Tu hội gia đình Đức Mẹ Thăm Viếng kỷ niệm 40 năm iện diện và 25 năm được Tòa Thánh công nhận. Thánh lễ trọng thể do Đức cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm chủ sự được cử hành vào lúc 9g30 ngày 1.1.2018, tại thánh đường giáo xứ Phú Trung.
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
1/7/18
29 Photos - View album
Shared publicly