Profile cover photo
Profile photo
Tula Niraname
48 followers -
ชีวิตนี้ ไม่จีรัง ทุกๆนาทีที่ผ่านไป มันมีโอกาสที่อาจพลิกผันในโลกใบนี้
ชีวิตนี้ ไม่จีรัง ทุกๆนาทีที่ผ่านไป มันมีโอกาสที่อาจพลิกผันในโลกใบนี้

48 followers
About
Posts

การที่รัฐออกและบังคับใช้กฏหมายโดยใช้หลักนิติวิธี อันขัดหลักนิติธรรมและหลักการกฏหมายตลอดจนหลักสิทธิมนุษยชน

การบังคับใช้กฏหมายซึ่งขัดต่อมาตรฐานสากล และใช้เป็นเครื่องมือไล่ล่ากำจัดผู้เห็นต่างทางการเมือง และอดีตนายกรัฐมนตรีไทยทั้งสองคนที่มาจากการเลือกตั้งเสียงข้างมากโดยชอบธรรมของประชาชน ซึ่งถูกรัฐประหารยึดอำนาจโดยกองทัพ ไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชนในประเทศและประเทศมหาอำนาจโลก

ปฏิบัติการของรัฐบาลเผด็จการทหาร คสช. กระทำเข้าข่ายเป็นปฏิปักษ์ต่อมนุษยชาติ ละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามปฏิญญาสากล
Add a comment...

"14ตุลาประชาธิปไตย"สถานการณ์ประเทศไทยก่อนเกิดเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 .มันเกิดเหตุการณ์ต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2516

ปรากฏสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้เดินมาถึงจุดคล้ายคลึงก่อนเหตุการณ์ 14 ตุลาคม2516 ซึ่งสรุปเหตุการณ์ก่อน 14 ตุลา ได้โดยสังเขปดังนี้
1.ปัญหาสืบทอดอำนาจรัฐประหารของเผด็จการทหารถนอม-ประภาส มายาวนานและปิดกั้นเสรีภาพทางการเมืองของประชาชน
2.ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างมากของรัฐบาลเผด็จการทหาร
3.ปัญหานายทหารระดับสูงใช้ฮ.ราชการไปล่าสัตว์ทุ่งใหญ่นเรศวร ปรากฏฮ.ตกตายหมดพบซากสัตว์กระจายเกลื่อนบริเวณที่ฮ.ตก
4.ปัญหารัฐบาลเผด็จการทหารไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจประเทศและปัญหาปากท้องประชาชน
5.ปัญหาชนชั้นความไม่เท่าเทียมกันในสังคมชนชั้นล่างถูกเอารัดเอาเปรียบ รวยกระจุกจนกระจาย
6.ปัญหา อธิการบดีมร.ในขณะนั้นถอดถอนสภาพ นศ. ราม9คน นศ.รามชุมนุมประท้วงที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เรียกร้องให้คืนสถานภาพแก่นศ.ทั้ง9คนและยกระดับเรียกร้องรธน.และปชต.
7.มีการจัดตั้งศูนย์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (ศนนท.) เป็นศูนย์การนำและประสานงานของนศ.ทั่วประเทศ
8. นศ. อจ. และปชช. เข้าชื่อเรียกร้อง รธน. ผู้นำ นศ.13 คน ถูกรัฐบาลจับกุมเนื่องจากแจกใบปลิวเรียกร้อง รธน.
9.นศ.ชุมนุมประท้วงที่ลานโพธิ์ มธ.เพื่อขอให้รัฐบาลเผด็จการทหารปล่อย ผู้นำนศ.13 คนที่ถูกจับกุม พร้อมเรียกร้องรธน. และปชต. ชุมนุมเป็นเวลานานนับเดือนโดยการนำของ ศนนท. มีนักศึกษามารวมชุมนุมทั่วประเทศและประชาชนนับหลายแสนคน เดินขบวนขับไล่ ถนอม-ประภาสและรัฐบาลเผด็จการทหารในขณะนั้น
10.เหตุการณ์สลายการชุมนุมนศ.ปชช. วันที่14ตุลาคม2516 ที่ราชดำเนินเป็นเหตุให้ถนอม-ประภาส-ณรงค์เดินทางออกนอกประเทศเป็นชัยชนะของนศ. ปชช. ได้รธน.และปชต. เป็นตำนานการต่อสู้และชัยชนะของนศ.และปชช. ในวันที่ 14ตุลาประชาธิปไตย

การพัฒนาของสภาพการณ์ปัจจุบันจะเป็นอย่างไรต่อไปขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ไม่สามารถคาดการณ์ได้แต่ประการใด
Add a comment...

คนผู้หนึ่งกล่าว..ปีนี้ 2561 เราไม่อยากเห็นเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 เป็นประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเกิดขึ้นอีกในบ้านเมืองในยุคปัจจุบัน มันเป็นความสูญเสียเจ็บปวดและเศร้าโศกของประเทศ

สังคมไทยเป้นสังคมประสานประโยชน์ ทุกฝ่ายควรแชร์พื้นที่ในทางการเมืองเพื่อเป็นการประสานประโยช์ในด้านการเมือง เศรษฐกิิจ และสังคม ร่วมสร้างประชาธิปไตย ปรองดองสมานฉันท์ ประชาชนผาสุก ในอนาคตย่อมนำมาซึงความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทย

คนผู้หนึ่งอยู่ในเหตุการณ์14 ตุลา16 บันทึกอดีตตามจริิงด้วยความโศกสลดเล่าไว้ตามนี้:

14 ตุลาคม 2516 พลานุภาพ ของบรรดา เหล่าวีรชน ฮึกเฮิม หาญกล้า ท้าทาย อำนาจรัฐ เผด็จการทหาร

ก่อนวันหนึ่งขบวนนักศึกษาและประชาชน โดยการนำของนักศึกษาทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ผนึกแนบแน่น เหนียวแน่น เนืองแน่น หนุนเนื่อง ดุจกระแสธาร โหมไหลหลั่ง ถะโถมถั่ง ไม่ขาดสาย จากลานโพธิ์ถึงลานพระบรมรูปทรงม้า ร่วมชุมนุมเดินขบวนประท้วงเรียกร้องรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตย

รุ่งแจ้ง ราชดำเนิน สะท้าน สะเทือน เลื่อนลั่น เล่าขาน ลือเลื่อง
ปัง ปัง ปัง เสียงปืนดัง ดั่งฝูงผื้ง แตกกระจาย
บึม บึม บึม ระเบิด ระเบิดก้อง แก๊สน้ำตา ควันคลุ้ง ดวงตาพร่าพราย
ตรึม ตรึม ตรึม รัวเสียงดังสนั่น ชีวีดับ คนแล้ว คนเล่า ดุจใบไม้ร่วง หล่นร่วงจากต้น

เปรี๊ยะ เปรี๊ยะ เปรี๊ยะไฟลุกโชนโหมแดงฉาน
โชติช่วงเผาผลาญ เป็นแค้นเคืองของมวลชน
เลือดผู้กล้า แทนสี สีแดง สองมือ ต่าง พู่กัน ไร้อาวุธ
วาดผ้าขาว กากะบาด เป็นเครื่องหมาย สันติภาพ คือธงนำ มวลชน

บ่ายคล้อยตะวัน ร่วมกัน ชักโยงยึด ศพหนึ่งผู้กล้า ตรึงบนสัญลักษณ์ประชาธิปไตย
เพื่อป่าวประกาศ ให้ก้องโลกา ข้าคือ คนกล้า ของปวงชน
สงครามการเมือง ชีวิตและเลือด ของเหล่าวีรชน นักศึกษาและประชาชน
การต่อสู้บรรลุเป้าหมาย รัฐธรรมนูญ 2517 และประชาธิปไตย

หมายเหตุ วันที่ 14ตุลา16 ผู้นำนักศึกษาหลบหนีหายหมดเหลือแต่ขบวนนักศึกษาและประชาชน ไม่มีผู้นำทุกคนร่วมกันนำ ติดอยู่ในวงล้อมของทหารตำรวจที่ราชดำเนิน ต่างคิดว่าจะรอดกันไหมคืนนี้...แต่โชคดีที่ช่วงเย็นในหลวงทรงออกมาระงับเหตุ.. ถนอม..ประภาส..ณรงค์..ต้องเดินทางออกนอกประเทศ..เป็นชัยชนะของนักศึกษาและประชาชน
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
การพัฒนาการเมืองประชาธิปไตยในประเทศไทย
การเมืองประชาธิปไตยในประเทศไทย ปัญหาการพัฒนาการเมือง ไม่ได้เกิดจากปัญหาการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยหรือความไม่รู้ในการเมืองของประชาชนเพราะประชาชนมีจิตสำนึกประชาธิปไตย แต่ปัญหาเกิดจากฝ่ายอำนาจนิยมพ่ายแพ้การเลือกตั้งต่อฝ่ายประชาธิปไตยไม่ได้เป็นรัฐบาลไม่ยอมร...
การพัฒนาการเมืองประชาธิปไตยในประเทศไทย
การเมืองประชาธิปไตยในประเทศไทย ปัญหาการพัฒนาการเมือง</i>ไม่ได้เกิดจากปัญหาการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยหรือความไม่รู้ในการเมืองของประชาชนเพราะประชาชนมีจิตสำนึกประชาธิปไตย แต่ปัญหาเกิดจากฝ่ายอำนาจนิยมพ่ายแพ้การเลือกตั้งต่อฝ่า...
ituknowledge.blogspot.com
Add a comment...

สวัสดีปีใหม่ 2561 ขอให้เพื่อนๆประสบแด่ความสุข โชคลาภ ร่ำรวย รุ่งเรือง สุขภาพแข็งแรง สมปรารถนาทุกประการ
Add a comment...

2560 ปีเก่ากำลังจะผ่านพ้นไปแล้ว ขอให้ชาติบ้านเมืองผ่านสิ่งเลวร้ายไปได้ ถิ่นกาดำสีขาวจงผ่านไป

2561 สวัสดีปีใหม่ ขอให้ชาติบ้านเมืองเริ่มยุคศิวิไลซ์ ประชาผาสุก ปรองดองในสังคม ประชาธิปไตย
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
ประเทศไทย การเมืองหลังพ.ศ. 2475 ถึงปัจจุบัน
การเมืองประเทศไทย ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475 ถึงปัจจุบัน แนวคิดการเมืองมี 3 แนวทางที่ต่อสู้ชิงอำนาจรัฐคือ แนวคิดอำนาจนิยมเบ็ดเสร็จ แนวคิดประชาธิปไตย และแนวคิดสังคมนิยม แต่การพัฒนาประเทศยังไม่ก้าวไกลในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ดัง "นอร์แม...
Add a comment...

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded