Profile cover photo
Profile photo
Cổng thông tin và Giải pháp tài chính Linkbank
Linkbank.vn
Linkbank.vn
About
Posts

Post has attachment
VAY TÍN CHẤP THEO HỘ KINH DOANH CÁ THỂ?

Vay tín chấp hộ kinh doanh là sản phẩm vay được áp dụng cho tất cả các khách hàng đang có hoạt động kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ. Khách hàng có thể được hỗ trợ vay vốn mà không cần tài sản thế chấp hay giấy phép kinh doanh.

Post has attachment
VAY TÍN CHẤP THEO HỘ KINH DOANH CÁ THỂ?

Vay tín chấp hộ kinh doanh là sản phẩm vay được áp dụng cho tất cả các khách hàng đang có hoạt động kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ. Khách hàng có thể được hỗ trợ vay vốn mà không cần tài sản thế chấp hay giấy phép kinh doanh.

Post has attachment
VAY TÍN CHẤP THEO HỘ KINH DOANH CÁ THỂ?

Vay tín chấp hộ kinh doanh là sản phẩm vay được áp dụng cho tất cả các khách hàng đang có hoạt động kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ. Khách hàng có thể được hỗ trợ vay vốn mà không cần tài sản thế chấp hay giấy phép kinh doanh.

Post has attachment
VAY TÍN CHẤP THEO HỘ KINH DOANH CÁ THỂ?

Vay tín chấp hộ kinh doanh là sản phẩm vay được áp dụng cho tất cả các khách hàng đang có hoạt động kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ. Khách hàng có thể được hỗ trợ vay vốn mà không cần tài sản thế chấp hay giấy phép kinh doanh.

Post has attachment
VAY TÍN CHẤP THEO HỘ KINH DOANH CÁ THỂ?

Vay tín chấp hộ kinh doanh là sản phẩm vay được áp dụng cho tất cả các khách hàng đang có hoạt động kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ. Khách hàng có thể được hỗ trợ vay vốn mà không cần tài sản thế chấp hay giấy phép kinh doanh.

Post has attachment
VAY TÍN CHẤP THEO HỘ KINH DOANH CÁ THỂ?

Vay tín chấp hộ kinh doanh là sản phẩm vay được áp dụng cho tất cả các khách hàng đang có hoạt động kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ. Khách hàng có thể được hỗ trợ vay vốn mà không cần tài sản thế chấp hay giấy phép kinh doanh.

Post has attachment
VAY TÍN CHẤP THEO HỘ KINH DOANH CÁ THỂ?

Vay tín chấp hộ kinh doanh là sản phẩm vay được áp dụng cho tất cả các khách hàng đang có hoạt động kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ. Khách hàng có thể được hỗ trợ vay vốn mà không cần tài sản thế chấp hay giấy phép kinh doanh.

Post has attachment
VAY TÍN CHẤP THEO HỘ KINH DOANH CÁ THỂ?

Vay tín chấp hộ kinh doanh là sản phẩm vay được áp dụng cho tất cả các khách hàng đang có hoạt động kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ. Khách hàng có thể được hỗ trợ vay vốn mà không cần tài sản thế chấp hay giấy phép kinh doanh.

Post has attachment
VAY TÍN CHẤP THEO HỘ KINH DOANH CÁ THỂ?

Vay tín chấp hộ kinh doanh là sản phẩm vay được áp dụng cho tất cả các khách hàng đang có hoạt động kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ. Khách hàng có thể được hỗ trợ vay vốn mà không cần tài sản thế chấp hay giấy phép kinh doanh.

Post has attachment
VAY TÍN CHẤP THEO HỘ KINH DOANH CÁ THỂ?

Vay tín chấp hộ kinh doanh là sản phẩm vay được áp dụng cho tất cả các khách hàng đang có hoạt động kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ. Khách hàng có thể được hỗ trợ vay vốn mà không cần tài sản thế chấp hay giấy phép kinh doanh.

Khoản vay hỗ trợ từ 10 đến 300 triệu đồng
Thời hạn vay linh hoạt từ 6 đến 36 tháng
Không cần khách hàng phải có giấy phép kinh doanh
kinh doanh nhỏ lẻ, sạp chợ, tạp hóa vẫn vay được
Thủ tục đơn giản, lãi suất ưu đãi
Tư vấn miễn phí, làm hố sơ tận nơi
Wait while more posts are being loaded