Profile cover photo
Profile photo
Certyfikacja - Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu Sp. z o.o.
About
Posts

Post has attachment
Siedziba MBTiTB mieści się w Warszawie, przy ul. Delfina 4B. Wszystkie dane teleadresowe, a także formularz kontaktowy oraz mapka dojazdowa, pozostają do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do współpracy i skorzystania z zakładki „Kontakt” na stronie naszego Instytutu: http://www.imbitb.pl/kontakt.html.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Prace badawcze Instytutu Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu prowadzone są pod kątem inżynierii materiałowej z naciskiem na nowe materiały, z możliwością ich wdrożenia do produkcji, a także na budownictwo zrównoważone, o czym przeczytają Państwo na stronie: http://www.imbitb.pl/o-instytucie.html.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
IMBiTB zajmuje się również opracowywaniem oraz weryfikacją specyfikacji technicznych. Ponadto określamy wymagania w trakcie kolejnych etapów budowy, dotyczące transportu mieszanki betonowej, kryteriów przyjęcia mieszanki na danym placu budowy, jej zagęszczania i układania itp. : http://www.imbitb.pl/pion-badan-i-ekspertyz/weryfikacja-i-opracowywanie-specyfikacji-technicznych.html.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Budowlane usługi specjalistyczne, to jedna z podkategorii naszego pionu badań i ekspertyz. W ramach tego typu usług dokonujemy analizy uzyskanych wyników w kontekście wymaganych norm i innej dokumentacji, a także opracowujemy dokumentację betonu z przeznaczeniem do zastosowań w konstrukcjach nagrzewanych prądem: http://www.imbitb.pl/pion-badan-i-ekspertyz/budowlane-uslugi-specjalistyczne.html.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Dla wszystkich zainteresowanych pionem szkoleń naszego Instytutu, przygotowaliśmy ankietę, której wypełnienie nie wiąże się z zapisem na dany kurs. Prosimy Państwa o zaznaczenie tematu szkolenia oraz uzupełnienie pozostałych pól formularza i wysłanie go do nas: http://www.imbitb.pl/pion-szkolen/seminarium-zmiany-w-prawodawstwie.html.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Wśród wielu tematów szkoleń organizowanych przez IMBiTB, znajdą Państwo seminarium „Zmiany w prawodawstwie”, jako odpowiedź na Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa obowiązującego od 1 stycznia 2017, a dotyczącego zmiany statusu betonu towarowego, który został zakwalifikowany jako wyrób budowlany: http://www.imbitb.pl/pion-szkolen/seminarium-zmiany-w-prawodawstwie.html.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Pion Certyfikacji naszego Instytutu Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu, obok innych usług, oferuje certyfikację wyrobów budowlanych. W tym zakresie przeprowadzamy stałą, wewnętrzna kontrolę produkcji w danym zakładzie, zgodną ze specyfikacjami technicznymi i rzetelnie udokumentowaną: http://www.imbitb.pl/pion-certyfikacji/certyfikacja-wyrobow-ce-system-1.html.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
W specyfikacji technicznej odnośnie betonu i jego poszczególnych składników, bierzemy pod uwagę szereg parametrów, m. in. klasę konsystencji, wytrzymałości, ekspozycji i zawartości chlorków, typ domieszki i dodatku, a także, jeżeli zaistnieje taka potrzeba, właściwości specjalne betonu: http://www.imbitb.pl/pion-badan-i-ekspertyz/weryfikacja-i-opracowywanie-specyfikacji-technicznych.html.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
W dziale „Publikacje” na stronie internetowej IMBiTB znajdą Państwo szereg ciekawych artykułów w formie plików PDF. „Składniki betonu – cement”, „Domieszki napowietrzające”, „Ewolucja normy EN 206-1” oraz „Trwałość betonu w warunkach agresji chemicznej klasa ekspozycji XC według PN-EN 206-1” można pobrać pod adresem: http://www.imbitb.pl/publikacje.html.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Standard Techniczny „Wykonywanie i pielęgnacja betonu w warunkach obniżonych temperatur” jest nadal dostępny w naszej ofercie. Nieoceniona pomoc dla projektantów betonu, inżynierów i inwestorów, pozwoli uniknąć kosztownych i czasochłonnych błędów, związanych z nieprawidłowym obchodzeniem się z betonem w obniżonych temperaturach: http://www.imbitb.pl/publikacje.html.
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded