Shared publicly  - 
 
سئوال مهم این است که چرا باید برخورد های خارج از روال عادی وغیرقانونی با رسانه‌های جبهه انقلاب اسلامی تنها به واسطه انتقاد از برخی مسئولان صورت بگیرد .چرا باید برخوردهای حداکثری با فعال ترین چهره های رسانه ای جبهه انقلاب صرفا به واسطه انتقاد باشد.

اقداماتی از این دست موجب دلسردی و بالا بردن هزینه فعالان دانشجویی، رسانه ای و اینترنتی جبهه انقلاب است که در ماههای اخیر مکررا تکرار شده است.
Translate
9
1
mojtaba majlesi's profile photo
 
جواب آقایان هم این است که دیگی که برای ما نمی جوشد .... در مملکت مان فعلا چیزی به نام مستقل نداریم یا مال آقایان است یا مال دوستان آقایان!
Translate
Add a comment...