Profile cover photo
Profile photo
Avantpost
5 followers
5 followers
About
Posts

Post has attachment
RO (for EN below)

În cadrul evenimentului sunt prezentate instalații realizate de artiștii platformei Avantpost: Aura Bălănescu, Ciprian Chirileanu, Cosmin Haiaș, 13m10j, Livia Mateiaș, Liliana Mercioiu Popa, Sorin Oncu, Renée Renard, Petrică Ștefan, Bogdan Tomșa, Nicolae Velciov și de invitații acestora: Zsolt Asztalos (HU), Nikolay Bozhinov (BG), Ciprian Homorodean (RO/ES), Branislav Nikolić (SR). Curatorul expoziției este Maria Orosan-Telea.

Dezvoltate pe marginea trecutului industrial al cartierului Fabric și al clădirii Fostei Fabrici de Baterii, văzute ca și context al formării oraşului Timișoara, ori ca rememorare a unor istorii personale din acest areal, lucrările prezintă aspecte reflexive asupra spațiului manifestării, dar totodată ele capătă conotații ce se raportează la un cadru mai larg de natură socială, istorică, culturală. În același timp, este atrasă atenția asupra pericolului de pierdere prin ruinare a acestui patrimoniu imobil, datorită gradului actual de degradare.
Noutatea proiectului expozițional constă în utilizarea in situ a clădirii industriale, artiștii mizând pe ceea ce găsesc la fața locului, pe precaritatea și pe statutul impropriu unei procesualități artistice obișnuite. Sunt luate în posesie obiecte abandonate, reziduuri şi materialităţi ce devin materie primă pentru proiecte. Instabilitatea acestui <univers permis> creat de artiști este sugerat prin conceptul general al Mariei Orosan-Telea.
“Destructurările expresiei UNIVERSALLOWED aduc în discuţie posibile noi sintagme: universal allowed, universal lowed, universal all lowed, universal all owed, universal sallow owed, universal all owed wed, universal lowed wed, universal low wed, universe allowed, universe all owed, universal loved, universe all loved. Demersul reflectă maleabilitatea şi versatilitatea limbilor vorbite, atribute ce permit fiecăruia dintre noi destructurarea unui întreg lingvistic pentru folosirea unor fragmente din el, conform propriei noastre subiectivităţi” (Maria Orosan-Telea, curator).
Inserate în spațiile deschise cu vederi panoramice ale turnului, în nava brută a podului, ori în alte încăperi adiacente, cele 15 instalații se situează la întrepătrunderea suporturilor fizico-materiale cu cele virtuale tipice tehnologiei digitale, fapt ce determină apariția unor tipuri de interactivitate și imersiune ce implică publicul în mod creativ în istoria locului.
Proiectul cultural co-finanțat de AFCN și coordonat de Liliana Mercioiu Popa, Aura Bălănescu va mai cuprinde prezentări ale artiştilor și discuţii cu publicul participant. Expoziția este un eveniment colateral Art Encounters.
* Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

26 septembrie – 26 octombrie 2017
Turnul Fabricii de Baterii str. Pestalozzi nr. 22, Timișoara
Vernisaj 26 septembrie ora 18.00

Accesul va fi liber pe toată durata manifestărilor.
Program: L - Vi între orele 13.00 – 19.00
S – D între orele 11.00 – 17.00
Platforma:
http://avantpost.ro/
Eveniment:
http://avantpost.ro/archives/project/universallowed

Platforma Avantpost.ro există din 2014, avându-i ca membri fondatori pe Aura Bălănescu, Gabriel Kelemen, Petrică Ștefan, Daniel Tellman, Bogdan Tomșa și Nicolae Velciov. Pe parcursul perioadei 2014 – 2016, prin caracterul deschis al platformei,evenimentele au cuprins echipe de artiști din ce în ce mai ample, ce au îmbogățit activitatea platformei cu un portofoliu de șapte evenimente. Platforma este cunoscută prin utilizări neconvenționale ale procesualității artistice, având în vedere caracterul instalaționist și site specific al lucrărilor, inserate în spații ce reflectă cetatea veche a orașului, trecutul industrial, ori ideologia critică în raport cu istoria și convențiile sociale, culturale.

--------------------------------------------------------------------------------
EN

The event will feature works by Avantpost platform artists, Aura Bălănescu, Ciprian Chirileanu, Cosmin Haiaș, 13m10j, Livia Mateiaș, Liliana Mercioiu Popa, Sorin Oncu, Renée Renard, Petrică Ștefan, Bogdan Tomșa, Nicolae Velciov and their guests, Zsolt Asztalos (HU), Nikolay Bozhinov (BG), Ciprian Homorodean (RO/ES), Branislav Nikolić (SR). Maria Orosan-Telea is the curator of the exhibition.
Developed around the industrial past of the Fabric district and of the old Battery Factory building, seen as the context for the establishment of the city of Timișoara, or as recollection of personal histories in this area, the works present reflexive aspects of the space of the event, while carrying connotations that relate to a wider social, historical and cultural context. At the same time, they raise awareness of the risk of losing this heritage building due to its current state of degradation.
The novelty of this project lies in the in-situ use of the industrial building: the artists rely on whatever they can find at the scene, on the precariousness of the site and the context which is improper for regular artistic processuality. Abandoned objects, residues and materials are taken possession of and become raw material for the projects. The volatility of this <allowed universe> that the artists create is suggested by the general concept of the curator, Maria Orosan-Telea.
Deconstruction of the expression “UNIVERSALLOWED” brings new phrases into discussion: universal allowed, universal lowed, universal all lowed, universal all owed, universal sallow owed, universal all owed wed, universal lowed wed, universal low wed, universe allowed, universe all owed, universal loved, universe all loved). This initiative reflects the malleability and versatility of spoken languages, characteristics that allow each of us to destructure a linguistic whole in order to use fragments from it, according to our own subjectivity” (Maria Orosan-Telea, curator).
Inserted in the open spaces with panoramic views of the tower, in the attic or other adjacent spaces, the 15 installations are situated at the confluence of two types of supports: the physical, material ones, and the virtual supports that are typical for digital technology. This determines the appearance of certain types of interactivity and immersion that creatively involve the public in the history of the place.
The cultural project, co-funded by the Administration of the National Cultural Fund and coordinated by Liliana Mercioiu Popa, Aura Bălănescu, will also include presentations of the artists and discussions with the public present at the event. The exhibition is a collateral event of Art Encounters.
* The project does not necessarily represent the position of the Administration of the National Cultural Fund (ANCF). ANCF is not responsible for the content of the project, or for the way in which the results of the project can be used. These are entirely the responsibility of the beneficiary of the funding.

September 26th – October 26th 2017
Battery Factory Tower, 22 Pestalozzi Street, Timișoara
Opening Day: September 26th, 6 p.m.

Admission will be free throughout the event.
Program: Mon – Fri from 1 p.m. to 7 p.m.
Sun – Sat from 11 a.m. to 5 p.m.
Photo
Add a comment...

Post has attachment

Post has shared content
Vă invităm la vernisajul expoziției Hidden Agenda, care va avea loc în data de 6 decembrie 2016, de la ora 18:00, la Muzeul Temporar de Artă Contemporană, Bastionul Theresia Corp D, Timișoara.

Expoziția se desfășoară în perioada 6 – 20 decembrie 2016 la Muzeul Temporar de Artă Contemporană, Bastionul Theresia Corp D, Timișoara. Este curatoriată de Cosmin Haiaș și reunește creații ale artiștilor: Aura Bălănescu, Ciprian Chirileanu, Cosmin Haiaş, Marius Jurca, Livia Mateiaş, Liliana Mercioiu Popa, Sorin Oncu, Renee Renard, Petrică Ştefan, Daniel Tellman, Bogdan Tomşa și Nicolae Velciov (toți membrii ai grupului Avantpost).

Tematica Hidden Agenda este una comemorativă, fiind stârnită de dispariția neașteptată a artistului Sorin Oncu.

#hiddenagenda #contemporaryart #exhibition #inmemoriam #sorinoncu

Detalii la link-ul: https://www.facebook.com/events/372013299798545/
Photo
Add a comment...

Post has shared content
The polis as computational model and syncretic coincidences
in direct analogy with the circular models of concentric radial type set out in fluid mass
under the influence of rhythmic acousmatic field
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded