Y!M 11 ra bản chính thức rùi, sao giao diện nhìn trên win 7 cùi thế nhỉ
Shared publiclyView activity