Post fight video: Ricky Hatton vs Vyacheslav Senchenko
Shared publicly