Profile

Cover photo
Truong Sy Quan Thong Tin
Worked at Truong SY QUAN CHI HUY KY THUAT THONG TIN - SY QUAN THONG TIN - SQTT - SY QUAN CHKT THONG TIN - Dong De - Nha Trang - Trang web cua anh em tieu doan 26 - khoa 1986/1987 - 1990
Attended Truong SY QUAN CHI HUY KY THUAT THONG TIN
Lived in Đồng Đế, Nha Trang, Khánh Hoà, Việt Nam
55 followers|10,124 views
AboutPostsPhotosVideos

Stream

 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰ Trang web nội bộ của anh em Đại đội 42, tiểu đoàn dự khóa(khóa 1987 - 1992) Website: www.cccp.vn
1
1
Truong Sy Quan Thong Tin's profile photo
Have him in circles
55 people
Ly Phan's profile photo
akira tuanvu's profile photo
FriendlyTravel Nha Trang's profile photo
Phạm Văn Hùng's profile photo
Nha Trang Store's profile photo
RUA JA's profile photo
Tâm Huỳnh's profile photo
thuy lethi's profile photo
Tiên Cẩm's profile photo
 

............
 ·  Translate
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰ Trang web nội bộ của anh em Đại đội 42, tiểu đoàn dự khóa(khóa 1987 - 1992) Website: www.cccp.vn
1

Truong Sy Quan Thong Tin changed his profile photo.

Shared publicly  - 
1
1
People
Have him in circles
55 people
Ly Phan's profile photo
akira tuanvu's profile photo
FriendlyTravel Nha Trang's profile photo
Phạm Văn Hùng's profile photo
Nha Trang Store's profile photo
RUA JA's profile photo
Tâm Huỳnh's profile photo
thuy lethi's profile photo
Tiên Cẩm's profile photo
Work
Occupation
Truong SY QUAN CHI HUY KY THUAT THONG TIN - SY QUAN THONG TIN - SQTT - SY QUAN CHKT THONG TIN - Dong De - Nha Trang - Trang web cua anh em tieu doan 26 - khoa 1986/1987 - 1990
Employment
  • Truong SY QUAN CHI HUY KY THUAT THONG TIN - SY QUAN THONG TIN - SQTT - SY QUAN CHKT THONG TIN - Dong De - Nha Trang - Trang web cua anh em tieu doan 26 - khoa 1986/1987 - 1990
Places
Map of the places this user has livedMap of the places this user has livedMap of the places this user has lived
Previously
Đồng Đế, Nha Trang, Khánh Hoà, Việt Nam
Links
Other profiles
Contributor to
Links
Story
Tagline
Truong SY QUAN CHI HUY KY THUAT THONG TIN - SY QUAN THONG TIN - SQTT - SY QUAN CHKT THONG TIN - Dong De - Nha Trang - www.sqtt.vn
Introduction
Truong SY QUAN CHI HUY KY THUAT THONG TIN - SY QUAN THONG TIN - SQTT - SY QUAN CHKT THONG TIN - Dong De - Nha Trang - www.sqtt.vn
Bragging rights
Truong SY QUAN CHI HUY KY THUAT THONG TIN - SY QUAN THONG TIN - SQTT - SY QUAN CHKT THONG TIN - Dong De - Nha Trang - www.sqtt.vn
Education
  • Truong SY QUAN CHI HUY KY THUAT THONG TIN
    Truong SY QUAN CHI HUY KY THUAT THONG TIN - SY QUAN THONG TIN - SQTT - SY QUAN CHKT THONG TIN - Dong De - Nha Trang - www.sqtt.vn
Basic Information
Gender
Male
Other names
Truong SY QUAN CHI HUY KY THUAT THONG TIN - SY QUAN THONG TIN - SQTT - SY QUAN CHKT THONG TIN - Dong De - Nha Trang - www.sqtt.vn