Jedna z možností ako opraviť drevené okno.
PhotoPhotoPhoto
Oprava dreveného okna
3 Photos - View album
Shared publiclyView activity