Profile cover photo
Profile photo
Wroclove Design Festival
33 followers -
International Good Project Festival "WrocLove Design" 18-22 may 2016
International Good Project Festival "WrocLove Design" 18-22 may 2016

33 followers
About
Posts

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
18-22.05.2016 odbędzie się WROCLOVE DESIGN FESTIVAL Zapraszamy. #wroclovedesign www.wroclovedesign.pl #wroclaw #wro2016
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Europa Wschodnia jest często postrzegana w sposób jaki krytykował niegdyś Said w Orientalizmie. Chociaż może nie powinniśmy się dziwić? Jeśli przyłożymy oko do mikroskopu, zobaczymy szarą, betonową tkankę, surowy świat – wynik sztucznej kreacji rzeczywistości i centralnego planowania. Czasami napotkamy osamotnionego bękarta, źle urodzonego – jak u Filipa Springera – dowód na to, że ten głos, chociaż przez dekady tłumiony ma jednak wiele do powiedzenia.
Add a comment...

Post has attachment
Projekt Anatomia Europy stanowi zwieńczenie tryptyku wystaw sztuki wschodniej na przykładzie wzornictwa Ukrainy, Rosji i Białorusi: …i obudziłem się w Europie (projekty ukraińskie w ramach Łódź Design Festival, 2011), Bóg, humor, ojczyzna. Projektowanie rosyjskie (na festiwalu Gdynia Design Days, 2012) i Białoruś. Ulica, której nie ma (podczas Wawa Design Festival, 2013). Wybrane formy prezentacji odnosiły się bezpośrednio do praktyk artystycznych, lecz odsyłały nie tylko do skojarzeń kulturowych. Artyści z Ukrainy, Rosji i Białorusi – trzech krajów-organizmów, które narodziły się w wyniku procesu rozpadu ZSRR w ostatniej dekadzie XX wieku – poza ekspozycją własnego dorobku mieli możliwość zamanifestowania swoich postaw wobec współczesnego świata, kondycji rodzimej kultury i sztuki. W tym pozornie oderwanym od polityki dyskursie nowych, często ambiwalentnych znaczeń nabrały takie pojęcia jak geopolityka, europejskość, granice (zarówno te terytorialne, jak i mentalne), przynależność, narodowość, tradycja, terytorium, przestrzeń kulturowa, wspólnota, jednostka czy migracje. Otwarta narracja projektu zakładała kilkuletnie badania nad sztuką tych obszarów, a podsumowanie stanowi retrospektywa prezentowana w ramach projektu Anatomia Europy.

Wystawa planowana na połowę 2014 r. zbiegła się czasowo z obchodami dziesięciolecia obecności Polski w Unii Europejskiej. Przystąpienie do niej 1 maja 2004 r. rozpoczęło ważny etap w rozwoju dialogu międzynarodowego, a otwarcie granic, swobodny dostęp do nauki i kultury krajów członkowskich wzmocniły integrację i aktywizację środowisk twórczych nowej Europy. Z nadzieją czekaliśmy na podpisanie przez władze ukraińskie umowy stowarzyszeniowej z UE, upatrując w tym ważnego kroku na drodze do zmiany mentalnej mapy świata i pełnego włączenia twórców ze Wschodu do dyskursu o współczesnej Europie, której nieodłączną część niewątpliwie stanowią. Fiasko rozmów, eskalacja konfliktu i przemoc, jakie przyniosły kolejne dni, zburzyły porządek współczesnej Europy. Ze względu na zaistniałą sytuację polityczną i działania interwencyjne, które wytrąciły z równowagi współczesny świat, projekt praktycznie od początku ulegał wyraźnym modyfikacjom, by ostatecznie przyjąć charakter transnarodowy – dotyka kwestii lokalnych, ale w kontekście międzynarodowym.

Szeroka prezentacja dorobku artystów z Ukrainy, Rosji i Białorusi została zminimalizowana do projektu koncepcyjnego, opartego na bardzo klarownym przekazie. W obecnej rzeczywistości, kiedy deptane są podstawowe wartości i burzone normy moralne, kiedy człowiek, obywatel, artysta staje się narzędziem walki politycznej, a świat tonie w szarości i kłamstwie, nasz przekaz ma być prosty i przejrzysty. Wydarzenia w Europie zaktywizowały środowiska artystyczne, sztuka stała się uniwersalnym medium ekspresji społecznej i przekaźnikiem wspólnych potrzeb, prawd. Proste hasła. Czerń i biel (odwołanie do indiańskiej legendy o czarnym i białym wilku). Żadnych półtonów. Cienia.
Projekt w głównej mierze opiera się na pracach z porcelany, która w dzisiejszej rzeczywistości zaczyna odgrywać nowe role. Krucha i kapryśna materia dzięki niesionym treściom staje się kulturowym, społecznym i politycznym manifestem zarówno na lokalnej, jak i międzynarodowej scenie.

Maria Volokhova z Ukrainy, Tanya Klimenko z Rosji i Olia Gorohova z Białorusi. Kobiety. Tak jak Europa, Ukraina, Rosja i Białoruś. Wierzymy, że świat złagodnieje, kiedy do głosu dojdą właśnie kobiety. Zarówno w polityce europejskiej, jak i w świecie artystycznym. Anatomia Europy to prostymi słowami kobiet snuta opowieść o tożsamości, przynależności, o przywiązaniu do własnej tradycji, o wolności i rewolucji. O Europie. Ważny jest nie tylko klucz owych trzech krajów, ale również losy osób biorących w nim udział, pokazanie pewnego rodzaju transnarodowości i uniwersalności sztuki.

O Europie i o anatomii wystawa traktuje na kilku poziomach. Fizycznie odczuwalne fascynacje anatomią, wewnętrznym światem człowieka, stają się inspiracją dla fantasmagorycznych kompozycji, pozwalając jednocześnie na poszukiwania maksymalnych możliwości technologicznych porcelany. Człowiek jako najbardziej idealna maszyna, jaką kiedykolwiek stworzono, homo machine, którą od lat starają się manipulować – zarówno na poziomie indywidualnym, jak i masowym – systemy polityczne, społeczne i religijne. Na drugim biegunie Europa, cierpiący, rozbity organizm, który nie może w pełni sił funkcjonować, gdyż poszczególne jego części poprzez chore systemy wizowe i granice wyrzucane są poza europejski dyskurs. Kiedy jakaś część ciała choruje, organizm nie jest w stanie funkcjonować prawidłowo. To samo dotyczy sztuki – jeżeli choć jeden europejski kraj nie może w pełni brać udziału w nurcie współczesnej krytyki, nie mamy prawa analizować sztuki Europy w ogólnym kontekście. Zepchnięcie krytyki wschodniej na margines i pomijanie jej w opracowaniach jest najbardziej jaskrawym przejawem fałszowania obrazu sztuki współczesnej Europy.

Ksenia Kaniewska, 2014 r.
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
WYSTAWA POKONKURSOWA DESIGN-OPEN SPACE_NARCYZM

Wyniki głosowania publiczności ogłoszone podczas otwarcia Poznań Design Days.
Nagroda publiczności trafia do Marty Jaworskiej za VEGE TABLE STÓŁ DO HYDROPONICZNEJ UPRAWY ROŚLIN oraz do Macieja Papińskiego/Zapalgo za LAMPĘ KUBO

Podczas tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Dobrych Projektów Wroclove Design odbyła się już druga edycja konkursu DESIGN – OPEN SPACE. W tym roku hasłem przewodnim był: „NARCYZM”.

Co sprawia, że projekt jest dobry? Czy jest to intencja towarzysząca kreacji lub procent wypełnienia luki w kolejce do znajdowania i zaspokajania potrzeb? A może dobry projekt to po prostu projekt, który „robi nam dobrze”, który spełnia nasze narcystyczne potrzeby i pragnienia, który wzbogaca nas, ułatwia nam, pozwala nam, zaspokaja, kształtuje i określa nas. Każdego z osobna. Czy prawdziwie narcystyczne dbanie o siebie nie jest dbaniem o siebie teraz tutaj i w przyszłości? Dzieci, my, starsi to wszystko ta sama jednostka tylko umieszczona w innym miejscu na osi czasu. Uświadomienie sobie tego faktu paradoksalnie wprowadza element empatii w świat wielkiego „ja”.
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
WYSTAWA POKONKURSOWA DESIGN-OPEN SPACE_NARCYZM
15 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Wroclove Design w liczbach: Ponad 100 wolontariuszy, którym serdecznie dziękujemy! #design #wroclaw
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded