Profile cover photo
Profile photo
Niek de Gier
17 followers
17 followers
About
Posts

Post has attachment
**
De ene weg naar behoud Jesaja 30:15 ‘Want zo zegt de Here HERE, de Heilige Israëls: Door bekering en rust zoudt gij verlost worden, in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn; maar gij hebt niet gewild.’ Bekering gaat niet over je gedrag, maar over je ge...
Add a comment...

Post has attachment
Verzoend met God
Psalmen 65:3 ‘Ongerechtigheden hadden de overhand over mij; onze overtredingen, Gij verzoent ze.’ In Psalm 65 is David vol lof over Gods goedheid. Alle zegen komt uit Zijn hand. Hij maakt het land vruchtbaar. Hij geeft regen en een overvloedige oogst. Temid...
Add a comment...

Post has attachment
Bitter wordt zoet
Lukas 17:25 ‘Maar eerst moet Hij veel lijden en verworpen worden door dit geslacht.’ Let op het woordje ‘eerst’. Gods plan heeft een belangrijke volgorde. Er kan geen verzoening zijn zonder bloedstorting. Eerst moest Jezus lijden voor de schuld van de werel...
Add a comment...

Post has attachment
Als een argeloos lam
Jeremia 11:19 ‘Ik zelf was als een argeloos lam, dat ter slachting geleid wordt, en ik wist niet, dat zij zulke plannen tegen mij smeedden: ‘Laat ons de boom met zijn vrucht verderven, laat ons hem uit het land der levenden uitroeien, opdat aan zijn naam ni...
Add a comment...

Post has attachment
Leven uit geloof
1Thessalonicenzen 5:18 ‘..dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u.’ Veel mensen vragen zich af wat Gods plan met hun leven is. Alsof God voor elk mens een plan heeft waarvan je niet mag afwijken. Als dat waar is, moet...
Add a comment...

Post has attachment
God is voor ons
Hebreeën 4:16 ‘Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.’ Dat we onder Gods genade leven betekent niet dat er niets meer te bidden is. Wa...
Add a comment...

Post has attachment
Geen zondaar meer
Romeinen 6:15 'Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet' Jezus heeft niet alleen de vloek van de wet gedragen, maar Hij heeft ons ook bevrijd uit de slavernij aan de zonde. Dat deed Hij door plaats...
Add a comment...

Post has attachment
Veel meer is de genade
Romeinen 5:15 ‘Maar het is met de genadegave niet zo als met de overtreding; want, indien door de overtreding van die ene zeer velen gestorven zijn, veel meer is de genade Gods en de gave, bestaande in de genade van de ene mens, Jezus Christus, voor zeer ve...
Add a comment...

Post has attachment
Zichtbaar licht
Mattheüs 5:14 ‘Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.’ Jezus zegt niet dat we het licht der wereld moeten worden, of dat we het moeten proberen te zijn, nee Hij zegt ronduit: jullie zijn het. Dat is al zo’...
Add a comment...

Post has attachment
Absolute zekerheid
1Johannes 5:13 ‘Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt.’ Wat is nog zeker in deze snel veranderende tijd? Alleen het onveranderlijke is zeker. Gods woord verandert nooit. Hemel en aarde zu...
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded