Πρόσφατα αναφερθήκαμε σε δύο βασικές τάσεις που αναμένεται να μεταβάλλουν σημαντικά το εργασιακό περιβάλλον τα αμέσως επόμενα χρόνια: Στην γήρανση του πληθυσμού που έχει ως αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να παραμένουν στις θέσεις τους για σε μεγαλύτερα ηλικιακά επίπεδα και στην τεχνολογική καινοτομία που διεισδύει σε μεγάλο αριθμό κλάδων δραστηριότητας.

Συνδυάζοντας κανείς τις μακροχρόνιες και δύσκολα αναστρέψιμες τάσεις που καταγράφονται, μπορεί να συμπεράνει κανείς πως το μέλλον της αγοράς εργασίας δεν θα θυμίζει σε πολλά την σημερινή εικόνα της απασχόλησης, πόσω μάλλον το μακρινό παρελθόν της εργασιακής ασφάλειας με την πλειοψηφία των εργαζομένων να απασχολείται αποκλειστικά full time, να αλλάζει σπανίως εργοδότη και να ακολουθεί αυστηρά ωράρια. Αντιθέτως, η τάση ενίσχυσης της ευελιξίας στην σημερινή αγορά εργασίας αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω, ενώ η συχνή εναλλαγή θέσεων εργασίας σε διαφορετικούς εργοδότες ή/και διαφορετικούς κλάδους δραστηριότητας θα γίνεται όλο και πιο συχνή. Τέλος, η επιλογή απασχόλησης από απόσταση αναμένεται –επίσης– να ενισχυθεί σημαντικά. Την τάση αύξησης της εργασιακής ευελιξίας ή/και την εξ’ αποστάσεως εργασία αναμένεται να εκμεταλλευτούν εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας ώστε να διευκολύνουν την παραμονή τους στην αγορά εργασίας.

Διαβάστε περισσότερα στον παρακάτω σύνδεσμο

http://edujob.gr/arthrografia/oi-taseis-ths-agoras-ergasias-tou-2020

#αγοράεργασίας
Shared publiclyView activity