ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПОКАЗНИКАХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Геннадій Іванович Карімов
к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування
Дніпровського державного технічного університету
Іван Сергійович Бурчак
магістрант кафедри менеджменту організацій і адміністрування
Дніпровського державного технічного університету

Сучасне інформаційне суспільство неможливо уявити без використання інформаційних технологій, які характеризуються наявністю всесвітньої мережі Інтернет та її сервісами. Сучасні інформаційні технології застосовуються в усіх сферах життєдіяльності людини і помітно впливають на будь-які соціальні процеси. Розуміння цього фактора знайшло своє відображення у підпункті 3.15 Програми соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2017 рік [1]. Основні положення Програми в сфері розвитку застосування інформаційних технологій згруповані в таблиці 1.
Як видно з наведеної таблиці, у регіоні запрограмоване різноманітне коло завдань з використання інформаційних технології в межах соціально-економічного розвитку. В той же час, у відповідному підпункті Звіту про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку області на 2016 рік [2], лише зазначено, що "основним напрямом роботи, як і в попередньому році, було розширення мережі дротового та бездротового доступу до мережі Інтернет". В переліку основних показників економічного і соціального розвитку області [3] та у повідомленнях Головного управління статистики про соціально-економічне становище області [4,5], показники, відповідні критеріям досягнення (див. табл. 1), також відсутні. В той же час, у методичних рекомендаціях щодо формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України [6], пропонується показник "частка домогосподарств, що мають доступ до фіксованої широкосмугової мережі Інтернет, у загальній кількості домогосподарств об’єднаної територіальної громади".

Таблиця 1 - Розвиток ІТ в Програмі соціально-економічного розвитку
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2017 рік
3. Зменшення економічних дисбалансів
3.15. Транспорт, транспортна інфраструктура, зв’язок та електронне урядування
(в частці інформаційних технологій)
Актуальні питання
подальший розвиток IP-технологій, розвиток мережі швидкісного Інтернету (особливо у сільській місцевості), розширення мережі бездротового доступу до мережі Інтернет;
недостатньо розвинута інфраструктура інформатизації окремих територій області;
низький рівень використання відкритого програмного забезпечення;
помітна „цифрова нерівність” у використанні ІКТ між сільськими та міськими територіями;
низькі показники якості доступу до мережі Інтернет у розрізі окремих міст і районів області та ін.
Головна мета
забезпечення доступу громадян до процесів формування інформаційного суспільства через упровадження інноваційних підходів, інструментів та технологій електронного урядування, електронної демократії, інших сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій шляхом модернізації системи публічного управління соціально-економічним розвитком регіону, розвитку інфраструктури відкритих даних, телекомунікаційного середовища та забезпечення рівності громадян незалежно від місця їх проживання в дотриманні їх конституційних прав.
Основні завдання
подальший розвиток IP-технологій, розвиток мережі швидкісного Інтернету (особливо у сільській місцевості);
упровадження технологій е-урядування в органах виконавчої влади і місцевого самоврядування області та формування системи регіональних електронних інформаційних ресурсів;
розвиток телекомунікаційного середовища регіону та організація захисту інформації;
підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем.
Критерії досягнення
розвиток (розгортання) бездротового доступу до мережі Інтернет у сільській місцевості;
створення потужних інформаційних ресурсів для надання електронних адміністративних послуг;
підвищення ступеня інтегрованості області у світовий інформаційний простір.
Складено на підставі даних [1].

Проте, зазначений показник не відбиває використання інформаційних технологій у якості засобів доступу до ЗМІ та комунікативно-суспільних засобів (соціальну складову використання сучасних ІТ). Ці чинники враховуються у більшості використовуваних систем показників та комплексних (інтегральних) показниках соціально-економічного розвитку. Але, їхня побудова на інформації Головного управління статистики, орієнтованої на послуги надані поштовими відділеннями, друковані видання та фіксований телефонний зв'язок, не відображає сучасний стан інформаційного суспільства.
У підсумку, виникла необхідність у розробці методики та засобів збору і обробки інформації для формування показників, які характеризують можливість (ступінь складності/вартості) доступу до сучасних комунікативних технологій та інтенсивність їх використання. Такими показниками можуть стати, наприклад: відсоток покриття території регіону Інтернет - провайдером, кількість та відсоток покриття території регіону безкоштовними зонами доступу до мережі, кількість користувачів та інтенсивність обміну даними з офіційними сайтами самоврядування, державної влади та ЗМІ.

Список використаної літератури:
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2017 рік //: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.adm.dp.gov.ua/ OBLADM/obldp.nsf/index/74FE20CBE85CD5E0C2258082003BDDB3/$File/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%202.pdf.
Звіт про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку області на 2016 рік //: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.adm.dp.gov.ua/ OBLADM/obldp.nsf/index/55CC7CB2E0B75306C2258082003A999A/$File/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%201.pdf
Основні показники економічного і соціального розвитку області на 2017 рік //: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.adm.dp.gov.ua/OBLADM/obldp.nsf/ index/ 42C7D1E0BECCA4C9C2258082003AD38B/$File/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%201%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%202.pdf
Повідомлення Головного управління статистики у Дніпропетровській області. Соціально-економічне становище Дніпропетровської області за 2016 рік //: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dneprstat.gov.ua/public /2016/public_m0409.htm
Офіційний веб-сайт Головного управління статистики у Дніпропетровській області. Статистична інформація. Інформаційне суспільство // : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dneprstat.gov.ua/statinfo% 202015/inf_suspil/index.htm
Методичні рекомендації Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України "Щодо формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади" від 30.03.2016 р. №75 // : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2016/05/Nakaz_---75_30.03.2016.pdf
Shared publicly