Profile cover photo
Profile photo
Tinh Ngo
62 followers -
Thanh niên nghiêm túc
Thanh niên nghiêm túc

62 followers
About
Posts

Post has attachment
Public
[Ebook] Giải thuật và lập tình - Lê Minh Hoàng
Giải thuật và lập tình - Lê Minh Hoàng  Sách mang tính chất phục vụ cho các bạn không có điều kiện để mua sách, nếu các bạn có điều kiện hãy mua sách có bản quyền để ủng hộ tác giải :D Sau đây là link cho anh em tự sướng:  Dowload Ebook Anh em ủng hộ mình b...
Add a comment...

Post has attachment
Public
Thuật toán sắp xếp QuickSort trong java
Thuật toán sắp xếp QuickSort trong java Thuật toán sắp xếp nhanh là thuật toán có thời gian trung bình sắp xếp nhanh nhất dựa vào giải thuật đệ quy, bạn nào muốn tìm hiểu thêm thì có thể tham khảo sách cấu trúc dữ liệu giải thuật của thầy Lê Minh Hoàng nhé....
Add a comment...

Post has attachment
Public
Adding Specific Code Syntax Highlighter For Blogger
Adding Specific Code Syntax Highlighter For Blogger An embeddable script that makes source-code snippets in HTML prettier. Works on HTML pages. Works even if code contains embedded links, line numbers, etc. Simple API: include some JS & CSS and add an onloa...
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
Public
Transfer repository from bitbucket to github
Transfer repository from bitbucket to github How transfer responsitory from bitbucket to github 1:  Add new remote  git remote add upstream https://github.com/example-org/example-repo.git git remote -v 2: Git fetch multi local git fetch --all 3: Push to rem...
Add a comment...

Post has attachment
Public
React native attem to invoke method android.content.resources
react native attem to invoke method android.content.resources I had this problem, and after many days I found a solution by adding android:hardwareAccelerated="true" to my MapsActivity on AndroidManifest.xml error react  native  React native attem to invoke...
Add a comment...

Post has attachment
Public
Add a comment...

Post has attachment
Public
Add a comment...

Post has attachment
Public
Emulator error sh: 1: glxinfo: not found
Emulator error sh: 1: glxinfo: not found Cannot start Emulator in android studio 2.0 in ubuntu sh : 1 : glxinfo : not found
sh sh : 1 : glxinfo : not found
libGL error libGL error : unable to load driver : r600_dri . so
libGL error libGL error : driver poin...
Add a comment...

Post has attachment
Các syntax quan trọng trong ES6, ES7
Các syntax quan trọng trong ES6, ES7 Javascript (Ecmascript - ES) hiện tại là ngôn ngữ phổ biến nhất bởi tính linh động được sử dụng cho cả Website Frontend, Backend cho tới mobile. Trong những năm qua, cộng đồng JS đã phát triển không ngừng nghỉ dẫn tới vi...
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded