Học Tiếng Anh tại Long Xuyên
Muốn đăng kí học tiếng anh cho con bạn, cho em của bạn hoặc cho bạn? Học Tiếng Anh lâu rồi nhưng vẫn không giỏi, hãy đăng kí học Tiếng Anh với thầy Hiếu tại Long Xuyên, An Giang. Thầy dạy tại nhà, lớp học không đông, con em bạn sẽ được hướng dẫn trực tiếp và cụ thể, nhanh chóng tiến bộ.

Điện thoại học thêm Tiếng Anh tại Long Xuyên: 0909.399.099 (gặp thầy Hiếu)
Thầy Hiếu có dạy ôn lấy lại cơ bản đến nâng cao cho các học sinh từ lớp 9 đến lớp 12, sinh viên và học viên người lớn có nhu cầu học Tiếng Anh cho công việc.

Đặc biệt, thầy Hiếu có dạy giao tiếp nghe nói Tiếng Anh cho các đối tượng: học sinh, sinh viên, người đi làm, người đi nước ngoài, người đi du học.

Điện thoại gặp thầy để đăng kí học.

Thầy dạy tại nhà: 42 Lê Văn Nhung, Mỹ Bình, Long Xuyên, An Giang.
Shared publicly