Profile

Cover photo
Wiktor Szpunar
Works at Gazeta Pomorska
Attends Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
1,361 followers|32,365 views
AboutPostsPhotosYouTube

Stream

Wiktor Szpunar

Shared publicly  - 
 
Czy będzie to katolicki miesięcznik "Znak", historyk-religioznawca (Andrzej Tokarczyk, "Protestantyzm") czy izraelska "Encyklopedia judaizmu" - wszyscy zgadzają się, że idea nieśmiertelności duszy przeniknęła do wierzeń wczesnojudaistycznych i wczesnochrześcijańskich pod wpływem kontaktów z filozofią platońską i arystotelesowską. Wierni Żydzi czasów króla Dawida nie wierzyli w życie pozagrobowe, co ksiądz Józef Sadzik podkreśla w przedmowie do Księgi Psalmów (tłum. Miłosza), pisząc, że biblijny "szeol" jest po prostu mogiłą, grobem. Tę samą naukę znaleźć można później w Księdze Koheleta: "Żyjący bowiem wiedzą, że pomrą, podczas gdy umarli niczego już nie wiedzą [...] Każdą pracę, jaką napotka twa ręka, wykonaj według sił swoich, bowiem w szeolu, do którego zdążasz, nie ma już działania ani myślenia, ani poznania, ani mądrości". Do stanu śmierci (szeolu) trafiają tak dobrzy, jak i źli ludzie... Hiob woła do Boga w największych cierpieniach: "O gdybyś w Szeolu mnie schował, ukrył, aż gniew Twój przeminie, czas mi wyznaczył, kiedy mnie wspomnisz!". Okazuje się, że ta wiara w przebudzenie z nieświadomego snu śmierci obecna była również w czasach Nowego Testamentu. Gdy zmarł Łazarz, Jezus powiedział uczniom, że ich przyjaciel śpi. Na słowa swego Mistrza: "Brat twój zmartwychwstanie", Maria odpowiada: "Wiem, że powstanie z martwych przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym". Co właściwie Biblia mówi o śmierci i na czym opiera się biblijna nadzieja naszego zbawienia? Zachęcam do bezstronnej lektury. Jak powiedział pewien współczesny filozof: "Dobra książka to nie taka, która myśli za ciebie, lecz taka, która skłania cię do myślenia. Pod tym względem żadna nie może się równać z Biblią".

http://badaczebiblii.pl/gdzie-sa-umarli/
 ·  Translate
1
Ukryta Prawda Piotr's profile photoWiktor Szpunar's profile photo
2 comments
 
Alfa i Omega
J 6,29 «Na tym polega dzieło [zamierzone przez] Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał». Mk 9,7 «To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!».  Mt 21,43 Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Mt 23,39 Nie ujrzycie Mnie odtąd, aż powiecie: Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie» J12,44  «Ten, kto we Mnie wierzy, wierzy nie we Mnie, lecz w Tego, który Mnie posłał. 45 A kto Mnie widzi, widzi Tego, który Mnie posłał. Łk 10,19 Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Mt 11,29 Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie. Mk 4,11«Wam dana jest tajemnica królestwa Bożego, dla tych zaś, którzy są poza wami, wszystko dzieje się w przypowieściach,
12 aby patrzyli oczami, a nie widzieli, słuchali uszami, a nie rozumieli,
żeby się nie nawrócili i nie była im wydana [tajemnica]».  Klucze Królestwa Bożego były ukryte przez Boga i mamonę. Tajemnicą która nie była tajemnicą dla tyh co prawdy i Boga szukali  i szukać będą. Mt 7,7 Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. 8 Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Mt 13,19 Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Mt 5,18 Zaprawdę. bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Mt 10,24 Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana. 25Wystarczy, jeśli uczeń będzie jak jego nauczyciel, a sługa jak pan jego. Tak więc Prawo Boga Ojca jest skończone, wypełnione i nie zachwiane. Nikt nie może nic dodać ani ująć, a sakrament jest jeden ten. J 14,21 Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Łk 18,17 Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. Klucze Królestwa Bożego to, Święte Słowa Prawdy, które wypowiedział Nauczyciel Jezus Chrystus Król Wszechmocny. Człowiekowi ciężko zrozumieć i przyjąć Prawdę Dobrej Nowiny bo mamonie służyć też che. Zły na ziemie królestwa swe ma i bogactwem,pychą,chciwością,kłamstwem,nieprawością i wszelkim złem które jest jego własnością ludzi zwodzi. Problemu z tym nie ma, bo łatwo jest ociemniałego i głuchoniemego na zgubę prowadzić. Mk 8,18 Macie oczy, a nie widzicie; macie uszy, a nie słyszycie, macie rozum a nie myślicie ? J 18,37 «Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Bóg Ojciec nie przyszedł z Synem na świat po to żeby wywyższono ciało Syna Człowieczego. Przyszedł po to żeby przekazać Święte Słowa Prawdy Dobrej Nowiny. W których zbawienie i życie szczęśliwe wieczne jest. Aby poznali po Jego Świętych Słowach Ojca i swojego Króla Wszechmocnego Jedynego Boga. J 8,12 «Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia». J 14,6 Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. J 6,47 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto wierzy, ma życie wieczne. 48 Jam jest chleb życia. Mt 4,4 «Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych» J 1,14
A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. A ciało jest słowem a słowo jest Bogiem i jest pośród nas. Nie ciało Syna Człowieczego daje życie. Lecz Święte Słowa Prawdy Boga Ojca Jezusa Chrystusa Króla Wszechmocnego dają życie. Tak, została ujawniona prawda i zdeptane kłamstwo złego. J 6,63 Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Każde Słowo Święte Króla i Wszechmocy Jego to drogocenna perła i skarb niezbadany. Jak na skarb przystało pozostał ukryty w światłości, żywności w chlebie i ciele. J 10,30 Ja i Ojciec jedno jesteśmy». Kiedy Prawdomówny Król mówi o jedności to kłamca na trzy osoby Go rozrywa. Dlatego żeby prawdy nie poznali a miłość do Króla Wszechmocnego rozproszyć i zniszczyć. Nie można miłować Syna a Ojca na bok odstawić. Nie można Ducha Świętego Boga z niczym odprawić. J 4,24 Bóg jest Duchem Świętym Wszechmocnym Jedynym. Ojciec i Syn jedno mają i imię i jednego Ducha Świętego Boga. J 16,7 Jednakże mówię wam prawdę: Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was. 8 On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. 9 O grzechu - bo nie wierzą we Mnie; 10 o sprawiedliwości zaś - bo idę do Ojca i już Mnie nie ujrzycie; 11 wreszcie o sądzie - bo władca tego świata został osądzony. 12 Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz [jeszcze] znieść nie możecie. 13 Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. 14 On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. 15 Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi. J 14,15 Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. 16 Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze – 17 Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. 18 Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was. 19 Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. 20 W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. 21
Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie». 22 Rzekł do Niego Juda, ale nie Iskariota: «Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu?» 23W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: «Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać. To jest prawdziwe przyjęcie Pana Jezusa, Boga Ojca Króla Wszechmocnego. Tak, została ujawniona prawda i zdeptane kłamstwo złego. Trochę honoru ciało Króla zjeść byście chcieli a o Jego Słowie Świętym niewiele wiedzieli. J 14,21 Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Znakiem Syna Człowieczego jest gwiazda. Zwiastowała narodzenie Króla Człowieczego. Będzie zwiastowała powrót Boga Ojca Jezusa Chrystusa Króla Wszechmocnego. Przygotowanie drogi Królowi powierzono dwom sługa. Pierwszy to Jan Chrzciciel wywyższony ponad wszystkich narodzonych z niewiast. Drugi to ów sługa którego Król zapowiedział w przepowiedni. Łk 12,42  Pan odpowiedział: «Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby na czas rozdawał jej żywność? Niewiele wypowiedzianych słów a wymowa jest obszerna o Królu i słudze Jego. Król przepowiedział na początku to co wydarzy się na końcu. Mt 13,35 Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Jakim człowiekiem będzie ów sługa? Z pewnością wierny będzie Jezusowi Chrystusowi Królowi Bogu Wszechmocnemu. Z pewnością od Nauczyciela i Pana uczył się będzie i w szatach powłóczystych chodził nie będzie. Żadnej chwały z pewnością dla siebie nie przyjmie. Bo wszelka Chwała Królowi Dobremu Pasterzowi się tylko należy. J 15,5 Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Pewne jest że rozda żywność we właściwej porze, a kiedy przyjdzie przywitam go jak brata. Pewne jest że za życia ów sługi Król Wszechmocny przyjdzie. Gwiazda zatoczyła koło i znów się od nowa zaczęło. Tym razem na świeczniku Prawdy Słowa Świętego będzie ów sługa Króla Wszechmocnego. Człowiekowi z łaski Boga wiele dano, lecz wolnej woli mu nie zabrano. A od tej woli wiele zależeć będzie od wyboru danej drogi, dobrej lub złej. Mk 16,16 Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Słudzy złego od tyłu Słowa Święte czytają i tak wypełniają, żeby nieprawość się stała. Dlatego człowiekowi wolna wole zabrać chcieli i niemowlęta chrzcić zaczęli. A że u Boga Słowo Święte, to co nieprawością jest nie przyjęte. Jan Chrzciciel chrzcił tam gdzie było dużo wody. Bo cóż to za mycie kropelkami z wody. W pierw trzeba uwierzyć a później się ochrzcić. Chrzest z wody jest ważny, ale nad wodą Król Wszechmocny stoi. Ochrzci Duchem Świętym swoim kogo tylko zechce nawet za garnuszek wody.
Mt 10,42 Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody».  Szybko można zasłużyć  na Królestwo Boże i szybko  też utracić. Mt 10,33 Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. „Najczcigodniejszy Ojcze Święty” Czy ktoś kiedykolwiek  słyszała żeby tak wywyższono Boga ??? Tytuł ten przyjoł człowiek  żeby się wywyższyć ponad Boga. Mt 23,9 Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Łk 6,37 Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. 38 Dawajcie, a będzie wam dane. Wielu osądzili i na śmierć skazali. Torturami z piekła rodem bliźnim miłość wyznawali. Wielu osądzili i za bogów ich uznali. Wielu osądzili a przy tym ich potępili bo ekskomunikę nałożyli. Nieprawości się dopuszczają bo bliźnich złe czyny odsądzają i za rozgrzeszonych ich uznają. Przez co w błąd ich wprowadzają, bo grzechy ich zatrzymane pozostają. Dać to nic nie dają, oni tylko biorą,bo monopol na nieprawość mają. Mt 19,21 Jezus mu odpowiedział: «Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!» Ludzie z głodu umierają a Watykan w przepychu utonie. Mt 5,27    Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż! 28 A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Król zaostrzył przykazanie a nieprzyjaciel  celibat wprowadził. Celibat naraża nie tylko na cudzołóstwo czynne ale przede wszystkim duchowe. Jeśli jak mówią powołanie mają i tak się poświęcili Bogu to nie celibat lecz kastracja jest niezbędna. Aby zachować tak zaostrzone przykazanie, trzeba uspokoić gościa. Mt 5,29 Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. 30 I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. J 14,24 Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. J 14,20 W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. Świątynią i Kościołem Króla Wszechmocnego nie jest żaden budynek ani to co się w nim znajduje, lecz każdy człowiek który służy Królowi jest Świątynią Jego. Tak, została ujawniona prawda i zdeptane kłamstwo złego. Mt 18,20 Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich». Łk 17,21 Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest» Mt 28,20 Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata» Mt 5,44 Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; 45 tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie. Jak myślicie czy uczeń Boga Ojca Jezusa Chrystusa Króla Wszechmocnego, który miłości nieprzyjaciół uczy został by kapelanem w wojsku ??? Tak, została ujawniona prawda i zdeptane kłamstwo złego. Mt 12,33 Albo uznajcie, że drzewo jest dobre, wtedy i jego owoc jest dobry, albo uznajcie, że drzewo jest złe, wtedy i owoc jego jest zły; bo z owocu poznaje się drzewo. Prawdy szukać nie chcieli, bo czasu nie mają. Od poznania prawdy wszystko się zaczyna. J 14,7 Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście».
Mt 12,34 Przecież z obfitości serca usta mówią. 35 Dobry człowiek z dobrego skarbca wydobywa dobre rzeczy, zły człowiek ze złego skarbca wydobywa złe rzeczy. Łk 1,38 Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!»  Łk 1,46 Wtedy Maryja rzekła: «Wielbi dusza moja Pana, 47 i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. 48Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia. Cóż to za piękne słowa i wiara w Jedynego Zbawcę Boga, ten owoc jest od Boga. Cóż to za kobieta któremu sprzeciwia się Królowi Wszechmocnemu, zamiast miłością  to orężem Częstochowy broniła ? ? ?  Mt 5,44 A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; 45tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie. Cóż to za kobieta która sprzeciwia się Królowi Wszechmocnemu i wielkiej nieprawości się dopuściła i obok Króla Jedynego a nawet nad Króla się wywyższyła i Koronę Chwały Mu skradła ? ? ? Pierwsze przykazanie nieprawością wypełniła. Do pokłonu i czci swojego wizerunku uporczywie namawia żeby wypełniano jej wolę. Wj 20,1 Wtedy mówił Bóg wszystkie te słowa: 2 «Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
3 Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! 4 Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! 5 Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosny. Cóż to za kobieta która sprzeciwia się Królowi Wszechmocnemu Jego Słowu Świętemu i do gadatliwości w modlitwie uporczywie namawia ? ? ? Mt 6,7 Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomęstwo będą wysłuchani. 8 Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie. Różaniec jest nad podziw modlitwą gadatliwą, dzieło tej kobiety. Dziesięciokrotnie  więcej swoją regułę w modlitwie nakazała odmawiać. Aby pokazać Królowi Wszechmocnemu czyja słudzy wypełniają wolę ? Cóż to za kobieta która chce być współodkupicielką  i kłamstwem zbawić świat ? ? ? Ten owoc jest od złego. Łk 11,23 Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, rozprasza. Tak, została ujawniona prawda i zdeptane kłamstwo złego. Król Wszechmocny Pan i Nauczyciel Prawdą przyszedł zbawić świat. J 14,6 «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.
Mt 3,10 Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Boga Ojca Jezusa Chrystusa Króla Wszechmocnego można poznać tylko po Jego Świętych Słowach. Jeśli ktoś nie zna Jego Świętego Słowa nie zna też i Boga. Jeśli by Go znali to by ofiar nie składali. Tylko Jego Święte Słowa by wypełniali. Mt 9,13 Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Zrozumieć nie chcieli bo czasu nie mieli. Dlatego zamiast wierności i miłości Królowi Jezusowi Chrystusowi niechcianą fałszywą ofiarę składają. Nie msze i fałszywe ofiary złego do życia wiecznego prowadzą. Tylko Święte Słowa Boga Ojca Jezusa Chrystusa Wszechmocnego mają życie. Bo są Światłością Prawdy i żywnością dla życia wiecznego w Bogu . Tak, została ujawniona prawda i zdeptane kłamstwo złego. Kościół rzymskokatolicki  to szeroka brama i przestronna droga która prowadzi do zguby. Jeśli ktoś zechce złożyć ofiarę Bogu niech ofiaruje siebie samego i wypełnia tylko Jego wolę.
 J 8,51 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki». Łk 6,27 Lecz powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; 28 błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. 29 Jeśli cię kto uderzy w [jeden] policzek, nadstaw mu i drugi! Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mu i szaty! 30 Daj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. 31 Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie! 32 Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to dla was wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich miłują. 33 I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to dla was wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. 34 Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla was wdzięczność? I grzesznicy grzesznikom pożyczają, żeby tyleż samo otrzymać. 35 Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka, i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. 36Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Mt 11,9 Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. 30 Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie». Mt 5,48 Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Mt 9,38 Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo».
Mt 6,19 Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się, i kradną. 20 Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się, i nie kradną. 21 Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. Święte Słowa Prawdy z Biblii Tysiąclecia. Kto Boga nie zna daleko Go szuka, a Dobry Pasterz Król Wszechmocny jest pośród nas i służy nam. Nie ma dla Niego nic niemożliwego. Głosu Dobrego Pasterza nie znają dlatego złego wole wypełniają. Jeden człowiek wyrzeźbi lub namaluje obraz a drugi naiwny oddaje mu pokłon, obrażając Boga. Kto oddaje pokłon dziełom rąk ludzkich, daje doskonałe świadectwo o sobie, że Boga nie zna. Nauczyciel uczył nas krótkiej modlitwy. Ale śpiewać Chwałę Bogu Ojcu Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechmocnemu można do oporu, nieużyteczny Piotr.
 ·  Translate
Add a comment...

Wiktor Szpunar

commented on a video on YouTube.
Shared publicly  - 
 
"WIELKA SIŁA – PIOSENKA AUTYSTYCZNA

2 kwietnia 2014 roku obchodzony będzie po raz kolejny Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Ponieważ niezwykłym nośnikiem treści i środkiem przekazu jest muzyka, z tej okazji powstała piosenka «Wielka siła (piosenka autystyczna)». Została ona napisana w taki sposób, aby niosła podstawową wiedzę na temat autyzmu, była przy okazji łatwa do wspólnego śpiewania, a także mówiła trochę o nas samych (również zdrowych osobach), wyzwalając dobrą energię, bo jak mawiają niektórzy «każdy z nas jest trochę autystą»"

http://www.zss4.edu.pl/

http://www.blizejsiebie.org/

http://www.facebook.com/facetoface.coverband
 ·  Translate
2
Add a comment...

Wiktor Szpunar

Shared publicly  - 
2
Add a comment...

Wiktor Szpunar

Shared publicly  - 
 
W tym tygodniu zmarł Pete Seeger (http://pl.wikipedia.org/wiki/Pete_Seeger), muzyk i działacz kulturalny i społeczny, dla mnie znany szczególnie jako prowadzący programu "Rainbow Quest". We współczesnej telewizji nie ma już takich rzeczy. Ale na YouTube po wpisaniu tego hasła znaleźć można wielu oryginalnych muzyków...

1) Richard i Mimi Farina
pack up you sorrow -by mimi farina & Richard & peter seeger
Mimi and Richard Farina Joy Round My Brain Careless love

2) Mississippi John Hurt
MISSISSIPPI JOHN HURT Lonesome Valley (1965)

3) Buffy Sainte-Marie
Rainbow Quest: Buffy Sainte-Marie - Little Wheel Spin and Spin

4) Sonny Terry i Brownie McGhee
Sonny Terry Brownie McGhee - I Couldn't Believe My Eyes
Sonny Terry & Brownie McGhee - Down by the Riverside - Pete Seeger's Rainbow Quest

5) The Clancy Brothers and Tommy Makem
The Clancy Brothers and Tommy Makem - The Little Beggarman
The Butcher Boy - Clancy Brothers and Tommy Makem

6) Judy Collins
Turn Turn Turn

..., ... :)
 ·  Translate
1
Add a comment...

Wiktor Szpunar

Shared publicly  - 
 
- Trzeba się kierować sercem - mówi Tomasz Pauliński, mistrz świata niepełnosprawnych w pchnięciu kulą - jeśli jesteś dobry dla innych, to dobro wraca do ciebie.
 ·  Translate
2
Add a comment...

Wiktor Szpunar

Shared publicly  - 
2
regina lewandowska's profile photo
 
Wielu ludzi ma kłopoty,to nie znaczy ,że mogą to inni ogladać ,niech raczej usiądą i zaczną ze sobą tozmawiać ,a nie uciekać od siebie.Na początku było hepi ,lecz kiedy przychodzą problemy to zamykamy się na nie .Dobre umiemy przyjmować ,nauczmy się rozwiązywac wspólnie te gorsze chwile w maszym życiu ,na dobre i na złe ,czy tak nie obiecujemy sobie?
 ·  Translate
Add a comment...

Wiktor Szpunar

Shared publicly  - 
 
Przed tygodniem zacząłem praktyki w Gazecie Pomorskiej. Skupiam się na portalu Moje Miasto Bydgoszcz, gdzie pojawiło się już kilka moich tekstów: http://www.mmbydgoszcz.pl/458510/2013/9/5/xix-festyn-archeologiczny-w-biskupinie-archeologia-nowoczesnie, http://www.mmbydgoszcz.pl/458477/2013/9/5/nowy-dworzec-w-bydgoszczy-juz-slawny-na-swiecie. Jest ciekawie, bo tematyka regionalna i sposób pracy (również w terenie), to dla mnie nowość. Mam nadzieję, że dobrze wykorzystam najbliższe trzy tygodnie.
 ·  Translate
1
Add a comment...
Have him in circles
1,361 people

Wiktor Szpunar

commented on a video on YouTube.
Shared publicly  - 
 
+Daria Sadowska zgadzam się!
 ·  Translate
1
Add a comment...

Wiktor Szpunar

commented on a video on YouTube.
Shared publicly  - 
1
1
Ukryta Prawda Piotr's profile photoElena Nona Munteanu's profile photo
 
Alfa i Omega
J 6,29 «Na tym polega dzieło [zamierzone przez] Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał». Mk 9,7 «To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!».  Mt 21,43 Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Mt 23,39 Nie ujrzycie Mnie odtąd, aż powiecie: Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie» J12,44  «Ten, kto we Mnie wierzy, wierzy nie we Mnie, lecz w Tego, który Mnie posłał. 45 A kto Mnie widzi, widzi Tego, który Mnie posłał. Łk 10,19 Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Mt 11,29 Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie. Mk 4,11«Wam dana jest tajemnica królestwa Bożego, dla tych zaś, którzy są poza wami, wszystko dzieje się w przypowieściach,
12 aby patrzyli oczami, a nie widzieli, słuchali uszami, a nie rozumieli,
żeby się nie nawrócili i nie była im wydana [tajemnica]».  Klucze Królestwa Bożego były ukryte przez Boga i mamonę. Tajemnicą która nie była tajemnicą dla tyh co prawdy i Boga szukali  i szukać będą. Mt 7,7 Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. 8 Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Mt 13,19 Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Mt 5,18 Zaprawdę. bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Mt 10,24 Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana. 25Wystarczy, jeśli uczeń będzie jak jego nauczyciel, a sługa jak pan jego. Tak więc Prawo Boga Ojca jest skończone, wypełnione i nie zachwiane. Nikt nie może nic dodać ani ująć, a sakrament jest jeden ten. J 14,21 Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Łk 18,17 Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. Klucze Królestwa Bożego to, Święte Słowa Prawdy, które wypowiedział Nauczyciel Jezus Chrystus Król Wszechmocny. Człowiekowi ciężko zrozumieć i przyjąć Prawdę Dobrej Nowiny bo mamonie służyć też che. Zły na ziemie królestwa swe ma i bogactwem,pychą,chciwością,kłamstwem,nieprawością i wszelkim złem które jest jego własnością ludzi zwodzi. Problemu z tym nie ma, bo łatwo jest ociemniałego i głuchoniemego na zgubę prowadzić. Mk 8,18 Macie oczy, a nie widzicie; macie uszy, a nie słyszycie, macie rozum a nie myślicie ? J 18,37 «Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Bóg Ojciec nie przyszedł z Synem na świat po to żeby wywyższono ciało Syna Człowieczego. Przyszedł po to żeby przekazać Święte Słowa Prawdy Dobrej Nowiny. W których zbawienie i życie szczęśliwe wieczne jest. Aby poznali po Jego Świętych Słowach Ojca i swojego Króla Wszechmocnego Jedynego Boga. J 8,12 «Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia». J 14,6 Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. J 6,47 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto wierzy, ma życie wieczne. 48 Jam jest chleb życia. Mt 4,4 «Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych» J 1,14
A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. A ciało jest słowem a słowo jest Bogiem i jest pośród nas. Nie ciało Syna Człowieczego daje życie. Lecz Święte Słowa Prawdy Boga Ojca Jezusa Chrystusa Króla Wszechmocnego dają życie. Tak, została ujawniona prawda i zdeptane kłamstwo złego. J 6,63 Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Każde Słowo Święte Króla i Wszechmocy Jego to drogocenna perła i skarb niezbadany. Jak na skarb przystało pozostał ukryty w światłości, żywności w chlebie i ciele. J 10,30 Ja i Ojciec jedno jesteśmy». Kiedy Prawdomówny Król mówi o jedności to kłamca na trzy osoby Go rozrywa. Dlatego żeby prawdy nie poznali a miłość do Króla Wszechmocnego rozproszyć i zniszczyć. Nie można miłować Syna a Ojca na bok odstawić. Nie można Ducha Świętego Boga z niczym odprawić. J 4,24 Bóg jest Duchem Świętym Wszechmocnym Jedynym. Ojciec i Syn jedno mają i imię i jednego Ducha Świętego Boga. J 16,7 Jednakże mówię wam prawdę: Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was. 8 On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. 9 O grzechu - bo nie wierzą we Mnie; 10 o sprawiedliwości zaś - bo idę do Ojca i już Mnie nie ujrzycie; 11 wreszcie o sądzie - bo władca tego świata został osądzony. 12 Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz [jeszcze] znieść nie możecie. 13 Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. 14 On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. 15 Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi. J 14,15 Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. 16 Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze – 17 Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. 18 Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was. 19 Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. 20 W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. 21
Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie». 22 Rzekł do Niego Juda, ale nie Iskariota: «Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu?» 23W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: «Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać. To jest prawdziwe przyjęcie Pana Jezusa, Boga Ojca Króla Wszechmocnego. Tak, została ujawniona prawda i zdeptane kłamstwo złego. Trochę honoru ciało Króla zjeść byście chcieli a o Jego Słowie Świętym niewiele wiedzieli. J 14,21 Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Znakiem Syna Człowieczego jest gwiazda. Zwiastowała narodzenie Króla Człowieczego. Będzie zwiastowała powrót Boga Ojca Jezusa Chrystusa Króla Wszechmocnego. Przygotowanie drogi Królowi powierzono dwom sługa. Pierwszy to Jan Chrzciciel wywyższony ponad wszystkich narodzonych z niewiast. Drugi to ów sługa którego Król zapowiedział w przepowiedni. Łk 12,42  Pan odpowiedział: «Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby na czas rozdawał jej żywność? Niewiele wypowiedzianych słów a wymowa jest obszerna o Królu i słudze Jego. Król przepowiedział na początku to co wydarzy się na końcu. Mt 13,35 Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Jakim człowiekiem będzie ów sługa? Z pewnością wierny będzie Jezusowi Chrystusowi Królowi Bogu Wszechmocnemu. Z pewnością od Nauczyciela i Pana uczył się będzie i w szatach powłóczystych chodził nie będzie. Żadnej chwały z pewnością dla siebie nie przyjmie. Bo wszelka Chwała Królowi Dobremu Pasterzowi się tylko należy. J 15,5 Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Pewne jest że rozda żywność we właściwej porze, a kiedy przyjdzie przywitam go jak brata. Pewne jest że za życia ów sługi Król Wszechmocny przyjdzie. Gwiazda zatoczyła koło i znów się od nowa zaczęło. Tym razem na świeczniku Prawdy Słowa Świętego będzie ów sługa Króla Wszechmocnego. Człowiekowi z łaski Boga wiele dano, lecz wolnej woli mu nie zabrano. A od tej woli wiele zależeć będzie od wyboru danej drogi, dobrej lub złej. Mk 16,16 Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Słudzy złego od tyłu Słowa Święte czytają i tak wypełniają, żeby nieprawość się stała. Dlatego człowiekowi wolna wole zabrać chcieli i niemowlęta chrzcić zaczęli. A że u Boga Słowo Święte, to co nieprawością jest nie przyjęte. Jan Chrzciciel chrzcił tam gdzie było dużo wody. Bo cóż to za mycie kropelkami z wody. W pierw trzeba uwierzyć a później się ochrzcić. Chrzest z wody jest ważny, ale nad wodą Król Wszechmocny stoi. Ochrzci Duchem Świętym swoim kogo tylko zechce nawet za garnuszek wody.
Mt 10,42 Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody».  Szybko można zasłużyć  na Królestwo Boże i szybko  też utracić. Mt 10,33 Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. „Najczcigodniejszy Ojcze Święty” Czy ktoś kiedykolwiek  słyszała żeby tak wywyższono Boga ??? Tytuł ten przyjoł człowiek  żeby się wywyższyć ponad Boga. Mt 23,9 Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Łk 6,37 Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. 38 Dawajcie, a będzie wam dane. Wielu osądzili i na śmierć skazali. Torturami z piekła rodem bliźnim miłość wyznawali. Wielu osądzili i za bogów ich uznali. Wielu osądzili a przy tym ich potępili bo ekskomunikę nałożyli. Nieprawości się dopuszczają bo bliźnich złe czyny odsądzają i za rozgrzeszonych ich uznają. Przez co w błąd ich wprowadzają, bo grzechy ich zatrzymane pozostają. Dać to nic nie dają, oni tylko biorą,bo monopol na nieprawość mają. Mt 19,21 Jezus mu odpowiedział: «Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!» Ludzie z głodu umierają a Watykan w przepychu utonie. Mt 5,27    Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż! 28 A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Król zaostrzył przykazanie a nieprzyjaciel  celibat wprowadził. Celibat naraża nie tylko na cudzołóstwo czynne ale przede wszystkim duchowe. Jeśli jak mówią powołanie mają i tak się poświęcili Bogu to nie celibat lecz kastracja jest niezbędna. Aby zachować tak zaostrzone przykazanie, trzeba uspokoić gościa. Mt 5,29 Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. 30 I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. J 14,24 Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. J 14,20 W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. Świątynią i Kościołem Króla Wszechmocnego nie jest żaden budynek ani to co się w nim znajduje, lecz każdy człowiek który służy Królowi jest Świątynią Jego. Tak, została ujawniona prawda i zdeptane kłamstwo złego. Mt 18,20 Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich». Łk 17,21 Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest» Mt 28,20 Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata» Mt 5,44 Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; 45 tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie. Jak myślicie czy uczeń Boga Ojca Jezusa Chrystusa Króla Wszechmocnego, który miłości nieprzyjaciół uczy został by kapelanem w wojsku ??? Tak, została ujawniona prawda i zdeptane kłamstwo złego. Mt 12,33 Albo uznajcie, że drzewo jest dobre, wtedy i jego owoc jest dobry, albo uznajcie, że drzewo jest złe, wtedy i owoc jego jest zły; bo z owocu poznaje się drzewo. Prawdy szukać nie chcieli, bo czasu nie mają. Od poznania prawdy wszystko się zaczyna. J 14,7 Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście».
Mt 12,34 Przecież z obfitości serca usta mówią. 35 Dobry człowiek z dobrego skarbca wydobywa dobre rzeczy, zły człowiek ze złego skarbca wydobywa złe rzeczy. Łk 1,38 Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!»  Łk 1,46 Wtedy Maryja rzekła: «Wielbi dusza moja Pana, 47 i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. 48Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia. Cóż to za piękne słowa i wiara w Jedynego Zbawcę Boga, ten owoc jest od Boga. Cóż to za kobieta któremu sprzeciwia się Królowi Wszechmocnemu, zamiast miłością  to orężem Częstochowy broniła ? ? ?  Mt 5,44 A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; 45tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie. Cóż to za kobieta która sprzeciwia się Królowi Wszechmocnemu i wielkiej nieprawości się dopuściła i obok Króla Jedynego a nawet nad Króla się wywyższyła i Koronę Chwały Mu skradła ? ? ? Pierwsze przykazanie nieprawością wypełniła. Do pokłonu i czci swojego wizerunku uporczywie namawia żeby wypełniano jej wolę. Wj 20,1 Wtedy mówił Bóg wszystkie te słowa: 2 «Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
3 Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! 4 Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! 5 Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosny. Cóż to za kobieta która sprzeciwia się Królowi Wszechmocnemu Jego Słowu Świętemu i do gadatliwości w modlitwie uporczywie namawia ? ? ? Mt 6,7 Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomęstwo będą wysłuchani. 8 Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie. Różaniec jest nad podziw modlitwą gadatliwą, dzieło tej kobiety. Dziesięciokrotnie  więcej swoją regułę w modlitwie nakazała odmawiać. Aby pokazać Królowi Wszechmocnemu czyja słudzy wypełniają wolę ? Cóż to za kobieta która chce być współodkupicielką  i kłamstwem zbawić świat ? ? ? Ten owoc jest od złego. Łk 11,23 Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, rozprasza. Tak, została ujawniona prawda i zdeptane kłamstwo złego. Król Wszechmocny Pan i Nauczyciel Prawdą przyszedł zbawić świat. J 14,6 «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.
Mt 3,10 Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Boga Ojca Jezusa Chrystusa Króla Wszechmocnego można poznać tylko po Jego Świętych Słowach. Jeśli ktoś nie zna Jego Świętego Słowa nie zna też i Boga. Jeśli by Go znali to by ofiar nie składali. Tylko Jego Święte Słowa by wypełniali. Mt 9,13 Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Zrozumieć nie chcieli bo czasu nie mieli. Dlatego zamiast wierności i miłości Królowi Jezusowi Chrystusowi niechcianą fałszywą ofiarę składają. Nie msze i fałszywe ofiary złego do życia wiecznego prowadzą. Tylko Święte Słowa Boga Ojca Jezusa Chrystusa Wszechmocnego mają życie. Bo są Światłością Prawdy i żywnością dla życia wiecznego w Bogu . Tak, została ujawniona prawda i zdeptane kłamstwo złego. Kościół rzymskokatolicki  to szeroka brama i przestronna droga która prowadzi do zguby. Jeśli ktoś zechce złożyć ofiarę Bogu niech ofiaruje siebie samego i wypełnia tylko Jego wolę.
 J 8,51 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki». Łk 6,27 Lecz powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; 28 błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. 29 Jeśli cię kto uderzy w [jeden] policzek, nadstaw mu i drugi! Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mu i szaty! 30 Daj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. 31 Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie! 32 Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to dla was wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich miłują. 33 I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to dla was wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. 34 Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla was wdzięczność? I grzesznicy grzesznikom pożyczają, żeby tyleż samo otrzymać. 35 Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka, i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. 36Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Mt 11,9 Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. 30 Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie». Mt 5,48 Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Mt 9,38 Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo».
Mt 6,19 Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się, i kradną. 20 Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się, i nie kradną. 21 Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. Święte Słowa Prawdy z Biblii Tysiąclecia. Kto Boga nie zna daleko Go szuka, a Dobry Pasterz Król Wszechmocny jest pośród nas i służy nam. Nie ma dla Niego nic niemożliwego. Głosu Dobrego Pasterza nie znają dlatego złego wole wypełniają. Jeden człowiek wyrzeźbi lub namaluje obraz a drugi naiwny oddaje mu pokłon, obrażając Boga. Kto oddaje pokłon dziełom rąk ludzkich, daje doskonałe świadectwo o sobie, że Boga nie zna. Nauczyciel uczył nas krótkiej modlitwy. Ale śpiewać Chwałę Bogu Ojcu Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechmocnemu można do oporu, nieużyteczny Piotr.
 ·  Translate
Add a comment...

Wiktor Szpunar

commented on a video on YouTube.
Shared publicly  - 
 
Piękne i ważne słowa. Z najlepszego źródła.
 ·  Translate
1
Add a comment...

Wiktor Szpunar

commented on a video on YouTube.
Shared publicly  - 
 
"Dla mnie Polska bez Żydów, bez Ukraińców, bez Ormian, tak jak to było we Lwowie, bez Wołochów, bez rodzin pochodzenia wołoskiego - przestała być Polską" - Zbigniew Herbert

Proszę nie czytać tego tak jakoby już Polaków nie było i naszego kraju. Herbert był patriotą. Jednak tak on, jak i Słonimski zwracają uwagę na to, jak bardzo Polska jest zubożona, okaleczona, bez Nich...
 ·  Translate
3
Sebastian Wiktor's profile photo
 
co za bzdura
Add a comment...

Wiktor Szpunar

Shared publicly  - 
 
Maciej i jego córeczka potrzebują naszej pomocy.
 ·  Translate
2
Add a comment...
People
Have him in circles
1,361 people
Education
 • Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
  filologia polska, 2011 - present
Work
Employment
 • Gazeta Pomorska
  Praktykant, present
  Dziennikarz, MMBydgoszcz.pl
 • IDG Poland
  Redaktor PC World, 2010 - 2012
 • AVT Korporacja
  Kierownik działu Oprogramowanie (MagazynInternet.pl), 2009 - 2009
 • AVT Korporacja
  Współpracownik Internet Maker, 2007 - 2008
 • AVT Korporacja
  Współpracownik Magazyn INTERNET, 2005 - 2007
Basic Information
Gender
Male
Relationship
Single