
در آستانه ی نام تو 
                       مستجاب شود 
Add a comment...

آن روز بار دیگر 
در گیر و دار حادثه ای مغموم 
پیشانی بلند ِ زمزمه ای ناب 
در رکعت گلوی تو 
ضربت خورد 
و آفتاب نارس یک مفهوم 
در خانقاه خون تو 
کامل شد....
باغ کرامت است 
گلوی تو 
           یا حسین....
Add a comment...


 از هزار تا آدم، یه رفیق سوا کن
از آن یکی هم بترس..!

"عباس معروفی"
 
Add a comment...


دور کنید مرا از آن عقلی که گریستن نمی داند و آن فلسفه ای که

 خندیدن نمی شناسد، و آن غروری که در برابر کودکان سر خم نمی کند.


( جبران خلیل جبران )
Add a comment...

گاهی باید به دور خود یک دیوار تنهایی کشید ، نه برای اینکه دیگران  را از خودت دور کنی 
بلکه ببینی چه کسی برای دیدنت دیوار را خراب میکند...!
Add a comment...

Post has attachment
هزار چهره و هر چهره نیز پشت نقابی 
گِلی سیاه که از آدمی گرفته لعابی 
Photo
Add a comment...

تا ذره ای ز درد خودم را نشان دهم 
بگذار در جدا شدن از یار جان دهم 
همچون نسیم می گذرد تا به رفتنش 
چون بوته زار دست برایش تکان دهم 
دل برده از من آنکه ز من دل بریده است 
دیگر در این قمار نباید زیان دهم 
یعقوب صبر داشت و دوری کشیده بود 
چون نیستم صبور چرا امتحان دهم ......
Add a comment...


من که از خود خبرم نیست ، چه قیدی دارم
"جمله های خبری" قید مکان میخواهند!
Add a comment...

گاهی وقت ها سکوت.. همان دروغ است..! فقط... شیک تر! مؤدبانه تر! و با مسئولیت کمتر...!!!..
Add a comment...

Post has attachment
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded