Profile cover photo
Profile photo
chum panitrat
About
Posts

Post has shared content
คืนนั้นเมื่อประทับที่โต๊ะเสวยขณะเสด็จฯ เยือนประเทศแคนาดา
ภริยาเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะทูตในแคนาดากราบทูลสมเด็จพระบรมราชินีนาถว่า เราสนใจเมืองไทย แต่ไม่รู้จักบ้านเมืองแถบประเทศไทยเลย และสงสัยว่าเหตุใดคนไทยจึงรอดปากเหยี่ยวปากกาครองเอกราชมาได้ถึง ๗๐๐ ปี เท่าที่สังเกตุคนไทยที่ตามเสด็จฯ มาด้วยก็ดูอ่อนโยนไม่มีท่าทางดุเดือดเป็นนักรบเลย ผู้สำเร็จราชการช่วยอธิบายแทนว่า การที่คนไทยดูอ่อนโยนนี้ ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นคนปวกเปียก แต่อาจจะทรหดเข้มแข็งที่สุดก็ได้ แล้วทั้งสองคนก็ได้ทูลถาม สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถว่าเหตุใดคนไทย จึงรักษาเอกราชไว้ได้ ทั้งๆที่สมัยนั้นมีประเทศมหาอำนาจแสวงหาเมืองขึ้นอยู่ ยังไม่มีองค์การสหประชาชาติคอยช่วยเหลือประเทศเล็กๆ ทรงตอบว่า "อาจเป็นเพราะคนไทยสามัคคีกัน หรือจะเป็นเพราะโชคช่วยด้วยก็ได้"

นายกรัฐมนตรีแคนาดากราบบังคมทูลว่า "โชคอย่างเดียวไม่สามารถจะนำประเทศให้รอดพ้นจากเงื้อมมือพวกแสวงหาเมืองขึ้นได้ ทั้งนี้ต้องอาศัยสมองอันเฉียบแหลมของผู้นำประเทศ และนโยบายการต่างประเทศที่ยอดเยี่ยมของผู้นำสมัยนั้นด้วย" สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงรับสั่งว่า "คนไทยทุกวันนี้ก็ยังระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อยู่เสมอที่ทรงช่วยให้เราเป็นคนไทยทั้งกายและใจตราบเท่าทุกวันนี้"

ภริยาเอกอัครราชทูต กราบบังคมทูลสรุปว่า..ถ้าเช่นนั้นต่อนี้ไปก็เป็นหน้าที่ของคนไทยปัจจุบัน ที่จะรักษาเอกราชต่อไปเพื่อไม่ให้เสียเกียรติประวัติที่ดีงามมาแล้ว...

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งบรมราชวงค์จักรี องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราชและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงบำเพ็ญประโยชน์นับเอนกอนันต์ต่ออาณาประชาราษฎร์ สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้กับแผ่นดินไทย...

คู่บุญบารมีของแผ่นดิน ขอจงทรงพระสิริสวัสดิ์ มีพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้า กราบแทบพระบาท

(ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก..ตามรอยพ่อ)
Photo

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded