Trong tâm tình yêu mến Đức Mẹ và hướng về Fatima, sang nay giáo xứ Phú Trung đã tổ chức cuộc rước kiệu lần hạt Mân Côi và Thánh lễ dâng kính Đức Mẹ, bắt đầu lúc 11:00 và kết thúc lúc 13:00.
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
10/13/17
39 Photos - View album
Shared publicly