Profile cover photo
Profile photo
HeidelbergCement ČR
2 followers
2 followers
About
HeidelbergCement ČR's posts

Vyhlášeni laureáti Ceny Josefa Vavrouška za rok 2016

Z rukou zástupců Nadace Partnerství a partnerů převzali ve čtvrtek 8. června v Hrzánském paláci v Praze letošní laureáti prestižní Cenu Josefa Vavrouška, kterou uděluje Nadace partnerství za konkrétní činy pro životní prostředí.

Komise letos vybrala dvě nepřehlédnutelné a zcela výjimečné osobnosti. Za dlouhodobý přínos letos obdržel cenu Jaromír Bláha, dlouholetý člen Hnutí Duha, který se významně podílel na ochraně šumavské divočiny. Cena za významný ekologický počin putovala do rukou podnikatele a vizionáře Libora Musila, jehož firma LIKO-s je pionýrem ve vývoji zelených fasád výrobních hal a budov.

Generálním partnerem ceny byla i letos společnost Českomoravský cement, a.s., za níž se předávání cen zúčastnil Ing. Pavel Reich, který se vyjádřil, že: "Je skvělé, že Nadace Partnerství uděluje nyní v rámci Ceny Josefa Vavrouška dvě ceny, nejen za celoživotní přínos a také za významný ekologický počin. Třeba bude jednou některý z našich projektů také navržen na toto ocenění."

Sama Cena Josefa Vavrouška je spjata se jménem předního českého ekologa a zároveň federálního ministra životního prostředí, který v roce 1995 tragicky zahynul pod lavinou. Josef Vavroušek byl jedním z hlavních protagonistů konceptu trvale udržitelného rozvoje nejen u nás, ale i v rámci celé Evropy.

Zdroj: Nadace Partnerství 

Post has attachment
Kriticky ohrožený potápník dvojčárý nalezen na pískovně Cep II

Řada druhů vodního hmyzu odráží stav životního prostředí a je v dnešní době ohrožována lidskou činností. Důležitým faktorem, který může těmto ohroženým druhům pomoci, je způsob obnovy opuštěných těžebních prostorů. Nyní tým vědců z Přírodovědecké fakulty JU a Biologického centra AV pod vedením Davida Boukala objevil silnou populaci potápníka dvojčárého na dvou tůních v pískovně Cep II u Suchdola nad Lužnicí na Třeboňsku.

„Během našich výzkumů sledujeme osídlování nově vytvořených tůní, napodobujících dnes již téměř zaniklá prostředí v nivách neregulovaných řek, a porovnáváme jejich společenstva se staršími tůněmi a rybníky v okolí“, uvedl David Boukal.

Pískovna Cep II se v posledních letech stala jakousi přírodní laboratoří, kde se díky spolupráci vědců, ochránců přírody a těžební firmy prolíná vědecký výzkum s ochranou přírody. Nový nález potápníka dvojčárého ukazuje, že pískovny nemusí sloužit jen k těžbě a rekreaci. Mohou v nich žít také ohrožené druhy vodních živočichů, které již z volné přírody téměř vymizely.

Obě tůně s potápníkem dvojčárým vznikly uměle během rekultivace v letech 1997 - 1998, a následně byly ponechány přirozenému vývoji. Zůstaly bez ryb a vytvořila se v nich pestrá mozaika mělčin s rákosem a orobincem, hlubší vody s porosty rdestu a zaplavovaných břehů zarostlých ostřicemi, sítinou a rašeliníkem. To je ideální prostředí pro pestré společenstvo vodních bezobratlých a obojživelníků.

„Vzácné potápníky jsme objevili s pomocí tzv. živochytných pastí a všechny vypustili zpět do tůní. Doufáme, že se jedná o stabilní populaci, která se rozšíří i na další podobné lokality,“ dodává doktorand Vojtěch Kolář z Přírodovědecké fakulty JU a Biologického centra AV ČR, který se zaměřuje na studium vodních brouků.

„Jsme rádi, že rekultivace s vysokým zastoupením ploch ponechaných přirozené obnově, kterou na Cepu dlouhodobě preferujeme, přináší jednoznačně pozitivní výsledky v podobě výskytu ohrožených druhů. Moc nás také těší, že naše pískovna láká odborníky přírodovědce, díky jejichž práci se pak dozvídáme takto dobré zprávy,“ komentuje nález Kamila Botková, specialistka pro biodiverzitu ze společnosti Českomoravský štěrk, a.s.

Zdroj: Tisková zpráva Přírodovědecké fakulty JU, Biologického centra AV ČR, v. v. i., spol. Českomoravský štěrk, a. s., AOPK ČR – Správy CHKO Třeboňsko a Cally – Sdružení pro záchranu prostředí

Foto: V. Kolář 
Photo

Post has attachment
50 let betonárny na Rohanském ostrově

Dne 1. června tomu bylo přesně 50 let, co byla na Rohanském ostrově postavena betonárna. Vznik betonárny úzce souvisí s budováním metra v Praze. Okolo roku 1966 bylo rozhodnuto, že pro výstavbu metra bude na Rohanském ostrově zbudováno technické zázemí 4. závodu Vodních staveb, Sezimovo Ústí. Kromě betonárny, která byla do provozu uvedena 1. 6. 1967, byl na Rohanském ostrově zřízen armozávod a tesárna. Nově vzniklá věžová betonárna byla osazena dvěma míchacími jádry CIFA italské výroby o objemu 1 m3, přičemž technologie byla řízena německým systémem děrných štítků. Již v té době fungoval u betonárny přístav a betonárna byla velkou měrou zásobována lodní dopravou, jako je tomu doposud.

Koncem listopadu 1982 se v těsné blízkosti za stávající betonárnou začalo s výstavbou nové betonárny STETTER s bubnovou míchačkou BHS o objemu 2 m3. Od 1. března 1983 byla nová betonárna uvedena do provozu a rok poté byl ukončen provoz původní betonárny CIFA a ta byla demontována. Mezitím roku 1971 z podniku Vodních staveb vznikl národní podnik Metrostav, který roku 1995 jakožto Metrostav a.s. prodal 50% podíl betonárny skupině HeidelbergCement a k 1. 9. 1995 vznikla společnost TBG METROSTAV. Během zimy 1998 proběhla výměna míchacího jádra BHS za jádro nové s trochu větším objemem 2,25 m3. S rozšířením nabídky produktů čerstvých směsí o sádrové potěry a maltové směsi vznikla 1. října 1999 společnost TBG Pražské malty, jejíž výroba byla během roku 2001 převedena na nově postavenou maltárnu. Nová maltárna s dvěma talířovými míchacími jádry LIEBHERR RIM se nachází v místech původní betonárny CIFA v těsné blízkosti betonárny.

Betonárna zažila a ustála i pětisetletou povodeň, která se v létě roku 2002 prohnala Prahou a právě nejvíce zasáhla tuto část Prahy. Další proměnou prošla betonárna roku 2006, kdy byly sníženy objemy skládek a tím i pásové dopravníky kameniva. Následujícího roku se z Rohanského ostrova definitivně odstěhovaly poslední složky Metrostavu a.s. a od roku 2008 je na Rohanském ostrově pouze společnost TBG METROSTAV, s.r.o., se svou dceřinou společností TBG Pražské malty, s.r.o., a pražské ústředí laboratoře SQZ, s.r.o. Betonárna je dnes řízena nejmodernějšími technologiemi od MARTEK Elektronik, jsou zde 3 míchací jádra (BHS a LIEBHERR) a vedení společnosti klade velký důraz na bezpečnost a šetrné chování k životnímu prostředí.

Photo

Post has attachment
Setkání odborníků na biodiverzitu ze skupiny HeidelbergCement Group

Ve dnech 31. 5. - 2. 6. 2017 se konal první biodiverzitní workshop zaměřený především na výměnu zkušeností a diskuzi nad strategií skupiny HC v oblasti ochrany přírody a podpory biodiverzity i její implementací do každodenní práce. Hlavními tématy byly plány managementu biodiverzity, invazní druhy rostlin, pastva, možnosti péče o pískovny a tvorba tůní a mokřadů.

V průběhu intenzivního workshopu zazněly příklady realizovaných i připravovaných projektů, ve kterých je biodiverzita a ochrana přírody důležitým motivem, a proběhly diskuze s externími lektory. Účastníci workshopu z Německa, Velké Británie, Španělska, Francie a dokonce i Austrálie se vydali také do již netěženého lomu Hády s ukázkou Lamacentra a Růženina lomu jakožto příkladů fungující spolupráce a následného využití lomu po ukončení těžby a do aktivních štěrkoven v Hulíně a Tovačově. V Tovačově byly představeny nové tůně pro obojživelníky a vodní brouky a také záměr managementu zarůstajících kalových polí za využití ohně.

Účasníci workshopu byli svědky prvního letošního kroužkování mláďat rybáka obecného, který již tradičně hnízdí na umělých plovoucích ostrůvcích. Obzvláště v Hulíně vypadá letošní hnízdní sezóna velice nadějně.
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
12.06.17
6 Photos - View album

Post has attachment
Stejně jako v loňském roce i letos se naši zaměstnanci účastní soutěže Do práce na kole. Do soutěže, která probíhá celý květen, se kromě cyklistů mohou zapojit také běžci, chodci nebo třeba koloběžkáři. V loňském roce se týmům Betónový šlapky, Betonové hvězdy a Pece Mokrá dařilo a my se už těšíme na výsledky letošního ročníku soutěže. Na důkaz sportovního a ekologického ducha našich kolegů přikládáme fotografii obou týmů z "betonu" z roku 2016.

www.dopracenakole.cz/
Photo

Post has attachment
Odstřel kameniva v lomu v Lulči od A do Z? Tak to si kromě nás #trainee nemohli nechat ujít ani kolegové z oddělení Lidských zdrojů. :)

www.heidelbergcement.cz/cs/o-nas/kariera/trainee
Photo

Post has attachment
V květnu uspořádala organizace Rezekvítek exkurzi do lomu Mokrá. Účastníci si vyslechli zajímavé informace o tom, jakým způsobem probíhá obnova vytěžených míst. Ing. Vilém Jurek ukázal a vysvětlil probíhající rekultivace především v částech lomu s názvem Břidla a Mezi lomy.
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
25.05.17
8 Photos - View album

Post has attachment
Quarry Life Award 2018: Zahájení 4. ročníku soutěže na podporu biodiverzity

Dne 15. května 2017 vyhlásila skupina HeidelbergCement další ročník mezinárodní vědecké a vzdělávací soutěže Quarry Life Award na podporu biodiverzity v lomech a pískovnách. Tato jedinečná stanoviště budou opět přístupná soutěžním týmům z řad studentů, odborníků a dalších zájemců.

Soutěž probíhá ve 26 zemích na pěti kontinentech. Česká republika, která se do soutěže zapojuje již počtvrté, patří díky celkovému vítězi prvního ročníku a vítězi jedné z vypsaných kategorií v ročníku následujícím k nejúspěšnějším zemím. Studenti, vědci, neziskové organizace a další zájemci mohou zaregistrovat svůj návrh projektu do 20. listopadu 2017 na webové stránky www.quarrylifeaward.cz.

Ve 4. ročníku jsou vyhlášeny soutěžní kategorie rozdělené do dvou skupin:

Výzkumné projekty:

Péče o biodiverzitu
Výzkum druhů a jejich stanovišť
Za hranicemi lomu

Projekty, které zvýší povědomí o ekologii těžebních lokalit a/nebo povedou ke zvýšení biodiverzity, zlepšení stavu krajiny nebo hospodaření s vodou, jsou určeny zejména pro studenty univerzit, akademiky, vědce, odborné pracovníky a neziskové organizace.

Veřejné komunitní projekty:

Biodiverzita a vzdělávání
Propojení lomů a místní komunity
Studentský projekt (pro studenty základních a středních škol)

Projekty, které pomohou lépe propojit těžební místa a aktivity těžebních společností s místní komunitou a zvýšit povědomí širší veřejnosti o biodiverzitě na těchto místech, jsou vhodné pro jednotlivce nebo školy, neziskové a ekologické organizace, ať už s vědeckým zázemím nebo bez něj, ale se zájmem o přírodu.

Šest nejlepších návrhů projektů bude vybráno pro realizaci v terénu. Realizační období bude zahájeno 1. ledna a potrvá do 20. září 2018. Výběr proběhne na základě posouzení inovativnosti, proveditelnosti, přidané hodnoty, zapojení veřejnosti a výchovných hledisek.

Pořadateli soutěže v České republice jsou společnosti Českomoravský cement, a.s., a Českomoravský štěrk, a.s. Těžební místa zařazená do národní soutěže v České republice jsou lom Mokrá u Brna, lom Pohled, lom Hrabůvka, lom Branžovy a pískovna Planá nad Lužnicí. Na Slovensku je do soutěže zařazena pískovna Bytča.

Všechny vybrané projekty budou současně soutěžit na národní i mezinárodní úrovni. V národním kole získají první dva vítězné projekty ceny 5 000 eur a 2 500 eur. Ceny budou uděleny zvlášť pro projekty výzkumné a zvlášť pro projekty veřejné komunitní. V mezinárodní soutěži budou uděleny ceny 10 000 eur vítěznému projektu v každé kategorii. Celkovému vítězi soutěže bude za nejlepší projekt udělena hlavní cena ve výši 30 000 eur.

Zájemci o soutěž mohou kontaktovat český koordinační tým a dozvědět se více informací např. o soutěžních lokalitách a možnostech exkurze. Pravidla soutěže a aktuální informace naleznete na www.quarrylifeaward.cz nebo na e-mailu quarrylifeaward.cz@heidelbergcement.com.

Zdroj: Tisková zpráva společnosti Českomoravský cement, a.s.
Photo

Konference Ovzduší 2017

Ve dnech 10. - 12. dubna 2017 proběhla v hotelu Santon konference Ovzduší 2017. Již 13. ročník tradiční česko-slovenské konference věnované problematice znečišťování ovzduší a jeho důsledkům pořádala Výzkumná infrastruktura Centra pro výzkum toxických látek v prostředí Masarykovy univerzity ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem a Centrem výzkumu globální změny AVČR v.v.i (CzechGlobe). Mnoholetým partnerem konference Ovzduší je společnost Českomoravský cement, a.s.

Setkání bylo určeno pracovníkům státní správy pracujícím v oblasti ochrany životního prostředí, pracovníkům průmyslových podniků, vysokých škol, výzkumných ústavů, manažerům podniků, studentům a všem, kteří mají vážný zájem o problematiku ochrany ovzduší.

Více než 100 účastníků konference vyslechlo a zhlédlo odborné přednášky věnované stavu znečištění ovzduší a jeho monitoringu, zdrojům znečištění ovzduší, problematice znečištění vnitřního prostředí, kde trávíme všichni velké množství času, částicím v atmosféře, atmosférickým aerosolům, metodám odběrů a analýzám emisí, volného ovzduší a depozice, ale také legislativním aspektům a opatřením.Odborný program byl doplněn společenským večerem. Cílem konference bylo přispět k výměně zkušeností a nových poznatků, k navázání nových kontaktů a vytvořit atmosféru pro vědecká, odborná i komerční setkání a přípravu společných projektů.

Zdroj: Centrum RECETOX

Post has attachment
Poslední šance nominovat Strom roku 2017!

Wait while more posts are being loaded